ครูบาอริยชาติ "พระนักบุญแห่งล้านนา" มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับรพ.พร้าว

14 พ.ค. 67

ครูบาอริยชาติ "พระนักบุญแห่งล้านนา" มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับรพ.พร้าว สำหรับใช้ทดแทนรถพยาบาลที่เสียหายชำรุด

14 พ.ค. 67 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์นพดล บุญเฉลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าวและคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จากท่านเจ้าคุณพระภาวนารัตนญาณวิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณบ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในโครงการมอบรถพยาบาล 108 คัน ทั่วประเทศ ด้วยเมตตาบารมีของท่านเจ้าคุณครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้รถพยาบาลเพื่อส่งต่อและออกรับผู้ป่วยฉุกเฉินจึงได้เมตตามอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลพร้าวจำนวน 1 คัน สำหรับใช้ทดแทนรถพยาบาลที่เสียหายชำรุด

25_2

โดยเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินขนาดใหญ่มีโครงสร้างแข็งแรงภายในรถมีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆที่ทันสมัยได้มาตรฐาน อาทิ เตียงเข็นผู้ป่วย,เครื่องวัดชีพจร,เครื่องกระตุ้นหัวใจ,เครื่องวัดความดันโลหิต,เครื่องให้ออกซิเจน เป็นต้น พร้อมนำไปใช้ปฏิบัติภารกิจรับส่งต่อผู้ป่วยได้ทันที

26_2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลพร้าว จ.เชียงใหม่ ขอกราบอนุโมทนาแด่ท่านเจ้าคุณครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโตและขอขอบพระคุณ คุณปุณรัศมิ์ปฐมอัคราโรจน์ ผู้ให้การสนับสนุนบริจาคที่ส่งมอบรถพยาบาลให้ในยามขาดแคลน และเห็นถึงความสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วทันท่วงที ซึ่งการมีรถพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการส่งต่อผู้ป่วย และขอขอบคุณนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย และนายแพทย์วนิรุทธ์ หอเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ได้เป็นผู้ประสานงานส่งมอบรถในครั้งนี้

advertisement

ข่าวยอดนิยม