อินไซต์เศรษฐกิจ

สกัดสินค้าจีนทะลัก ไทยเตรียมเก็บภาษี VAT สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท

3 เม.ย. 67
สกัดสินค้าจีนทะลัก ไทยเตรียมเก็บภาษี VAT สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท

นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังเร่งเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อแก้ปัญหาสินค้าจีนราคาถูกทะลักเข้าไทย กระทบผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศ

สกัดสินค้าจีนทะลัก! ไทยเตรียมเก็บภาษี VAT สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท คาดเริ่ม พ.ค. นี้

สกัดสินค้าจีนทะลัก ไทยเตรียมเก็บภาษี VAT สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังจะดำเนินการยกร่างกฎหมายใหม่ เพื่อจัดเก็บภาษี VAT สินค้านำเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการค้าทั้งผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน สินค้านำเข้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี VAT ทำให้สินค้าจากประเทศจีนที่มีต้นทุนต่ำกว่ามีราคาขายถูกกว่าสินค้าไทย สร้างปัญหาและผลกระทบอย่างหนักให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องเสียภาษีเต็มจำนวน และ ทำให้ผู้ค้าออนไลน์และผู้ผลิตไทย ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้าจีนราคาถูก 

รัฐบาลมุ่งสร้างบรรยากาศการค้าที่เป็นธรรม ช่วยผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศ

นายจุลพันธ์ ย้ำว่า ภายใน 2 เดือนนับจากนี้ ประเทศไทยจะมีบรรยากาศการค้าและลงทุนที่โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย การเก็บภาษี VAT สินค้านำเข้า มีมูลค่ารวมประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปี คาดว่าจะสร้างรายได้ให้รัฐบาลเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท ที่สำคัญ จะสร้างความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศ

กฎหมายที่จะบังคับใช้ สอดคล้องกับกลไกการเก็บภาษีขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ (OECD) โดยให้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นผู้จัดส่งภาษีให้รัฐ (Vendor Collection Model) ซึ่งเป็นวิธีการที่ทั่วโลกเริ่มบังคับใช้เพื่อรองรับการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซ

สรุปการเก็บภาษี VAT สินค้านำเข้า เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้า รัฐบาลมุ่งมั่นสร้างบรรยากาศการค้าที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการทุกขนาด ผู้ประกอบการไทยควรรีบปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ส่วนผู้บริโภคอาจต้องจ่ายค่าสินค้าออนไลน์จากจีนแพงขึ้น

เหตุผลที่ทำไม สินค้าจากจีนที่ขายออนไลน์ถูกกว่าสินค้าไทย?

สกัดสินค้าจีนทะลัก ไทยเตรียมเก็บภาษี VAT สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมซื้อของออนไลน์จากจีนถึงไม่ต้องเสียภาษี บทความนี้จะมาอธิบายเหตุผลหลักๆ ดังนี้

  • เขตการค้าเสรี (FTA) : ไทยและจีนอยู่ในข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ซึ่งหมายความว่าสินค้าที่นำเข้ามาขายระหว่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า ส่งผลให้สินค้าหลายรายการจากจีนไม่ต้องเสียภาษี
  • คลังสินค้าปลอดอากร : ผู้ค้าจีนบางรายใช้คลังสินค้าปลอดอากรในไทย สินค้าเหล่านี้จะถูกส่งมาพักไว้ที่คลังสินค้าเหล่านี้ ซึ่งเสมือนว่าสินค้ายังอยู่นอกประเทศ จึงไม่ต้องเสียภาษี
  • สินค้านำเข้ามูลค่าต่ำ : หากสินค้าที่ซื้อนำเข้ามีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า 
  •  รัฐบาลจีนช่วยค่าใช้จ่าย : รัฐบาลจีนช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพักสินค้าสำหรับผู้ค้าจีน โดยผู้ค้าสามารถนำสินค้าไปพักไว้ที่ "พื้นที่พักรอสินค้า" ก่อนทำพิธีศุลกากร รัฐบาลจีนจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าฝากสินค้า

ตัวอย่างสินค้าจีนที่นำเข้ามาขายในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษี VAT มีสินค้าที่คนไทยนิยมซื้อ เช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมีมูลค่านำเข้ารวม 25,779 ล้านบาทต่อปี  เครื่องหนังมีมูลค่านำเข้ารวม 13,451 ล้านบาท เครื่องแก้วมีมูลค่านำมูลค่านำเข้ารวม 22,963 ล้านบาท เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้นำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี จนทำให้ภาพรวมไทยขาดดุลการค้ากับจีนยาวนานนับทศวรรษ 

อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า หลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่บรรดาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบนำส่งภาษี VAT ที่คาดว่าจะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งผู้บริโภคชาวไทยอาจต้องจ่ายค่าสินค้าออนไลน์จากจีนแพงขึ้น แต่การจัดเก็บภาษี VAT สินค้านำเข้า ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศการค้าที่เป็นธรรม เพิ่มรายได้ให้รัฐบาล และช่วยผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศไทยได้เช่นกัน

อ้างอิงข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ 

 

ชมรายการ SPOTLIGHT Live Talk 

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT