เน้นการทำงานที่เข้มข้น! ททท.มอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2563

มุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้น โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยรายภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ มาเป็นระยะตลอดทั้งปี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2563 ให้แก่ผู้บริหาร ททท. ในการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ประจำปี 2563 ( Tourism Authority of Thailand Action Plan 2020 : TATAP 2020) เพื่อวางแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2563 โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท.ในปีนี้ จะมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้น โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยรายภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ มาเป็นระยะตลอดทั้งปี เพื่อกำหนดโครงการหลัก […]

เผยกลไกการทำงานของ “ผงซักฟอก” ปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้ผ้าขาวสะอาด

ผงซักฟอก นั้นเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คู่ครัวเรือนทั่วโลกอีกชนิดที่ขาดเสียไม่ได้ เพราะนอกจากจะช่วยให้เสื้อผ้าที่สวมใส่ขาวสะอาดแล้ว ยังทำให้เรื่องของกลิ่นหอมบนเนื้อผ้า ที่เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่เวลาออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากในที่สาธารณะอีกด้วย และแม้ว่าจะเป็นกระบวนการง่ายๆ แต่เบื้องหลังการทำงานของผงซักฟอกนั้นมีรายละเอียดกลไกต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายเลยทีเดียว โดยปกติ ผงซักฟอก เป็นสารซักล้างที่ผลิตขึ้นมาใช้แทนสบู่ มีสารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะห์และชนิดธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก เป็นเกลือโซเดียมซัลโฟเนตของไฮโดรคาร์บอน สำหรับใช้ซักผ้า ครอบคลุมถึงผงซักฟอกที่มีลักษณะเป็นผงเม็ดเล็ก ๆ หรือเกล็ดอัดขึ้นรูปกึ่งแข็งกึ่งเหลว แท่ง หรือลักษณะอื่น แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว และสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทตามสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ คือ 1. ผงซักฟอกประเภทแอนอิออนิก มีสารลดแรงตึงผิวเป็นไอออนลบ สามารถชำระล้างคราบสกปรกประเภทดินโคลนออกจากผ้าฝ้ายและเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ ได้ดีเป็นพิเศษ มีฟองมาก และจะทำงานได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิสูง 2. ผงซักฟอกประเภทแคทอิออนิก มีสารลดแรงตึงผิวเป็นไอออนบวก 3. ผงซักฟอกประเภทนันอิออนิก มีสารลดแรงตึงผิวเป็นสารที่ไม่เกิดการแตกตัวเป็นไอออน มีฟองน้อย ทำงานได้ดีในทุกสภาพน้ำ ไม่จำเป็นต้องเติมสารที่ทำให้น้ำอ่อน ดังเช่นประเภทแอนอิออนิก สารประเภทนันอิออนิกนี้จะมีความสามารถในการชำระคราบไขมันออกจากพอลิเอสเตอร์และเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ ได้ดีเป็นพิเศษ 4. ผงซักฟอกประเภทแอมโฟเทอริก มีสารลดแรงตึงผิวที่สามารถแตกตัวเป็นได้ทั้งไอออนบวกและไอออนลบ สำหรับกลไกการทำความสะอาดผ้าของผงซักฟอกนั้นมีดังต่อไปนี้ 1. การทำให้สิ่งสกปรกและพื้นผิวเปียก (Wetting) ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิว โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว จะมีทั้งส่วนที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำโดยส่วนของโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวที่ไม่ละลายน้ำจะถูกผลักออกไป […]

ถ้าความแตกต่างของช่วงวัยส่งผลให้เกิดทัศนคติแง่ลบในการทำงานร่วมกับคนอื่น ร่วมหาออกด้วยกันกับงาน “GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว?”

เคยเจอปัญหาเหล่านี้ในที่ทำงานไหม? ความคิดไม่ตรงกัน ทัศนคติไม่ตรงกัน ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง Generation แล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร? ขอเชิญร่วมสัมมนา “GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว?” วันอาทิตย์ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 26103 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการทำงานร่วมกันของคนต่างช่วงวัยอย่างยั่งยืน ในสังคมปัจจุบันที่การทำงานในแต่ละองค์กรหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในหลายภาคส่วน ทุกกระบวนการต่างต้องพบเจอกับผู้คนที่มีความคิดหลากหลาย แตกต่างทั้งมุมมอง รวมไปถึงช่วงวัย ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปได้ไม่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของทัศนคติในการแก้ปัญหาของแต่ละช่วงวัย หรือแม้กระทั่งมุมมองด้านการวางตัวในที่ทำงานของคนที่ช่วงอายุแตกต่างกัน ทำให้หลายๆ ครั้งการทำงานร่วมกันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่เท่าที่คาดการณืกันไว้ ดังนั้นการต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายช่วงวัย ต่าง Generation จึงต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความเข้าใจในความต่างของกันและกัน เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน ก่อให้เกิดการทำงานที่ได้ประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน “ GEN นี้มีแต่เรื่อง…ให้ปรับตัว ? ”  วันอาทิตย์ที่ 4  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. – 12.00 น. […]

ชาวบ้านฮือไล่ ปลัด อบต. รับเงินสินบน-เจ้าตัวโต้ไร้ทุจริต พร้อมให้ตรวจ (คลิป)

ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้ยื่นหนังสือ ไล่ “ปลัด อบต. บางพลวง” อ้างรับเงินสินบน เจ้าตัวโต้ยันความบริสุทธิ์ พร้อมให้ตรวจ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ได้มีกลุ่มชาวบ้านจำนวนเกือบ 50 คน ได้รวมตัวประท้วงขับไล่  นายมนตรี พวงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง พร้อมกับชูป้ายที่มีการเขียนข้อความต่างๆ เช่น เราไม่เอาคนทุจริต ปลัดมนตรีออกไป ออกไป คนบางพลวงเลี้ยงควาย  แต่ไม่ใช่ควาย   ก่อนที่จะมีการมอบหนังสือร้องเรียน   พร้อมกับแผ่นซีดีที่มีการบันทึกคลิปวิดีโอว่าปลัด อบต.มีการเรียกรับเงินสินบน ต่อนายเสถียร แก้วไทรเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง นายชิน อินเอี่ยม อดีตกำนันตำบลบางพลวง ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้ยื่นหนังสือ  กล่าวว่า ตนเองและชาวบ้านตำบลบางพลวง  มีความรู้สึกอึดอัดใจต่อการทำงานของปลัดมนตรี  มาตลอดเวลากว่า 4 ปี  เนื่องจากปลัดมนตรี มักจะมาทำงานสาย หรือไม่ค่อยมาทำงานอยู่บ่อยครั้ง   ทำให้การติดต่อประสานงานทางราชการเกิดความล่าช้า   ทั้งไม่รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน  รวมไปถึงการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการขอใบอนุญาตต่างๆ   และได้มอบหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้ตรวจสอบไว้แล้ว หลังจากนั้นกลุ่มชาวบ้านทั้งหมดได้เดินทางไปยังอำเภอบ้านสร้าง เพื่อยื่นหนังสือให้กับนายอำเภอบ้านสร้างเพื่อตรวจสอบ  โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และอส. ได้ดูแลความสงบให้อยู่ในขอบเขต ก่อนที่จะเชิญชาวบ้านทั้งหมดเข้าพบ […]

ชมวิธีอธิบายทำงานของ Wifi ของ Steve Jobs ในปี 1999 โดยใช้ห่วงฮูลาฮูป

แม้ไม่ต้องอธิบายอะไร ก้เชื่อว่าคนทุกวันที่คงเข้าใจการทำงานของสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือ Wifi ได้ไม่ยากเย็น เพราะคนส่วนใหญ่ก็เกิดมาโดยที่มีมันติดอยู่ในบ้านแล้ว แต่หากย้อนกลับไปในปี 1999 แล้ว ของแบบนี้นับว่าเป็นใหม่มาก จนแม้แต่คนในวงการไอทีก็แทบไม่เชื่อว่ามันจะสามารถพาเราเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้สายใดๆ และมันคงไม่ง่ายแน่ถ้าจะแนะนำอะไรที่ใหม่มากสำหรับตอนนั้นให้คนจำนวนมากเข้าใจตรงกันได้ แต่นี่คือวิธีอธิบายการทำงานของ Wifi โดยอดีตเจ้าพ่อวงการไอทีอย่าง Steve Jobs โดยการ iBook ที่เปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่งเอาไว้ ได้เดินออกจากโพเดี้ยม และเพื่อโชว์ให้เห็นว่าเขายังสามารถใช้งานเว็บไซต์นั้นได้อยู่ และเพื่อให้หมดข้อกังขาเรื่องสายแลนที่อาจจะซ่อนอยู่ เขาจึงนำฮูลาฮูปออกมาแล้วทำแบบนี้

ไอเดียดี! บริษัทญี่ปุ่นเพิ่มวันลา 6 วันต่อปี ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่

บริษัทการตลาด “ปิอาล่า” ของญี่ปุ่น มอบวันลาพักร้อนให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่เพิ่มคนละ 6 วันต่อปี หลังมีพนักงานคนหนึ่งร้องเรียนว่าคนไม่สูบบุหรี่ทำงานหนักกว่าคนสูบบุหรี่ ที่มักจะหายตัวไปสูบอยู่บ่อยๆ และครั้งหนึ่งก็ใช้เวลานาน เมื่อไปสอบพนักงาน พวกเขาก็เล่าว่าเวลาเพื่อนร่วมงานออกไปพักสูบบุหรี่ จะต้องใช้เวลาเป็น 15 นาทีทุกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณงานที่ทำสำเร็จในแต่ละวัน พอออกกฎมาแบบนี้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ก็พอใจที่ไม่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ ขณะที่ซีอีโอของบริษัทก็บอกว่าหวังว่ากฎใหม่นี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่สูบบุหรี่หันมาเลิกบุหรี่ได้ด้วย ขอบคุณภาพจาก FRANCE 24 English

‘ป๋าเปรม’ ขอนายกฯ หนักแน่น เชื่อประชาชนเห็นถึงความปรารถนาดีต่อประเทศ

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ขอให้นายกรัฐมนตรี หนักแน่นในการทำงานเพื่อบ้านเมือง อย่ากังวลเสียงวิจารณ์ เชื่อมั่นประชาชนเข้าใจนายกรัฐมนตรีว่าเข้ามาทำหน้าที่เพราะปรารถนาดีต่อประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.นำคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าอวยพร พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 97 ปี (26 ส.ค.) โดยขอบใจนายกรัฐมนตรี รวมทั้งบุคคลที่เดินทางมาและไม่ได้มา ที่เสียสละทำหน้าที่ เชื่อว่า คนไทยเข้าใจนายกรัฐมนตรีว่า ไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อเกียรติยศชื่อเสียง แต่เพราะปรารถนาดีต่อประเทศ พร้อมขอให้หนักแน่นมุ่งมั่นทำงานเพื่อบ้านเมือง เป็น พล.อ.ประยุทธ์ คนเดิมตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบก อย่ากังวลต่อเสียงวิจารณ์ โดยขอให้คนไทยเห็นถึงความดี เพื่อเป็นเกราะป้องกัน แม้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้ว จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ไปร่วมงาน “Bangkok post forum 2017 ปฏิรูปยั่งยืน พลิกฟื้นประเทศไทย” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า พล.อ.เปรมเตือนให้ใจเย็น ซึ่งตนเองก็น้อมรับ แม้จะมีผู้สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ก็ยืนยันว่าไม่เคยคิดสืบทอดอำนาจ และขอทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย นายกรัฐมนตรียังยืนยันไม่จำเป็นต้องแต่งตั้ง นายทหาร เพื่อมาปกป้องตนเองหลังจากพ้นตำแหน่งไปแล้ว เพราะเชื่อว่าความดีจะเป็นเกราะกำบังและคุ้มครอง นายกรัฐมนตรี ยังขอให้ทุกคนมองการตัดสินคดีจำนำข้าววันพรุ่งนี้ […]

สมาคมแพทย์ฯ จี้ผลักดัน กม.กำหนดชั่วโมงการทำงานแพทย์ พบมีบุคลากรเข้าเวรต่อเนื่อง 109 ชม.

จากกรณีข่าว นพ.ฐาปกรณ์ ทองเกื้อ หรือ หมอบอล แพทย์ประจำโรงพยาบาลลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ป่วยหนัก แต่ยังเข้าเวรดูแลผู้ป่วยจนตัวเองเสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา พญ.พิชชาอร พงษ์ประเสริฐ หรือหมอตุย แพทย์หญิงวัย 25 ปี เพิ่งเรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสียชีวิตจากการติดเชื้อจากคนไข้ ซึ่งทำงานหนักเข้าเวรติดต่อกัน 72 ชั่วโมงนั้น ทำให้สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคมพลังแพทย์ จัดประชุมเพื่อหารือและเสนอแนะทางออกการแก้ไขปัญหานี้ พญ.อรวรรณ เมธาดิลกกุล อาจารย์กฎหมายการแพทย์ กรมการแพทยสภา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ข่าวว่าไม่มีแพทย์ทำงานเกิน 24 ชั่วโมงนั้น จากการรวบรวมข้อมูล เคยพบบุคลากรทางการแพทย์ทำงานต่อเนื่องสูงสุดถึง 109 ชั่วโมง และมีแพทย์อายุประมาณ 30 ปี เสียชีวิตมาแล้ว 3 คน ในเวลาไล่เลี่ยกัน จากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน เชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายคนที่เสียชีวิตในลักษณะแบบนี้ โดยทางสมาคมต้องการเรียกร้องให้มีกฎหมายกำหนดชั่วโมงการทำงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.แรงงานและตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ให้จัดตั้งคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรสาธารณสุข แยกการบริหารบุคคลออกจาก […]

“การทำงาน” กับ “การปฏิบัติธรรม” เป็นเรื่องเดียวกัน ???

เมื่อพูดถึงคำว่า “ปฏิบัติธรรม” คุณให้นิยามคำคำนี้ว่าอะไร? ทำบุญ นั่งสมาธิ เดินจงกรม??? ‘ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ’ ได้ให้แง่คิดไว้ในรายการ สุขทุกวัน ๗ วัน ๗ กูรู ว่า แท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมกับการทำงานนั้น ถือเป็นเรื่องเดียวกัน คือ

คิดได้แค่นี้หรือ!? ‘อ.ธงทอง’ ฉะแรง หลังเห็นภาพเทศบาลแก้ปัญหาใบไม้ร่วงด้วยการตัดซะเหี้ยน

อีกหนึ่งปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการจัดการดูแลต้นไม้ในเมืองใหญ่ที่ดูเหมือนจะแตกต่างจากหลักสากลไปสักหน่อย เพราะต้นไม้ส่วนใหญ่มักโดนตัดจนเหลือแต่ต้นเปล่าๆ ไร้กิ่งใบ และส่วนใหญ่มักแห้งตายในเวลาไม่นาน และล่าสุด ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ Tongthong Chandransu โดยกล่าวถึงการทำงานของพนักงานเทศบาลนนทบุรี ที่ตัดแต่งต้นไม้จนเหลือแต่ต้นไร้ใบ เพื่อแก้ปัญหาใบไม้ร่วงลงคลองประปา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนในโลกออนไลน์อย่างมาก ที่มา – Facebook.com / Tongthong Chandransu

keyboard_arrow_up