positioning

รถไฟฟ้า MRT จัดโปรฯ“ชอบช้อป ชอบกิน”แลกบัตรฟรีศูนย์อาหาร

27 ก.ย. 66
รถไฟฟ้า MRT จัดโปรฯ“ชอบช้อป ชอบกิน”แลกบัตรฟรีศูนย์อาหาร
รฟม. มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT จัดโปรโมชัน “ชอบช้อป ชอบกิน”ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชัน “ชอบช้อป ชอบกิน” มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เมื่อใช้จ่ายในร้านค้าโซนพลาซา/Fashion Plus ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ครบ 1,000 บาท/วัน สามารถแสดงบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT Plus ที่จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 หน้าร้าน AIIZ รับฟรีบัตรรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหาร (FoodPark) มูลค่า 120 บาท (ชนิดไม่แลกคืน) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 (จำกัดจำนวนสิทธิ์ 250 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน และ 1 สิทธิ์/ต่อท่าน/ต่อวัน รายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์การค้าฯ โทร. 0-2102-7999)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้าของประชาชนมากยิ่งขึ้น ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT