positioning

ศักดิ์สยาม ขยายสปีด 120กม./ชม.อีก246 กม.เริ่ม1 ก.ย.”มิตรภาพ,พหลโยธิน,บางนา,บางปะอิน”

5 ส.ค. 64
ศักดิ์สยาม ขยายสปีด 120กม./ชม.อีก246 กม.เริ่ม1 ก.ย.”มิตรภาพ,พหลโยธิน,บางนา,บางปะอิน”

ศักดิ์สยาม ปลื้มสปีด 120 กม./ชม.รถวิ่งตามกฎหมาย ขยายอีก 14 สาย รวม 246 กม. เฟส2 เริ่ม 1 ก.ย.นี้ ถ.พหลโยธินจากสนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ 23 กม. ถ.มิตรภาพจากบ่อทอง - มอจะบก สายบางปะอิน จากอ่างทอง - โพนางดำออก 61.กม.สายบางนาและฉะเชิงเทรานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 4 ส.ค. ได้ประชุมติดตามผลการเปิดใช้เส้นทางที่อนุญาตให้รถวิ่งได้ 120 กม./ชม. และความคืบหน้าการขยายเส้นทางที่จะเปิดใช้ในระยะถัดไป ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดย กรมทางหลวง (ทล.) ได้นำเสนอผลการเปิดใช้งาน ในเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วง บางปะอิน - อ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 ซึ่งผู้ขับขี่ได้มีการใช้ความเร็วตามความเร็วจำกัดในแต่ละช่องทางดีขึ้น โดยตรวจสอบจากสัดส่วนยานพาหนะที่วิ่งด้วยความเร็วที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดในแต่ละช่องทาง พบว่ามีการฝ่าฝืนการใช้ความเร็วในแต่ละช่องจราจรลดลง เทียบกับก่อนการบังคับใช้ความเร็ว 120 กม./ชม.


ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้รายงานว่า ในช่วงเส้นทางดังกล่าวมีการบังคับใช้กฎหมายและมีการออกใบสั่งแก่ผู้ฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผนที่จะเปิดเส้นทางที่อนุญาตให้ประชาชนผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. ในช่องทางขวาสุดเพิ่มเติมอีก โดยมีเส้นทางตามแผนรวมระยะทางทั้งสิ้น 246 กม.

โดยในระยะที่ 2 จะเปิดให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป จำนวน 6 สายทาง ประกอบด้วย
1. ทล. 1 (สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์) กม. 35+000 - กม. 45+000 จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10 กม.
2.ทล. 1 (หางน้ำหนองแขม - วังไผ่) กม. 306+640 - กม. 330+600 จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 23.96 กม.
3.ทล. 2 (บ่อทอง - มอจะบก) กม. 74+500 - กม. 88+000 จ.นครราชสีมา ระยะทาง 13.5 กม.
4.ทล. 32 (อ่างทอง - โพนางดำออก) กม. 50+000 - กม. 111+473 จ.อ่างทอง, จ.สิงห์บุรี ระยะทาง 61.473 กม.
5.ทล. 34 (บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) กม. 1+500 - กม. 15+000 จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 13.5 กม.
6. ทล. 304 (คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา) กม. 53+300 - กม. 63+000 จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.7 กม.
ระยะที่ 3 จะเปิดให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย
1. ทล. 4 (เขาวัง - สระพระ) กม. 160+000 - กม.167+000 จ.เพชรบุรี ระยะทาง 7 กม.
2.ทล. 4 (เขาวัง - สระพระ) กม. 172+000 - กม.183+500 จ.เพชรบุรี ระยะทาง 11.5 กม.
3.ทล. 9 (บางแค - คลองมหาสวัสดิ์) กม. 23+000 - กม. 31+872 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 8.872 กม.
4.ทล. 35 (นาโคก - แพรกหนามแดง) กม. 56+000 - กม. 80+600 จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 24.6 กม.
5.ทล. 219 (สตึก - หัวถนน) กม. 108+500 - กม. 122+000 จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 13.5 กม.
ระยะที่ 4 จะเปิดให้ใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป จำนวน 3 สายทาง ประกอบด้วย
1. ทล. 1 (หนองแค - สวนพฤกษาศาสตร์พุแค) กม. 79+000 - กม. 105+000 จ.สระบุรี ระยะทาง 26 กม.
2.ทล. 347 (เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย) กม. 1+000 - กม. 11+000 จ.ปทุมธานี ระยะทาง 10 กม.
3. ทล. 219 (สตึก - หัวถนน) กม. 122+000 - กม. 134+500 จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12.5 กม.


โดยในเส้นทางที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างกรมการขนส่งทางบกและกรมทางหลวงภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่กระทรวงคมนาคม ซึ่งนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กรมทางหลวงประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งในมิติของเส้นทางที่จะดำเนินการ และวันที่ที่ประชาชนจะสามารถใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. ได้ตามกฎกระทรวง และ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง และ ถูกต้องต่อไป


นอกจากนี้ นายศักดิ์สยาม ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับความปลอดภัยบนทางหลวงสายหลัก จำนวน 47 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางในภาคเหนือ 9 เส้นทาง ระยะทาง 186 กิโลเมตร เส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 เส้นทาง ระยะทาง 96 กิโลเมตร เส้นทางในภาคกลาง 15 เส้นทาง ระยะทาง 288 กิโลเมตร เส้นทางในภาคตะวันออก 9 เส้นทาง ระยะทาง 177 กิโลเมตร และเส้นทางในภาคใต้ 7 เส้นทาง ระยะทาง 116 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 863 กิโลเมตร


ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต สะพานกลับรถหรือทางลอดกลับรถ สะพานคนเดินข้าม พร้อมทั้งปรับปรุงกายภาพ เส้นทางให้ปลอดภัย สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน 120 กม./ชม. โดยได้กำชับให้กรมทางหลวงเตรียมการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ต่อไป

Powered By : Positioning

Relate Post

Spotlight