ธุรกิจการตลาด

เบทาโกรเผยรายได้ปี 66 ทะลุ 1 แสนล้านบาท ขาดทุนพันล้านจากมรสุมหมูเถื่อน

3 มี.ค. 67
เบทาโกรเผยรายได้ปี 66 ทะลุ 1 แสนล้านบาท ขาดทุนพันล้านจากมรสุมหมูเถื่อน

เบทาโกร เผยรายได้ปี 66 ทะลุ 1 แสนล้าน แต่ยังขาดทุน พันล้าน แม้เผชิญแรงกระแทกจากปัญหาหมูเถื่อนและปัจจัยท้าทายรอบด้าน พร้อมตั้งเป้าปี 2567 ต้องเติบโต 5-10%

 

เบทาโกรเผยรายได้ปี 66 ทะลุ 1 แสนล้านบาท ขาดทุนพันล้านจากมรสุมหมูเถื่อน

เบทาโกรเผยรายได้ปี 66 ทะลุ 1 แสนล้านบาท ขาดทุนพันล้านจากมรสุมหมูเถื่อน

แม้ต้องเผชิญแรงกระแทกจากปัญหาหมูเถื่อน และปัจจัยท้าทายรอบด้าน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ BTG เปิดเผยผลประกอบการปี 2566 ว่า บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 108,638 ล้านบาท ลดลง 3.5% จากปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิ 1,398 ล้านบาท

สาเหตุหลัก ที่ผ่านมา บริษัทเผชิญความท้าทายหลายด้าน โดยส่วนใหญ่มาจากปัญหาราคาสุกรตกต่ำ อันเนื่องมาจากการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมาย ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น และภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี BTG ยังคงมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) อยู่ที่ 0.97 เท่า และ TRIS Rating คงอันดับเครดิตที่ระดับ “A” สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพ และโอกาสเติบโตของบริษัท

ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน)หรือ BTG

 • ปี 2564 รายได้ 86,544 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,010 ล้านบาท
 • ปี 2565 รายได้ 113,262 ล้านบาท กำไรสุทธิ 7,937 ล้านบาท
 • ปี 2566 รายได้ 109,131 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,398 ล้านบาท

 

ส่องกลยุทธ์เบทาโกรปี 2567 มุ่งสู่เป้าหมาย "บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำ" พร้อมเติบโต 5-10%

เบทาโกรเผยรายได้ปี 66 ทะลุ 1 แสนล้านบาท ขาดทุนพันล้านจากมรสุมหมูเถื่อน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายการเติบโต 5-10% ในปี 2567 มุ่งสู่การเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคนด้วย "อาหารที่ดีกว่า" ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ประการ ดังนี้

 • 1. ขยายกำลังการผลิต: ลงทุนอย่างต่อเนื่องในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหาร และขยายโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยยกระดับการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และความทันสมัย
 • 2. ปรับพอร์ตสินค้าและช่องทางการจำหน่าย: มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายและอัตรากำไรสูง ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น ร้านเบทาโกรช็อป ช่องทางฟู้ดเซอร์วิส และส่งออก
 • 3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการต้นทุน: มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิตภาพ เพิ่มความสามารถในการทำกำไร ผ่านการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์และระบบการขนส่ง

 

เสริมทัพผู้นำ ขับเคลื่อนนวัตกรรม สู่เป้าหมายความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เสริมทัพผู้บริหารมากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ไกล ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต นำโดย 5 ผู้บริหารใหม่ อาทิ นางสาวดุลยา พวงทอง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารการเงิน, นางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ ฟิเนท์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์, นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม นายสมศักดิ์ บุญลาภ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตปศุสัตว์ และ นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิต และซัพพลายเชน

 

มุ่งสู่ธุรกิจยั่งยืนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ESG

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

 1. ให้ความสำคัญคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
 2. จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. พัฒนาชุมชน
 4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
 5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การเสริมทัพผู้นำและยุทธศาสตร์ ESG ที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตอย่างยั่งยืน สร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT