advertisement

ความยั่งยืน

งาน "SX2022" 7 วัน ดึงดูดคน 2.5 แสน! เดินหน้าสร้างความยั่งยืนต่อเนื่อง

3 ต.ค. 65
งาน "SX2022" 7 วัน ดึงดูดคน 2.5 แสน! เดินหน้าสร้างความยั่งยืนต่อเนื่อง

advertisement

งานมหกรรมความยั่งยืน SX 2022 ประกาศความสำเร็จมีผู้ร่วมงาน 7 วัน กว่า 2.5 แสนคน สร้างยอดขายงานเศรษฐกิจสีเขียว 25 ล้านบาท พร้อมเดินหน้า "ความยั่งยืน" อย่างต่อเนื่อง หวังผู้บริโภคปรับพฤติกรรม ภาคธุรกิจเร่งปรับตัว


นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการ งาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จได้ และระบุว่า งานนี้ทำให้หลายคนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนและหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการตระหนักรู้และลงมือทำร่วมกัน โดยคาดหวังว่างาน SX2022 เป็นการผนึกพันธมิตร ร่วมพัฒนากันต่อไปได้อย่างยั่งยืน และลงมือปฏิบัติจริง 

งาน SX 2022 เป็นเรื่องของการสะท้อนมุมมอง และการทำงานที่สอดคล้องกับทางสหประชาชาติ (UN) ตั้งแต่ปี 2020 ที่ใช้คำว่า "ทศวรรษแห่งการลงมือทำ" (Dacade of Action) โดยงานนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Live Long Learning) ทำให้หลายคนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนและหลักคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่เด็กๆ ที่ได้มาเล่นและมาเรียนรู้ ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มาเที่ยวชมงาน ขณะที่ภาคธุรกิจเองในวันนี้ก็ต้องเป็นแบบ B2C2B คือ ธุรกิจสู่ผู้บริโภค และผู้บริโภคก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะมากำหนดธุรกิจอีกที ด้วยพลังของผู้บริโภคที่จะสนับสนุนธุรกิจที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วย

593223

คาดหวังว่างาน SX2022 จะเป็นการผนึกพันธมิตร ร่วมมือพัฒนากันต่อไปได้อย่างยั่งยืน และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งคนไทยเรามีกรอบความคิดที่ดีเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว สามารถต่อยอดจากความพอเพียงสู่ความยั่งยืนได้ (Sufficiency for Sustainability) ซึ่งงานด้านความยั่งยืนเป็นงานที่ยังต้องทำต่อๆ ไป โดยตนมีโอกาสเรียนรู้เรื่องงานพัฒนาจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งกล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเรื่องงานพัฒนากับท่านว่า ‘สุเมธต้องทำงานต่อ เพราะงานยังไม่เสร็จ’ เปรียบเหมือนงานพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุด และต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

“พวกเราในฐานะคนไทย ขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนและเป็นกรอบคิด มาเรียนรู้และประยุกต์ในการใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดคุณค่า และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ จะอยู่ในใจของทุก ๆ คนตลอดไป” ประธานอำนวยการ SX 2022 กล่าว


ทางด้านนางต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX 2022 กล่าวว่า ตลอด 7 วันของการจัดงาน SX 2022 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 253,000 คน ในจำนวนนี้เข้าร่วมโซนอาหาร SX Food Festival กว่า 150,000 คน เข้าช้อปปิ้งใน SX Marketplace 42,000 คน และมีผู้ปกครองกับเยาวชนเข้าร่วม Kids Zone 26,000 คน มีนิสิตนักศึกษาจาก 30 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน 8,000 คน มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาเข้าชมงาน 500 คน

687966

สำหรับการจัดงาน SX 2022 ซึ่งถือเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยเปลี่ยนจากสามย่านมิตรทาวน์มาเป็นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ภายในงานมี 100 องค์กรชั้นนำ และ 150 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและขึ้นเวทีเสวนา มีร้านอาหารและร้านค้าตลาดออร์แกนิก 126 ร้าน มียอดขายรวม 15 ล้านบาท (ณ วันที่ 1 ตุลาคม) ส่วนร้านค้าและเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนมี 294 ร้าน มียอดขายจากการอุดหนุนชุมชนผ้าขาวม้าและร้านค้าชุมชนจาก 50 จังหวัดและเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนกว่า 9.3 ล้านบาท (ณ เวลา 12.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม)

นอกจากนี้ งานด้านความยั่งยืน SX 2022 ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องการบริหารจัดการขยะ ภายในงาน มีขวด PET หลังการบริโภค ที่ทิ้งลงถังคัดแยกและเครื่อง RVM ที่นำมาแลกผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จำนวน 38,000 ขวด PET น้ำหนักรวม 571 กิโลกรัม มีกระป๋องหลังการบริโภคจากศูนย์คัดแยกและเครื่อง RVM จำนวน 14,500 กระป๋อง น้ำหนักรวม 217 กิโลกรัม และมีขวดแก้วหลังการบริโภคจากศูนย์คัดแยกและเครื่อง RVM จำนวน 2,165 ขวดแก้ว น้ำหนัก 563 กิโลกรัม

สำหรับขยะเศษอาหาร (food waste) มีอาหารเหลือทิ้งที่เข้าสู่กระบวนการทำเป็นปุ๋ย จำนวน 1,075 กิโลกรัม และได้ปุ๋ยจากการกำจัดขยะอาหารเหลือทิ้งจำนวน 107.47 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีอาหารนับเป็นเสิร์ฟจากตู้เย็นปันสุขเข้าสู่โครงการรักษ์อาหารโดย SOS เพื่อนำไปมอบให้บรรดาชุมชนที่ขาดแคลนจำนวน 1,138 เสิร์ฟ อีกด้วย

advertisement

Relate Post

Spotlight