ธุรกิจการตลาด

เปิดวิสัยทัศน์ “CEO OR” คนใหม่ ชูแผน 5 ปี กับงบลงทุนแสนล้าน

19 ม.ค. 66
เปิดวิสัยทัศน์ “CEO OR” คนใหม่ ชูแผน 5 ปี กับงบลงทุนแสนล้าน

advertisement

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับ CEO คนใหม่ของ OR  “นายดิษทัต ปันยารชุน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ที่ได้รับการจับตามองจากภาคธุรกิจจำนวนมากถึงการเข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ว่า CEO คนใหม่แกะกล่องท่านนี้จะมีวิสัยทัศน์และนโยบายใหม่อย่างไรบ้างที่จะพำองค์กรมูลค่าเฉียด 3 แสนล้านบาทแห่งนี้สู่ยุคใหม่ 


“ผมพร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจเดิม สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ตอบโจทย์เป้าหมาย “OR’s SDG” เพิ่มโอกาสการเติบโตเคียงข้างชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “RISE OR” ติดปีก OR” เดินหน้าใช้งบลงทุน 1แสนล้านบาท ระยะ 5 ปีจากนี้ไป”

 

นี่คือวิสัยทัศน์ที่ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยหลังงานแถลงข่าวเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของ OR

นายดิษทัต ปันยารชุน

นายดิษทัต ปันยารชุน 

เปิดแนวคิด   RISE OR ประกอบด้วย

 1. Result การมุ่งสร้างผลลัพธ์ที่เป็น รูปธรรม
 2. Intelligence การตัดสินใจที่ฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
 3. Synergy การผนึกกำลังของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท.
 4. Entrepreneurship การทุ่มเทในบทบาทหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ โดยให้ความสำคัญกับการลงมือทำที่ชัดเจนทั้ง 3 ด้านคือ
 5. Synchronization for Ecosystem
  คือการประสานธุรกิจพลังงาน และไลฟสไตล์ให้เป็นหนึ่งเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของ แต่ละธุรกิจ ในการเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกันให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคตทั้งด้าน offline และ online
 6. Synergy for Impact
  คือการผนึกกำลังของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกกลุ่มปตท.เพื่อยกระดับผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดแบบครบวงจร พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกัน 
 7. Sustainability for Future
  คือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 คือ เป็นธุรกิจที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน  ซึ่งมีรายละเอียดของแผนงานดังนี้

-S – SMALL เพิ่มโอกาสเพื่อคนตัวเล็กผ่านการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

-D – DIVERSIFIED เพิ่มโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ ผ่านศักยภาพของ OR ที่จะเป็น Platform ในการกระจายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมพร้อมเติบโตไปด้วยกัน

-G – GREEN เพิ่มโอกาสเพื่อสังคมสะอาดผ่านการส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทของ OR ให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 ตลอดจนมุ่งสู่การบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

เปิดแผนการลงทุน 5 ปี มูลค่า 101,486.8 ล้านบาท

สำหรับแผนการลงทุนระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี2566 -2570 ภายใต้งบลงทุนกว่า  101,486.8 ล้านบาทOR จะเน้นไปที่ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ Mobility, Lifestyles, Global และ OR Innovation ซึ่งในปี2566 จะให้น้ำหนักการลงทุนไปที่ Lifestyles ถึง45% ตามด้วย Mobility ประมาณ 22 % OR Innovation ประมาณ 17% และ Global ประมาณ 16%

 

519992
 333217

สำหรับแผนลงทุน 5 ปีของ OR ใน 4 กลุ่มธุรกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ประเภทธุรกิจ Lifestyles รายละเอียดการลงทุนในแต่ละปี มีดังนี้

-ปี2566 งบลงทุน 14,192.9 ล้านบาท

-ปี2567 งบลงทุน 6,172 ล้านบาท

-ปี2568 งบลงทุน 4,270.2 ล้านบาท

-ปี2569 งบลงทุน 4,613.7 ล้านบาท

-ปี2570 งบลงทุน 5,062.9 ล้านบาท

รวม 33,861.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33.3 %

2.ประเภทธุรกิจ Mobility รายละเอียดการลงทุนในแต่ละปี มีดังนี้

-ปี2566 งบลงทุน  6,799.1 ล้านบาท

-ปี2567 งบลงทุน 7,356 ล้านบาท

-ปี2568 งบลงทุน 6,101.1 ล้านบาท

-ปี2569 งบลงทุน 6,133.9 ล้านบาท

-ปี2570 งบลงทุน 4,965 ล้านบาท

รวม  31,355.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น  30.9%

 

3.ประเภทธุรกิจ OR Innovation รายละเอียดการลงทุนในแต่ละปี มีดังนี้

-ปี2566 งบลงทุน  5,251.2 ล้านบาท

-ปี2567 งบลงทุน 4,108.5 ล้านบาท

-ปี2568 งบลงทุน 3,500 ล้านบาท

-ปี2569 งบลงทุน 3,500 ล้านบาท

-ปี2570 งบลงทุน 3,500 ล้านบาท

รวม 19,859.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น  19.6 %

 

4.ประเภทธุรกิจ Global รายละเอียดการลงทุนในแต่ละปี มีดังนี้

-ปี2566 งบลงทุน  4,953.5  ล้านบาท

-ปี2567 งบลงทุน 3,348.6  ล้านบาท

-ปี2568 งบลงทุน 2,205.2 ล้านบาท

-ปี2569 งบลงทุน 2,724.8 ล้านบาท

-ปี2570 งบลงทุน 3,178.2 ล้านบาท

รวม 16,410.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.2 %

 

สำหรับ 5 ปีจากนี้ไป OR ตั้งเป้ารายได้หลัก ตามสัดส่วนดังนี้ธุรกิจในกลุ่ม Mobility ประมาณ 70% , Lifestyles 20 %  , Global 7% และ OR Innovation 3% 
302887
ธุรกิจพลังงานที่ต้องมุ่งสู่ทิศทางพลังงานสะอาดและความยั่งยืน โมเดลธุรกิจของ OR ที่แตกแขนงออกไปสู่ชุมชนโดยมีเป้าหมายสู่ความยั่งยืนน่าจะเป็นแนวทางเดียวกับธุรกิจกระแสหลักของโลกเช่นกัน 

 

advertisement

Relate Post

Spotlight