close sticky

กรมการแพทย์ แจงจำเป็นฉีด ไฟเซอร์ บุคลากรส่วนกลาง เหตุต้องทำงานช่วยแพทย์

0
12 ส.ค. 64

กรมการแพทย์ แจงบุคลากรส่วนกลาง 112 คน ได้ฉีด ไฟเซอร์ เหตุต้องทำงานด่านหน้าสนับสนุนบุคลากรการแพทย์ ยันเข้าเกณฑ์รับวัคซีนของ สธ.ทุกอย่าง


กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่บุคลากรส่วนกลางที่ปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรง ปัจจุบันพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ขาดแคลนบุคลากรในโรงพยาบาลประกอบกับบุคลากรในโรงพยาบาลบางส่วนมีการติดเชื้อและบางส่วนทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้ต้องหมุนเวียนบุคลากรจากส่วนกลางไปทำงาน เพื่อลดความเหนื่อยล้าของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องมาหลายเดือน


จึงมีความจำเป็นต้องให้บุคลากรส่วนกลางบางส่วนไปปฏิบัติงานช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้ป่วย การอำนวยความสะดวกงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิด-19 การประสานงานการรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 และงานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยสถานที่ปฏิบัติงานมีจำนวนมาก อาทิ ศูนย์แรกรับและส่งต่อ อาคารนิมิบุตร ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ Hospitel หรือ โรงพยาบาลของกรมบางแห่ง เป็นต้น


ดังนั้น บุคลากรส่วนกลางที่ปฏิบัติงานสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ตามสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนกลางทั้งหมดมีจำนวน 430 คน แต่มีเพียงบุคลากรที่ไปช่วยงานในสถานีที่เสี่ยงดังกล่าว 112 คน เท่านั้นที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนของ Pfizer เช่นเดียวกับบุคลากรด่านหน้า ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ


ขอยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเป็นไปเงื่อนไขความจำเป็นและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการควบคุมป้องกันโรค ซึ่งมีโอกาสและมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานทั้งสิ้น


ดังนั้น หากผู้ปฏิบัติงานได้รับวัคซีนแล้วจะสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป 


228698440_2174208199388603_89_1


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 


จับฉลากฉีด ไฟเซอร์ ด่านหน้าน้ำตาร่วง ถามทำไมทำกับเราแบบนี้?
เรียกร้อง ไฟเซอร์ กู้ชีพเมืองขอนแก่นพ้อลุยด่านหน้า แต่ ฝ่ายไอที-ธุรการ รพ.ได้บูสเข็ม3
พนักงานขับรถโรงพยาบาล ติดโควิดรอบ 2 ห่างแค่ 1 เดือน โอดกำลังจะได้ไฟเซอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม