การเงิน

แบงก์แห่ลดดอกเบี้ย MRR 0.25% ช่วยรายย่อย SME ขานรับนโยบายรัฐ

26 เม.ย. 67
แบงก์แห่ลดดอกเบี้ย MRR 0.25% ช่วยรายย่อย SME ขานรับนโยบายรัฐ

เมื่อแบงก์ชาติยังไม่ลดดอกเบี้ย นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน จึงได้เชิญผู้บริหาร 4 แบงก์ใหญ่ ทั้งแบงก์กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กรุงไทย และกสิกรไทย เข้ามาหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย และกลุ่มเปราะบาง นั้น สมาคมธนาคารไทยได้หารือกันและออกแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทั้งรายย่อย และภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (เอ็มอาร์อาร์) ลง 0.25% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยธนาคารกรุงเทพ เป็นแบงก์เอกชนแรกที่ออกมาขานรับนโยบายดังกล่าว ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และสนับสนุนการฟื้นตัว เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระหว่างที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ี พร้อมด้วย โครงการช่วยเหลือลูกค้า SME ด้วยการให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษภายใต้โครงการ “สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ ” วงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568 

MRR

 

ด้านสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขานรับนโยบายรัฐบาล ประกาศลดดอกเบี้ยลง 0.25% โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐบาล

261062

โดยมีธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมถึง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกันลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง 0.25% 

ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย (MRR = เอ็มอาร์อาร์) อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ  (Prime Rate = พาร์มเรท)และอัตรากำไรอ้างอิงสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (SPRR – เอสพีอาร์อาร์) เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

MRR

ขณะที่ EXIM BANK หั่นลดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ หรือ (Prime Rate = พาร์มเรท) เหลือ 6.35% ต่อปี ต่ำสุดในระบบ  เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางและ SMEs โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

325978

ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป พร้อมช่วยเพิ่มรายได้จากการออมให้กับประชาชน ด้วยการจัดทำ ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ “เก็บออม” อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.95% ต่อปี เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 30 ธันวาคม 2567

ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% หนุนการฟื้นตัวกลุ่มเปราะบาง

ธ.ก.ส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลงร้อยละ 0.25 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้กับลูกค้าเกษตรกรกลุ่มเปราะบางและ SMEs ที่ประสบปัญหาในการผลิตจนทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง รวมถึงลูกหนี้ NPLs ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการฟื้นตัวของลูกค้าระหว่างที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. นี้ เผยในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยไปแล้วกว่า 1.396 ล้านราย ต้นเงินกว่า 201,000 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 90 ของผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ พร้อมเตรียมขยายมาตรการช่วยเหลือผ่านโครงการพักหนี้ฯ เฟส 2 เร็ว ๆ นี้

265744

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT