ความยั่งยืน

รวมภาพนิทรรศการรักษ์โลก ‘ศิลปะสร้างค่า สู่สมดุลโลก’

7 ต.ค. 66
รวมภาพนิทรรศการรักษ์โลก ‘ศิลปะสร้างค่า สู่สมดุลโลก’

ศิลปะสร้างค่า สู่สมดุลโลก

หนึ่งไฮไลท์ในงาน SX 2023 สำหรับสายฮาร์ต ที่ห้ามพลาด นั้นก็คือ โซน Better World ซึ่งในปีนี้นำเสนอแนวคิด ‘ศิลปะสร้างค่า สู่สมดุลโลก’ โดยในงานจะได้พบกับการจัดแสดงผลงานศิลปะที่หลากหลาย ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม งานภาพถ่าย งานศิลปะ และการออกแบบซากวัสดุเหลือใช้ทั้ง 2 และ 3 มิติ งานออกแบบการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ

 227087

นิทรรศการภาพถ่าย - ปลุกแรงบันดาลใจเพื่อโลกที่ดีขึ้น

นิทรรศการภาพถ่าย จัดขึ้นโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อผลักดันแนวคิด การสร้างแรงบันดาลใจในการรณรงค์ ใส่ใจ ให้ความสำคัญกับโลกที่ดีขึ้นได้ ผ่าน 3 โครงการ

โครงการประกวดภาพถ่าย ASEAN SX Photo Contest 2023 

: ส่งเสริมและกระตุ้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านความยั่งยืนในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน 

โครงการประกวดภาพถ่าย “ห้วงเวลาในธรรมชาติ”

: สร้างจิตสำนึกในความรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ภายใต้หัวข้อ สภาพแวดล้อมธรรมชาติและพันธุ์พืช  และ ห้วงเวลาแห่งชีวิต 

โครงการประกวดภาพถ่าย “ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” 

: รวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติ

123749 

ศิลปะที่รักโลก - โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นับเป็นการประกวดครั้งที่ 12 ที่ผู้เข้าประกวดต้องสะท้อนมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวเสมือนจริง หรือศิลปะเชิงรูปลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “รักโลก” ที่หมายถึง ความรัก ความใส่ใจ และความรับผิดชอบในฐานะมนุษย์ที่เคารพนบน้อมต่อโลกของเรา เป็นความรักที่แสดงออกทั้งแง่มุมทางธรรมชาติและมิติทางสังคม เช่น

  • การตระหนักรู้ว่า ทุกกิจกรรมของมนุษย์สมัยใหม่นั้นสร้างรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) ซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายกาจ การหันมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) เพราะทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงการใส่ใจปัญหาสังคมในฐานะพลเมืองโลกที่หมายรวมถึงทุกเชื้อชาติและศาสนา
  • นอกจากนี้ ‘รักโลก’ ยังสามารถตีความไปถึงการสร้างคุณประโยชน์ต่อโลก เช่น การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสืบสานความงาม ยกระดับจิตใจของผู้คน เพื่อจรรโลงให้โลกนี้เต็มไปด้วยความงดงาม ประดับไว้ในโลกา โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินนำแรงบันดาลใจจากแนวความคิดเกี่ยวกับความรักที่พึงมีต่อโลกอย่างยั่งยืน ไปสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของตน
  • ‘ทั้งโลก’ หมายถึง โลกธรรมชาติทรัพยากร และโลกอันหมายถึงสังคมที่เราต่างอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกที่เชื้อชาติและศาสนาไม่อาจแบ่งแยกเราจากกัน

985880 

ขยะที่มีคุณค่าทางศิลปะได้  - TRASH TO TREASRE ART & DESIGN CONTEST

นิทรรศการจากการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก” เป็นโครงการที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการนำสิ่งเหลือใช้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นสิ่งไร้ค่า นำกลับมามีชีวิตใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ให้มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมีเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งต่อความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมโลก

 235359

สืบสานผ้าขาวม้าไทย - โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

การแสดงผลงานการออกแบบการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการ “Creative Young Designers” ร่วมกับชาวบ้าน 18 ชุมชน และนักศึกษากว่า 16 มหาลัย

โดยผลงานแต่ละชิ้น จะมีการสอดแทรกวัฒนธรรมความเชื่อที่มาของลายผ้าขาวม้าทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และยังเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดให้นักศึกษากับชุมชนได้เปิดมุมมอง เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กับชุมชนผ้าขาวม้าทอมือที่เป็นเครือข่ายของบริษัท ประชารัฐฯ ได้เป็นที่รู้จักในสากลต่อไป

สามารถชมโซน Better World ได้ที่งาน Sustainability Expo 2023 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ – 8 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-21:00 น. เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sustainabilityexpo.com

811046

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT