พายุสนามแม่เหล็กโลก คืออะไร ระดับความรุนแรงมีกี่ระดับ แต่ละระดับเกิดผลกระทบอะไรบ้าง

12 พ.ค. 67

พายุแม่เหล็กโลก (GEOMAGNETIC STORMS) คืออะไร เกิดจากอะไร ระดับความรุนแรงมีกี่ระดับ แต่ละระดับเกิดผลกระทบต่อโลกอะไรบ้าง

พายุแม่เหล็กโลก หรือ GEOMAGNETIC STORMS (G) เกิดจากลมสุริยะที่มีความรุนแรงปะทะเข้ากับสนามแม่เหล็กของโลกอาจส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ดาวเทียม การส่งกำลังไฟฟ้า หรือการสื่อสารวิทยุ

ระดับความรุนแรงของ พายุแม่เหล็กโลก แต่ละระดับเกิดผลกระทบอะไรบ้าง

G 1
ระดับความรุนแรง : น้อย
ผลกระทบ : เกิดความผันผวนของแรงดันในระบบส่งกำลังไฟฟ้าเล็กน้อย สัตว์ที่อพยพโดยใช้สนามแม่เหล็กในการกำหนดทิศอาจสับสน เกิดแสงเหนือใต้ที่ละติจูดสูง

G 2
ระดับความรุนแรง : ปานกลาง
ผลกระทบ : ระบบสายส่งไฟฟ้าที่ละติจูดสูง ๆ อาจเกิดความผิดปรกติของแรงดัน หากเกิดเป็นเวลานานอาจทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเสียหาย การควบคุมทิศทางของดาวเทียมอาจเกิดความผิดปรกติแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบรักษาทิศทาง และอาจทำให้วงโคจรเปลี่ยนแปลง สัญญาณความถี่สูงที่ละติจูดสูงอาจอ่อนกำลัง เกิดแสงเหนือใต้ลามมาถึงระดับ 55 องศา

G 3
ระดับความรุนแรง : รุนแรงปานกลาง
ผลกระทบ : แรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าผิดปรกติ แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปรับแรงดัน อาจเกิดการสะสมประจุในชิ้นส่วนของดาวเทียมและอาจเกิดความผิดพลาดกับระบบควบคุมทิศทาง มีปัญหากับระบบกระจายสัญญาณวิทยุความถี่ต่ำเป็นระยะ เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามลงไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก 50 องศา

G 4
ระดับความรุนแรง : รุนแรงมาก
ผลกระทบ : ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอาจเกิดความเสียหายเป็นพื้นที่กว้าง ยานอวกาศอาจเกิดการสะสมประจุขึ้นที่พื้นผิวและอาจมีปัญหาในการสื่อสารและควบคุมทิศ เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในท่อส่งน้ำ เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามไปถึงละติจูดแม่เหล็ก 45 องศา การกระจายสัญญาณความถี่สูงขัดข้องเป็นระยะ

G 5
ระดับความรุนแรง : รุนแรงที่สุด
ผลกระทบ : ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและระบบป้องกันเสียหายทั่ว ระบบสายส่งไฟฟ้าอาจล่มหรือดับถาวร หม้อแปลงไฟฟ้าอาจเสียหาย ยานอวกาศมีปัญหาจากประจุเข้มข้นที่สะสมที่ผิวยาน มีปัญหาด้านการสื่อสารและการควบคุมทิศ กระแสไฟฟ้าในท่อส่งน้ำอาจสูงหลายร้อยแอมแปร์ การกระจายสัญญาณความถี่สูงล้มเหลว เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก 40 องศา

ขอบคุณข้อมูล : สมาคมดาราศาสตร์ไทย, กองข่าวอากาศ

advertisement

ข่าวยอดนิยม