ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐบาลคลอดมาตรการ IGNITE THAILAND อัดฉีดสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่อง SMEs

14 มิ.ย. 67
รัฐบาลคลอดมาตรการ IGNITE THAILAND อัดฉีดสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่อง SMEs

รัฐบาลไทยไม่ทิ้ง SMEs! ล่าสุด ครม. ไฟเขียว 2 โครงการสินเชื่อและค้ำประกัน รวมวงเงินกว่า 55,000 ล้านบาท หวังอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน พลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เป้าหมาย IGNITE THAILAND

รัฐบาลคลอดมาตรการ IGNITE THAILAND อัดฉีดสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่อง SMEs

โดยนายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า สภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลง ประกอบกับสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังคงมีความผันผวน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ทำให้กำไรลดลงและประสบปัญหาสภาพคล่อง

ทั้งนี้ จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยัง ระบุว่า สินเชื่อ SMEs ในไตรมาสแรกของปี 2567 หดตัวลงถึง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs

เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาล กระทรวงการคลังจึงได้นำเสนอมาตรการทางการเงิน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 11 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยมีสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้

คลังอุ้ม SMEs! เปิด 2 โครงการสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยต่ำ 

  1. โครงการสินเชื่อ IGNITE THAILAND: สนับสนุนเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ได้แก่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว, ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพ, และศูนย์กลางอาหาร โดยธนาคารออมสินจัดสรรวงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.5% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี พร้อมสิทธิ์ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจะได้รับการค้ำประกันจาก บสย. ในอัตราค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมใน 2 ปีแรก และลดเหลือ 0.75% ต่อปี ในปีที่ 3-4 สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงสิ้นปี 2568
  2. โครงการ PGS ระยะที่ 11: ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นผ่านกลไกค้ำประกันของ บสย. โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่, กลุ่มเปราะบาง, และกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND และกลุ่มธุรกิจที่ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม วงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันสูงสุด 40 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี อัตราค่าธรรมเนียมเฉลี่ยไม่เกิน 1.75% ต่อปี โดย บสย. รับภาระค่าประกันชดเชยเฉลี่ยไม่เกิน 30% ตลอดโครงการ เปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อถึงสิ้นปี 2568

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ย้ำว่า กระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่ามาตรการทั้งสองโครงการนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล และปรับตัวรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT