ก.ค.นี้ ดอกกัญชาโตพร้อมสกัดน้ำมันหยอดใต้ลิ้น ทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 16 พ.ค. 62 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าต้นกัญชามาตรฐานเกรดทางการแพทย์ ที่องค์การเภสัชกรรมปลูกไปเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา จำนวน 140 ต้น สำหรับใช้ในโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ว่าขณะนี้ต้นกัญชามาตรฐานเกรดทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมทั้งหมดเจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติด้านการเพาะปลูกที่ดี และเริ่มออกดอกแล้ว

จากนี้ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 8-10 สัปดาห์ หรือประมาณต้นเดือนก.ค.นี้ ดอกจะโตเต็มที่ สามารถนำไปผลิตน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นได้ ช่วงนี้ยังต้องอยู่ภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากต้นกัญชาทางการแพทย์มีความอ่อนไหว มีรายละเอียดในการดูแลค่อนข้างมาก โดยจะดูแลเต็มที่เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชามาตรฐานเกรดทางการแพทย์ที่ไร้สารอันตรายเจือปน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นที่มีคุณภาพสำหรับนำไปใช้ในการวิจัยทดสอบทางคลินิก กับผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์ต่อไป

keyboard_arrow_up