ธุรกิจการตลาด

ทรูยันควบรวมกิจการถูกต้องตามกม. มั่นใจคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่กระทบ

31 ต.ค. 66
ทรูยันควบรวมกิจการถูกต้องตามกม. มั่นใจคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่กระทบ

เมื่อศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งให้ศาลปกครองกลาง “รับคำฟ้อง” เมื่อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานกสทช. เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือ คำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการกสทช. ที่เห็นชอบการรวมกิจการระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) นั้น

ล่าสุด ทรู ยืนยันผลคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่กระทบการควบรวมทรู ดีแทค และเชื่อมั่นว่าการควบรวมที่เกิดขึ้นก็ได้ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ไม่เพียงแค่ประโยชน์ของผู้ใช้บริการของทั้ง 2 แบรนด์ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อวงการโทรคมนาคมไทย  ลูกค้าผู้ใช้บริการ คนไทย และประเทศไทย  

โดยทรู ขอชี้แจงว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วน และคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้นกระบวนการจากการที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคดีไว้พิจารณา อันเนื่องมาจากที่ผ่านมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพราะขาดอายุความ  มูลนิธิฯ จึงอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดยืนว่า มูลนิธิฯ ยื่นคำฟ้องขาดอายุความจริง แต่มีเหตุที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาได้  โดยศาลปกครองชั้นต้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเนื้อหาคดีโดยละเอียดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองชั้นต้นได้เคยมีคำสั่งยกคำขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีลักษณะเดียวกันที่สภาองค์กรของผู้บริโภคและ AWN ได้ฟ้องขอเพิกถอนมติการควบรวมไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยศาลเห็นว่ามติรับทราบของ กสทช. ได้อาศัยอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว จีงไม่มีเหตุรับฟังว่าน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT