สินทรัพย์ดิจิทัล

Zipmex ประกาศระงับเทรด - เร่งลูกค้าถอนเงิน ซีอีโอดอดลาออกเงียบ

28 พ.ย. 66
Zipmex ประกาศระงับเทรด - เร่งลูกค้าถอนเงิน ซีอีโอดอดลาออกเงียบ

Zipmex อาการน่าเป็นห่วง ประกาศระงับเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลทุกชนิด พร้อมเร่งลูกค้าถอนสกุลเงินบาท - สินทรัพย์ดิจิทัลที่ยู่ในบัญชีทั้งหมด ขีดเส้นตายวันที่ 31 ม.ค. 2567 เท่านั้น

 
319203325_737942987722122_821

 

วงการคริปโทเคอร์เรนซีที่ดูเหมือนกำลังเผชิญข่าวดีจากทั้งปัจจัยการเข้าใกล้ Bitcoin Halving ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และความคืบหน้าของการจัดตั้งกองทุน ETF บิตคอยน์ที่หลายสำนักคาดว่าจะเพิ่มเม็ดเงินลงทุนให้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาด แต่ก็มีข่าวร้ายมาสกัดทั้งเรื่องคดีความของ CZ และ Binance ที่ถูกเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทและบังคับให้ CZ ต้องลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ

แต่ล่าสุดในประเทศไทย ก็มีข่าวสะเทือนวงการคริปโท โดยเฉพาะกับลูกค้าและอดีตลูกค้าของ ‘Zipmex’ อดีตแพลตฟอร์ฒเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลเบอร์ 2 ของประเทศไทย จากการประกาศระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและฝากสินทรัพย์ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา

 

 

Zipmex ประกาศระงับเทรดทุกประเภท

 

เพจ Zipmex Thailand โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา ระบุว่า บริษัทระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและฝากสินทรัพย์ทุกประเภทเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป โดยยังสามารถถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน Trade Wallet ผ่านทางเว็บไซต์และแอปในมือถือได้ตามปกติ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทซื้อขายได้อย่างเดียว (Trade Only) ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพื่อดำเนินการเท่านั้น

และหลังจากวันที่ 31 มกราคม 2567 หากต้องการทำธุรกรรมถอนสินทรัพย์ จะต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพื่อดำเนินการเท่านั้น และอาจต้องใช้เวลา 7-14 วัน ขั้นตอนการถอนจึงจะแล้วเสร็จ

Zipmex ชี้แจงว่าทั้งนี้เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นไปด้วยความเหมาะสม และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

 

291709255_199629565721548_536

  

'ดร. แบงค์' ซีอีโอ Zipmex ลาออกแล้ว ต้น พ.ย.

 

เมื่อต้นเดือนพ.ย. ที่ผ่านมา Zipmex PTE บริษัทแม่ของ Zipmex Thailand และในหลายประเทศอาเซียน ได้ส่งเอกสารถึงเจ้าหนี้ของบริษัทซิปเม็กซ์ เอเชีย พีทีอี จำกัด และบริษัทบริษัทซิปเม็กซ์ เอเชีย จำกัด โดยมีประเด็นสำคัญอยู่ที่การลาออกของ นายเอกลาภ ยิ้มวิไล จากตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิปเม็กซ์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2023 โดยการลาออกดังกล่าวมีผลทันที

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือก.ล.ต. ได้แจ้งกลับไปยังบริษัทซิปเม็กซ์ เอเชีย พีทีอี จำกัด ว่า ภายใต้กฎหมายการลงทุนของประเทศไทย ซิปเม็กซ์ ประเทศไทยมีเวลา 30 วันที่จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด ก.ล.ต. กำหนดมาตรการลงโทษ ด้วยการเพิกถอน หรือยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจของซิปเม็กซ์ ประเทศไทย ในประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตราดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายเอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) และ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. รวม 13 กรณี เป็นเงินค่าปรับรวม 10,977,000 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น การเปรียบเทียบปรับ นายเอกลาภ กระทำผิดมาตรา 94 พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล รวม 7 กรณี คิดเป็นค่าปรับรวม 5,821,000 ล้านบาท

 

246804997_453085582874532_581

 

ก.ล.ต. จี้ Zipmex แก้ไขสถานะเงินกองทุน 

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ติดตามฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ซึ่งปรากฏว่า Zipmex ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (เงินกองทุน) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ซึ่งตามข้อกำหนด ข้อ 16/1 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 19/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ในกรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ Zipmex ต้องระงับการประกอบธุรกิจทุกประเภท จนกว่าจะดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ รวมถึงแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทโดยไม่ชักช้า

ก.ล.ต. จึงสั่งการตามข้อ 16/1(3) ของประกาศดังกล่าว ให้ Zipmex ดำเนินการเพื่อให้สามารถดำรงสถานะเงินกองทุนได้ตามที่กำหนด และคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

  1. ยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนต่อ ก.ล.ต.
  2. ดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนที่ได้ยื่นต่อ ก.ล.ต. ตามข้อ (1) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนภายในระยะเวลาแผนดังกล่าว
  3. ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถถอน หรือโอนย้ายทรัพย์สินเงินบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับข้อติดขัดในการดำเนินการดังกล่าว
  4. ให้ Zipmex เตรียมความพร้อมของระบบงาน และบุคลากรในจำนวนที่เพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและดำเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าตามข้อ (3)

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ให้ความสำคัญในการติดตามฐานะการเงินและสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล info@sec.or.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

 

 

 

นอกจากช่องทางต่อทางศูนย์บริการลูกค้าของบรษัทโดยตรง ติดต่อศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. แล้ว ยังมี กลุ่ม “ผู้เสียหาย Zipmex Thailand” ซึ่งเป็นช่องทางที่รวบรวมผู้เสียหาย และชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้เสียหายจาก Zipmex สามารถเข้าชมกลุ่มได้ที่ https://www.facebook.com/groups/363499915906221/

advertisement

SPOTLIGHT