ธุรกิจการตลาด

คนไทยไม่มั่นใจเป็นเจ้าของธุรกิจ กังวลเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และเงินทุนไม่มากพอ

5 มี.ค. 65
คนไทยไม่มั่นใจเป็นเจ้าของธุรกิจ กังวลเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และเงินทุนไม่มากพอ

ผลการสำรวจของกรุงเทพโพลล์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19 (ครั้งที่ 2)” พบประชาชนยังไม่มั่นใจกับการทำธุรกิจในขณะนี้  กลัวการสถานการณ์ไม่คาดฝัน เงินทุนไม่เพียงพอ และคนที่เห็นโอกาสในการทำธุรกิจลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน

 

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจในยุคโควิด-19 (ครั้งที่ 2) โดยพบว่า ประชาชน 62.3% ไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 1.5% จากการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือน ธ.ค.2564 ขณะที่ประชาชน 46.0% เห็นโอกาสหรือความพร้อมในการเริ่มธุรกิจในอนาคต แต่มีสัดส่วนลดลง 4.3% จากการสำรวจครั้งก่อน โดยประชาชน 42.3% มีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจในอนาคตข้างหน้า แต่มีสัดส่วนลดลง 2.0% จากการสำรวจครั้งก่อนเช่นกัน

 

ประชาชน 39.9% เห็นว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ แต่มีสัดส่วนลดลง 7.7% จากการสำรวจครั้งก่อน, ประชาชน 37.5%) เห็นว่าตัวเองรู้จักผู้ประกอบการหรือมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนในการริเริ่มธุรกิจ แต่มีสัดส่วนลดลง 4.2% จากการสำรวจครั้งก่อน และ 9.2% คิดว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นสิ่งที่ง่ายในสถานการณ์ขณะนี้ แต่มีสัดส่วนลดลง 2.3% จากการสำรวจครั้งก่อน

 

โดยสาเหตุที่ทำให้ประชาชนไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองมากที่สุด 44.2% คือ กลัวว่าทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ รองลงมา 43.8% คือ ไม่มีเงินทุนมากพอ และ 35.4% กลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน

 

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ ร่วมกับ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความเห็นประชาชนเรื่องดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,154 คน ในช่วงวันที่ 15-21 ก.พ.ที่ผ่านมา

 

279038

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT