positioning

17 ปี สนามบินสุวรรณภูมิ รับนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 756 ล้านคน ปี67 เปิดใช้รันเวย์ 3 รับ 94 เที่ยวบิน/ชม.

27 ก.ย. 66
17 ปี สนามบินสุวรรณภูมิ รับนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 756 ล้านคน  ปี67 เปิดใช้รันเวย์ 3 รับ 94 เที่ยวบิน/ชม.
17 ปีสุวรรณภูมิบริการนักเดินทางจากทั่วโลกแล้วกว่า 756 ล้านคน เร่งเดินหน้าขยายศักยภาพ เปิดอาคาร SAT-1 ขยายรับ 60 ล้านคน ส่วนรันเวย์ 3 เปิดก.ค.67 รับเพิ่มเป็น 94 เที่ยวบิน/ชั่วโมง พัฒนาเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร บริการกรีนแอร์พอร์ตแห่งแรกของไทย

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 กันยายน 2566 จะเป็นวันครบรอบ 17 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ท่าอากาศยานกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังการเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เป็นเวลาเกือบ 3 ปี ซึ่งใน 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2565 สนามบินสุวรรณภูมิ มีเที่ยวบินที่ทำการบินรวมทั้งสิ้น 268,477 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.4 มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 44.40 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 153.4 ทำให้เมื่อนับรวมตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 รวมระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ต้อนรับและให้บริการผู้โดยสารจากทั่วโลกแล้วทั้งสิ้น 756.47 ล้านคน ด้วยเที่ยวบินรวม 4.74 ล้านเที่ยวบิน และให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งสิ้น 20.95 ล้านตัน
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตพร้อมกับการก้าวสู่ปีที่ 18 สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มีแผนงานทั้งในส่วนของการขยายพื้นที่ให้บริการ ลงทุนใหม่ในโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน ตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของการเปิดพื้นที่บริการใหม่นั้น ในวันที่ 28 กันยายน 2566 สนามบินสุวรรณภูมิ จะเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 หรือ อาคาร SAT-1 ในรูปแบบ Soft Opening พร้อมประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะก่อนพิจารณาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบก่อนสิ้นปี 2566 ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ สนามบินสุวรรณภูมิ จาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี
พร้อมกับการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองแห่งใหม่นี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการจัดการกับกระเป๋าสัมภาระ Check-in โดยติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) ซึ่งเป็นระบบขนส่งสัมภาระความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) กับอาคาร SAT-1 มีจุดเด่นสามารถติดตามกระเป๋าสัมภาระที่มีความแม่นยำสูง ลดปัญหากระเป๋าสัมภาระเสียหายในขั้นตอนการลำเลียงขึ้นอากาศยานได้
นอกจากนี้ สนามบินสุวรรณภูมิ ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเพิ่มศักยภาพการรองรับเที่ยวบินได้มากขึ้นในระยะต่อไป คือโครงการก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) เส้นที่ 3 ซึ่งตามแผนงานมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2567 และสนับสนุนให้ สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นเป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง จากปัจจุบันที่มีรันเวย์ 2 เส้น สามารถรองรับได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT