การเงิน

Money Syndromes รู้ทันโรคทรัพย์วาย เสริมภูมิการลงทุน แคมเปญเพื่อคนรุ่นใหม่ให้รู้เรื่องเงิน  

13 พ.ค. 67
Money Syndromes รู้ทันโรคทรัพย์วาย เสริมภูมิการลงทุน แคมเปญเพื่อคนรุ่นใหม่ให้รู้เรื่องเงิน  

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ“Money Syndromes รู้ทันโรคทรัพย์วาย เสริมภูมิการลงทุน” รณรงค์แนวคิดวางแผนการเงิน ปลูกฝังมุมมองให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ เรื่องการลงทุนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อย

โดยแคมเปญมุ่งเน้นการทำความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการเงิน และการทำความเข้าใจเรื่องการลงทุนในตลาดทุนเพื่อต่อยอดเงินออม ผ่านแคมเปญการตลาดครบวงจร

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และหน่วยงานพันธมิตรภายใต้โครงการ “ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน” รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจากการหลอกลงทุน 

และในวาระที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกับ CMDF จัดโครงการส่งเสริมความรู้การลงทุนแก่ประชาชนในวงกว้าง ผ่านแคมเปญ “Money Syndromes” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้มุมมองว่า การลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัวและควรเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคนในอนาคต 

โดยแคมเปญมุ่งเน้นการสื่อสารไปยังคนรุ่นใหม่ Generation Y ที่เป็นวัยทำงานช่วงต้น และ Generation Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 80 ของกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า กองทุน CMDF มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญของ CMDF จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้การลงทุนภายใต้แนวคิด “เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุน” ผ่านแคมเปญ “Money Syndromes รู้ทันโรคทรัพย์วาย เสริมภูมิการลงทุน” ครอบคลุมการสื่อสารที่ครบวงจร เน้นช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ สอดรับกับไลฟ์สไตล์ อาทิ การใช้สื่อดนตรีหรือการ์ตูนในการถ่ายทอดเรื่องราวผสานองค์ความรู้ เชื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนมุมมองการลงทุนจากเรื่องที่ซับซ้อนสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างกรอบความคิดในการเริ่มวางแผนการเงิน และเตรียมความพร้อมการลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นใหม่

โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถร่วมรณรงค์เผยแพร่ได้ และสามารถติดตามข้อมูลของแคมเปญได้ที่ www.setinvestnow.com/money-syndrome  

advertisement

SPOTLIGHT