ความยั่งยืน

ในวันที่เทคโนโลยีล้ำหน้า แต่สิ่งแวดล้อมกลับถอยหลัง

24 ส.ค. 66
ในวันที่เทคโนโลยีล้ำหน้า แต่สิ่งแวดล้อมกลับถอยหลัง
ไฮไลท์ Highlight
“ มนุษย์เราจะเริ่มให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็น Global Citizen หรือการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก และนี่คือแนวคิดของปัจเจกบุคคล ที่ต้องการมีความรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเอง ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโลก เช่น การตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม หรือ การเคราพและโอบรับวัฒนธรรมที่หลากหลายทาง เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว อาหาร ศาสนา หรือทัศนคติทางการเมือง” 

ทีม SPOTLIGHT ได้รวบรวมสาระสำคัญในหัวข้อการบรรยาย ‘Global Impact of Social Innovations, Disrupting Old Models and Patterns’ โดยคุณ Marc Buckley นักเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา และหัวข้อการบรรยาย ‘Asia in 2050’ โดยคุณ Brett King นักอนาคตวิทยา จากงาน TechSauce Global Summit 2023

tsgs2023_1

การเข้ามาของ AI

หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2020 ปี โลกของเราสามารถแบ่งออกได้ 2 มิติที่มวลมนุษยชาติต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นมิติของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันทั่วโลกอย่าง โควิด-19 และ มิติของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง AI

คุณ Brett King ได้กล่าวว่า แท้จริงแล้วมนุษย์เราอยู่กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมานานกว่า 50 ปี หลังมนุษย์ได้คิดค้นโลกไร้พรมแดนอย่างอินเตอร์เน็ตเมื่อปี 2512 แต่ช่วงปลายทศวรรษ 2020 โลกของเราได้ก้าวเข้าไปสู่ ’ยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยี’ หรือเรียกได้ว่า เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มปรับตัว เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ AI ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เช่น การใช้ AI ในการวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือการใช้ AI ในการช่วยหาวิธีประหยัดพลังงานให้ศูนย์ข้อมูล

istock-1468431527

เทคโนโลยี กับ อนาคตของทวีปเอเชีย

Brett King นักอนาคตวิทยาและ ผู้ทรงอิทธิพลด้าน Fintech ระดับโลก ได้คาดการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทวีปเอเชียจะพัฒนาขึ้น เมื่อทุกคนเปิดรับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ อย่าง AItechsauce-2017-day-one-28-jul

  • ขั้วอำนาจจะผลิกขั้วมาสู่ทวีปเอเชีย โดยมีประเทศจีนเป็นผู้เล่นหลัก จากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ความก้าวหน้าทางดิจิทัล และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ สวิตเซอร์แลนด์ อาจเป็นเพียงประเทศธรรมดา ที่ไม่มีบทบาทเด่นชัดในสังคมโลกอีกต่อไป
  • ช่วงปี 2030 ผู้คนจะเริ่มปรับตัว ไว้ใจ และเชื่อใจเทคโนโลยีใหม่ จน AI จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์
  • ภายในปี 2050 รายได้ทั่วโลกกว่า 80% จะมาจากทวีปเอเชีย
  • จะเกิดเมืองอัจฉริยะขึ้นมากมาย เช่น เซี่ยงไฮ้นำ blockchain มาใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของเมือง หรือ เซินเจิ้น มีระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งistock-1137255281

ในวันที่เทคโนโลยีล้ำหน้า แต่สิ่งแวดล้อมกลับถอยหลัง  

แม้โลกแห่งอนาคต เทคโนโลยีอาจดูล้ำสมัย เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมากมายให้กับมนุษย์ แต่หากแลกมาด้วยการทำลายสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามจาก Climate Change เราจะทำอย่างไร

Brett King ได้คาดการณ์ว่า อีก 17 ปีข้างหน้า หรือในปี 2040 มนุษย์โลกกําลังจะได้รับภัยคุกคามจาก Climate Change อย่างชัดเจน และส่งผลกระทบอย่างเลวร้ายต่อเศรษฐกิจและชีวิตผู้คนมหาศาล เช่นการขาดแคลนอาหาร และวิกฤตการณ์การอพยพครั้งใหญ่

ด้าน Marc Buckley นักเคลื่อนไหว (Activist) และผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(UN SDG -Sustainable Development Goals) ได้แสดงถึงความกังวลใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในอนาคต และได้พยายามหาตรงกลางระหว่าง การสร้างเทคโนโลยีอย่างไรให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับทุกชีวิตบนโลก615919

คนGen ใหม่ ต้องเป็น Global Citizen

Marc เชื่อว่า หากมนุษย์เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มนุษย์ก็ต้องเป็นคนนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

“ มนุษย์เราจะเริ่มให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็น Global Citizen หรือการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก และนี่คือแนวคิดของปัจเจกบุคคล ที่ต้องการมีความรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเอง ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อโลก เช่น การตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม หรือ การเคราพและโอบรับวัฒนธรรมที่หลากหลายทาง เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว อาหาร ศาสนา หรือทัศนคติทางการเมือง” istock-1395427215

Marc Buckley ได้ยึดหลัก 3 ข้อ ที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนในสังคมยุคใหม่ :

  • ด้านเศรษฐศาสตร์ 
  • ผลกระทบด้านนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมเป็นเพียงอย่างเดียวที่สามารถบ่งบอกยุคสมัยได้ 
  • การคาดการณ์ในอนาคต หรือการมองการณ์ไกล ถ้าเราไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคต เราก็จะไม่สามารถพัฒนาให้โลกเราพัฒนาไปอย่างยั่งยืนได้

อย่างไรก็ตาม จากทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วิน มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เป็นนักพัฒนา เเละสามารถปรับตัวต่อสิ่งเเวดล้อมใหม่ได้อยู่เสมอ การเข้ามาของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง AI ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว AI ไม่มีวันเเทนที่มนุษย์ได้ มิหนําซ้ำยังสามารถสร้างประโยชน์ให้เรามากมาย เเต่AI จะเเทนที่คนที่ไม่รู้จักการปรับตัว เเละอยู่ร่วมกับมัน หากเรานําเทคโนโลยีมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจําวันของเรา หรือใช้เพื่อรักษาสิ่งเเวดล้อม เราสามารถอยู่ เเละสร้างคุณอนันต์ให้กับสังคมอีกด้วย 


ที่มา TechSauce 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT