advertisement

ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งออกไทยปี 2564 พุ่งทะลุเป้าเติบโต 17.14%

21 ม.ค. 65
ส่งออกไทยปี 2564 พุ่งทะลุเป้าเติบโต 17.14%

advertisement

กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขส่งออกไทยเดือน ธันวาคม 2564 เติบโต24.2%สินค้าทุดหมวดขยายตัวดี เช่นเดียวกับตลาดคู่ค้าฟื้นตัว  ขณะที่การส่งออกทั้งปี 2564 เติบโต 17.14% วางเป้าการส่งออกปี 2565  เติบโต 3-4%

 

21 ม.ค.65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือน ธ.ค. 2564 พบว่า การส่งออกขยายตัวได้ 24.2% มาที่มูลค่า 24,930 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การส่งออกทั้งปี 2564 ขยายตัวถึง 17.14% ทะลุเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่ารวม 2.71 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การนำเข้าในเดือน ธ.ค.2564 ขยายตัว 33.4% มาที่ 25,284.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และทั้งปี 2564 การนำเข้าขยายตัว 29.8% มาที่ 2.68 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ไทยขาดดุลการค้าในเดือน ธ.ค.2564 ราว 354.2 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ทั้งปี 2564 เกินดุลการค้า 3,573.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

สำหรับกลุ่มสินค้า พบว่า โดยในเดือน ธ.ค.2564ทุกกลุ่มยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้าเกษตร ขยายตัว 21.1% สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ทุเรียน, ยางพารา, มะม่วงสด, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และมังคุด ส่วนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 24.1% สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 24% สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน, เหล็ก, เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

 

ด้านตลาดส่งออกที่เติบโตสูงในเดือนธ.ค.2564 เช่น ออสเตรเลีย ขยายตัว 54.4% รัสเซีย และกลุ่ม CIS ขยายตัว 45.8% สหรัฐอเมริกา ขยายตัว 36.5% ลาตินอเมริกา ขยายตัว 36.5% อาเซียน ขยายตัว 35% แอฟริกา ขยายตัว 34% และตะวันออกกลาง ขยายตัว 29.5%

รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์  บอกว่า โดยปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกของไทยในปี 64 คือ

 1. การทำงานร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ในรูปของ กรอ.พาณิชย์ ตลอดจนทีมเซลส์แมนระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในหลายประเทศ และการเจาะตลาด FTA
 2. เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยฟื้นตัวดีขึ้น
 3. ภาคการผลิตทั่วโลกขยายตัวดีขึ้น
 4. เงินบาทยังอ่อนค่าอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการส่งออก
 5. ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าส่งออกของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

สำหรับในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายมูลค่าการส่งออกไว้ที่ ขยายตัว 3-4% คิดเป็นมูลค่าราว 2.79 - 2.82 แสนล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกของไทยที่คาดว่าจะเป็นดาวรุ่งในปี 2565 เช่น ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง, ยาและสินค้าเวชภัณฑ์ เช่น ถุงมือยาง, น้ำตาลทราย, อาหารสัตว์เลี้ยง, รถยนต์, อัญมณี, คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน

 ปัจจัยหนุนส่งออกที่สำคัญปี2565  

 1. การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส่งผลให้มีการนำเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้น
 2. ค่าเงินบาทยังอยู่ในระดับที่เอื้อกับการส่งออก
 3. ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มคลี่คลาย และคาดว่าจะเข้าสู่สมดุลได้ในช่วงกลางปี
 4. การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ช่วยหนุนความต้องการสินค้ากลุ่มไอที ซึ่งไทยมีความสามารถในการผลิตและส่งออกสินค้ากลุ่มนี้
 5. ความรุนแรงของสถานการณ์โควิดทั่วโลกลดลง ซึ่งทำให้ลดอุปสรรคในการเจรจาการค้าลงด้วย
 6. ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 65 จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การส่งออกของไทยไปยังประเทศสมาชิก RCEP มีความคล่องตัวขึ้น เนื่องจากอัตราภาษีเป็น 0%

 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะมีผลต่อการส่งออกของไทย

 1. สถานการณ์ระบาดของโควิดในทั่วโลกที่ยังคงอยู่
 2. ปัญหา Supply chain disruption
 3. อัตราเงินเฟ้อของต่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง
 4. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

 

advertisement

Relate Post

Spotlight