การเงิน

เช็คสิทธิลดหย่อนภาษีปี 2566 เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นภาษีต้นปีหน้า

20 พ.ย. 66
เช็คสิทธิลดหย่อนภาษีปี 2566 เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นภาษีต้นปีหน้า

ในช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ หลายท่านเตรียมตัวในการจะยื่นภาษีประจำปีกันแล้ว ซึ่งตามปกติเรามีเวลายื่นกันประมาณ 3 เดือน และวิธีการยื่นด้วยระบบออนไลน์ก็ทำให้สะดวกและง่ายมากขึ้นการเตรียมยื่นภาษี

หากคนที่รายได้ มีการลงทุน มีการบริจาคหรือมีรายจ่ายต่างๆก็ควรที่จะเช็คสิทธิให้ดีเพื่อจะได้นำไปลดหย่อนภาษี ซึ่งในแต่ละปีอาจจะมีรายการพิเศษที่เราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติม เช่น ปี 2566 มีช้อปดีมีคืน (ซึ่งบางคนลืมไปแล้ว) มีวงเงินถึง 40,000 บาท หรือ ต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะกำลังจะมีกองทุนลดหย่อนภาษีมาเพิ่มอีก 1 กองทุนชื่อว่า TESG ซึ่งผู้ลงทุนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อกองทุนไปลดหย่อนภาษีสูงสุดปีละ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษี ไม่เกิน100,000 บาท โดยมีระยะเวลาการลงทุน 8 ปี คาดเริ่ม ธ.ค.2566 ดังนั้น SPOTLIGHT ขอสรุปสิทธิการลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 ว่ามีรายการอะไรกันบ้าง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักคือ 

1.ค่าใช้จ่าย

 • ช้อปดีมีคืนต้นปี 2566 40,000 บาท 
 • ค่าฝากครรภ์/คลอดบุตร 6,000 บาท / ครรภ์
 • ดอกเบี้ยบ้าน/คอนโด 100,000 บาท
 • ประกันสังคม 9,000 บาท 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ กบข. 500,000 บาท
 • เงินบริจาค การศึกษา ,รพ.รัฐ ลดหย่อน 2 เท่า ไม่กิน 10%ของเงินได้สุทธิ 
 • เงินบริจาคทั่วไป 10% ของเงินได้สุทธิ

2.สิทธิหรือสถานภาพครอบครัว 

 • คู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 60,000 บาท
 • ค่าเลี้ยงดูบุตร คนละ 30,000 หรือ 60,000 บาท 
 • ค่าดูแลบุพการี คนละ 30,000 บาท
 • ค่าดูแลผู้พิการ คนละ 60,000 บาท 

3.เงินออม / การลงทุน 

 • เงินลงทุน RMF สูงสุดปีละ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษี
  ไม่เกิน 500,000 บาท 
 • เงินลงทุน SSF สูงสุดปีละ 30% ของเงินได้ที่เสียภาษี
  ไม่เกิน 200,000 บาท 
 • เบี้ยประกันชีวิต สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพ สูงสุด 25,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพ บิดา/มารดา สูงสุดปีละ 15,000 บาท 

ทั้งนี้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชี + กบข. + กอช. + SSF + RMF + ประกันบำนาญ รวมกันสูงสุด 5 แสนบาท ส่วนประกันชีวิต + ประกันสุขภาพตนเอง รวมกันสูงสุด100,000 บาท 

 สิทธิลดหย่อนภาษี

สำหรับความคุ้มค่าของภาษีที่ได้คืน หากพิจารณาเฉพาะการหักค่าใช้จ่ายตามกฏหมาย ค่าลดหย่อนส่วนตัวและประกันสังคมแล้ว พบว่า
คนเงินเดือน 35,000 บาท ประหยัดภาษีได้  5% หรือ 5,000 บาท 

คนเงินเดือน 50,000 บาท ประหยัดภาษีได้  10% หรือ 10,000 บาท

คนเงินเดือน 85,000 บาท ประหยัดภาษีได้  20% หรือ 20,000 บาท

คนเงินเดือน 190,000 บาท ประหยัดภาษีได้  30% หรือ 30,000 บาท 

จะเห็นได้ว่า รายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่หากท่านเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆรับรองว่าจะไม่พลาดไม่ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแน่นอน 

advertisement

SPOTLIGHT