การเงิน

ส่องประวัติ! ‘อัสสเดช คงสิริ’ ผจก.ตลท.คนที่ 14 มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

14 มิ.ย. 67
ส่องประวัติ! ‘อัสสเดช คงสิริ’ ผจก.ตลท.คนที่ 14   มีผล 19 ก.ย. 2567 นี้

เป็นที่แน่ชัดแล้ว! สำหรับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 14 เป็นใคร จากก่อนหน้านี้มีฝุ่นตลบไปตลบมา มีการผิดโผกันเกิดขึ้น จนวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคาะออกมาแล้ว

นั่นก็คือ ‘ อัสสเดช คงสิริ ’ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในวันนี้ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอัสสเดช คงสิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14 แทนนายภากร ปีตธวัชชัย ที่กำลังจะครบวาระ หลังจากผ่านกระบวนการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน 

โดยคุณอัสสเดช คงสิริ จะเริ่มงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เพื่อเตรียมการก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน 2567 ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งสูงสุดขององค์กร เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

messageimage_1718354871624

ทั้งนี้ คุณอัสสเดช คงสิริ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งด้านการเงิน และยังมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชั้นนำในตลาดทุนและองค์กรระดับสากลกว่า 30 ปี ทำให้คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันนโยบายสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งสร้างความน่าสนใจของตลาดทุนไทยให้กับผู้ลงทุนทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนในไทย และผู้ลงทุนต่างประเทศ อีกทั้งสานต่อการเชื่อมโยงตลาดทุนไทยสู่ตลาดทุนโลกพร้อมไปกับการขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

อัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14
อัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 14

นายอัสสเดช คงสิริ ปัจจุบันอายุ 53 ปี จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ MIT Sloan School of Management (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และปริญญาตรี Mechanical Engineering จาก The University of Manchester (ประเทศอังกฤษ) เคยร่วมงานกับองค์กรในตลาดทุนระดับสากล มีประสบการณ์ในด้านวาณิชธนกิจ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่ธุรกิจหลากหลายทั้งในและนอกประเทศ 

ล่าสุดทำงานในตำแหน่ง Lead Partnerfor Financial Advisory ให้กับ Deloitte Thailand สำหรับประสบการณ์ที่ผ่านมา นายอัสสเดชเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด Head of Thailand ที่ Bank of America Merrill Lynch และ VP Investment Banking ที่ J.P.Morgan ประเทศไทย รวมทั้งเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ ที่ บมจ. ปตท. ในส่วนบทบาทในองค์กรภาคสังคม คือ รองประธานกรรมการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

สำหรับภาพรวมของการลงทุนในหุ้นไทยจากนี้ไป นับเป็นความท้าทายภารกิจของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศคนใหม่ เพราะในช่วง 5 เดือนแรกของปี 67 ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยลดลง 6.2% และดัชนียังอยู่ในระดับต่ำในรอบ 4 ปี ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุ้นไทยกว่า 8.9 หมื่นล้านบาท ท่ามกลางปัจจัยความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งปัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศ 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT