การเงิน

นักลงทุนต้องรู้! 4 กระดานเทรดจาก SET มีอะไรใหม่ สรุปให้แล้วที่นี่

10 ม.ค. 66
นักลงทุนต้องรู้! 4 กระดานเทรดจาก SET มีอะไรใหม่ สรุปให้แล้วที่นี่
ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี โลกการของลงทุนพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ประเภทธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเศรษฐกิจและการลงทุน ที่ทั้งนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต้องตามให้ทัน
 
 
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหุ้นบริษัทจดทะเบียน กองทุน รวมถึงสองสินทรัพย์น้องใหม่อย่าง หุ้นบริษัท SMEs/Startups และสินทรัพย์ดิจิทัล ชนิดดิจิทัลโทเคน SET จึงต้องพัฒนากฎเกณฑ์การซื้อขายให้ เครื่องมือ และแพลตฟอร์มให้ทันโลกการลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดเวลา Spotlight รวบรวมความเคลื่อนไหวของทั้ง 4 แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ภายใต้ SET จากงานแถลงแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2566-2568) มาให้นักลงทุนในทุกสินทรัพย์ ได้อัพเดตกัน
 
 
 streamingstreaming
 

Streaming (หุ้น)

 
 • พัฒนาระบบซื้อขายใหม่ภายในไตรมาส 1/2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนิเวศการลงทุน และรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ พร้อมยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
   
 • ปรับเกณฑ์การกำหนดราคาเปิดและราคาปิด (Equilibrium Price) ซึ่งสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยราคาเปิดและราคาปิดอาจอยู่นอกกรอบราคาสูงสุด (Ceiling) และราคาต่ำสุด (Floor) ได้ 1 ช่วงราคา จากเดิมที่กำหนดให้อยู่ในกรอบราคาที่ไม่เกินกว่า Ceiling & Floor
   
 • เพิ่มเครื่องหมาย P (Pause) สำหรับกรณีที่มีการใช้มาตรการกำกับการซื้อขายกับหลักทรัพย์ที่มีสภาพการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด แทนการใช้เครื่องหมาย SP (Suspension) กับกรณีดังกล่าวในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุน
   
 • เพิ่มประเภทคำสั่งที่มีอายุข้ามวัน (Overnight Order) ซึ่งคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่ จะคงค้างอยู่ในระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะถูกยกเลิก หรือจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ส่งคำสั่งกำหนด สูงสุด 30 วัน
   
 • เพิ่มข้อมูลจำนวน ‘Bid Offer’ จากเดิม 5 Bids - 5 Offers เป็น 10 Bid - 10 Offer
   
 • จัดทำระบบประทับเวลา (Timestamp) ในระดับนาโนวินาที (Nanosecond) ระบบป้องกันการจับคู่การซื้อขายกันเอง
   
 • ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor ของหุ้น Foreign เป็นไม่เกิน 60% ของราคาอ้างอิงสำหรับทุกวิธีการซื้อขาย ด้วยปัจจุบันการซื้อขายหุ้น Foreign ด้วยวิธี Trade Report สำหรับธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ (คือจำนวนหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้านหน่วยขึ้นไปหรือมูลค่าการซื้อขายตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป) มีค่า Ceiling & Floor ที่ไม่เกิน 30% ของราคาอ้างอิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการซื้อขายหุ้น Foreign ด้วยวิธีการซื้อขายอื่น
   
 • ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย และให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปและระบบซื้อขายใหม่
สำหรับความเคลื่อนไหวปี 2565 มีดังนี้
 
 • ออก 2 ผลิตภัณฑ์ DRx ได้แก่ AAPL80X ซึ่งอ้างอิงหลักทรัพย์ บริษัท แอปเปิ้ล อิงค์ และ TSLA80X ซึ่งอ้างอิงหลักทรัพย์ บริษัท เทสล่า อิงค์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายโอกาสในการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนจำนวนน้อยให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะรายเล็กและยังเพิ่มโอกาสในการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ
   
 • TFEX มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 565,627 สัญญาต่อวัน (อันดับ 2 ในอาเซียน ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ณ เดือน พ.ย. 2565)
 

fundconnext

 

FundConnext (กองทุน) 

 
ด้าน Fund Connext เป็นแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายกองทุนโดย SET ความเคลื่อนไหวปี 2565 ที่ผ่านมา FundConnext มีธุรกรรมซื้อขายกองทุนรวม 31,400 รายการต่อวัน และมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 11 ราย (selling agent และบลจ. รวม 78 ราย คิดเป็น 73% ของอุตสาหกรรมกองทุนรวม
 
 
 
livexplatform
 

LiVEX (SMEs/Startups)

 
หนึ่งผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบใหม่ที่เพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับทั้งนักลงทุน และธุรกิจของไทยคือ การลงทุนในหุ้น SMEs และ StartUps ผ่านกระดาน LiVE Exchange หรือ LiVEx ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากการเปิดให้ธุรกิจเข้ามาจดทะเบียน และเปิดให้นักลงทุนเข้ามาเทรดนั้น ในปีที่ผ่านมา 3 หลักทรัพย์แรกเข้าจดทะเบียนใน LiVE Exchange (LiVEx) ได้แก่ บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส (AWS22) บมจ. สิทรอน เพาเวอร์ (SITRON22) และ บมจ. สตอเรจ เอเชีย (ISTORE22)
 
โดย SET มุ่งส่งเสริมให้ธุรกิจทุกขนาดทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ เข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ตั้งแต่กระบวนการให้ข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจที่มีศักยภาพ และจะมุ่งพัฒนาเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ต่อยอดจาก LiVE Academy และ LiVE Platform เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้น
 
 
tdx
 

TDX (ดิจิทัลโทเคน)

 
ด้านสินทรัพย์ชนิดใหม่อย่าง ‘สินทรัพย์ดิจิทัลเอง’ ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) เรียบแล้วแล้วในไตรมาส 1/2565 ที่ผ่านมา​ เตรียมเปิดให้บริการในชื่อ ‘Thailand Digital Assets Exchange หรือ TDX’ ในไตรมาส 3/2566
 
การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลใน 2 รูปแบบ คือ 1. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และ 2. โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) โดยมิได้ให้บริการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ฯลฯ ปัจจุบัน มีความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ICO Portal 3 ราย
 
287410
 
 

เตรียมพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ กันซ้ำรอยกรณีหุ้น ‘MORE’
 

หลังกรณีที่เกิดขึ้นกับการซื้อขายหุ้น ‘MORE’ หรือ หุ้นของบริษัท มอร์ รีเทิร์น ในโค้งสุดท้ายของปี 2565 ที่ผ่านมา เกิดคำถามที่ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้อย่างไร นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่า SET ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน ดังนี้
 
 • พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์รับหลักทรัพย์ในแต่ละตลาด (SET, mai, LiVEx)
   
 • พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์

 • พิจารณาปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้น และรวมศูนย์ข้อมูลการติดต่อกับ บล. ด้านต่างๆ

 • พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ

 

(m)amob1734

 

ซึ่งนายภากร ย้ำว่า การปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนี้ต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไขแล้วนี้ ส่งผลกระทบกับบริษัทในตลาดรายอื่นๆ ที่ทำทุกต้องตามเกณฑ์ หรือไม่ได้เกิดการซื้อขายที่ผิดปกติ
 
 
เนื่องจากบทบาทของ SET คือการเป็นศูนย์ซื้อขาย จึงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่สืบสวน หรือกำกับดูแลร้องขอ โดย SET จะทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติไว้แต่เนิ่นๆ สำหรับกรณีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

advertisement

SPOTLIGHT