สินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.เตือน CoinEX ยังไม่มีไลเซ่นส์ในไทย ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนเทรดคริปโท

14 ต.ค. 65
ก.ล.ต.เตือน CoinEX ยังไม่มีไลเซ่นส์ในไทย   ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง  นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนเทรดคริปโท

advertisement

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต. ได้ตรวจพบว่า CoinEx ซึ่งเข้าประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย โดยปัจจุบัน CoinEx ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย

แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ CoinEx ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ CoinEx แอปพลิเคชัน และเฟซบุ๊กเพจของ CoinEx รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ

ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า CoinEx ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) จึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว โดย ก.ล.ต. ได้แจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. ในหัวข้อ Investor Alert เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

 

ก.ล.ต. ย้ำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมี กม.คุม หากทำผิดต้องรับโทษ

ก.ล.ต. ขอย้ำว่า การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ผู้ที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแสดงตนต่อบุคคลทั่วไปในการชักชวน หรือให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” หากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207

เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก และในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และหากเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. มีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

 

รู้จัก CoinEx ทำธุรกิจอะไร?

ก.ล.ต. เตือนลงทุน CoinEx

CoinEx คือ Centralized Exchange ที่มีฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Spot Trading, Futures, Margin Trading, Automated Market Maker รวมไปถึงบริการ Mining ต่างๆ

CoinEx ก่อตั้งขึ้นโดยนาย Haipo Yang ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัย Northwsteern Polytechnical สาขา Mathematics และ Applied Mathematics เคยมีประสบการณ์การร่วมงานกับทั้ง Tencent, Weibo และ Futu Securities โดยได้เปิดตัว CoinEx Exchange ในปี 2017 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง

ปัจจุบัน CoinEx มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 3,000,000 บัญชี รองรับการใช้งานกว่า 16 ภาษา มี Community ทั่วโลกกว่า 2,000 แห่ง มี Trading Volumn 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ รองรับโทเคนทั้งหมด 500 โทเคน

advertisement

Relate Post

Spotlight