ตั้งคณะทำงานร่วม จัดรับฟังความเห็นสาธารณะ "ภาษีคริปโต"

0
11 ม.ค. 65

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยหารือกรมสรรพากร ตั้งคณะทำงานร่วมจัดทำการรับฟังความเห็นสาธารณะเรื่อง "ภาษีคริปโตเคอร์เรนซี" คาดได้ข้อสรุปทันสิ้นเดือน ม.ค.นี้


 


 


นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และนายกานต์นิธิ ทองธนากุล กรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย แถลงวันนี้ (11 ม.ค.) ภายหลังเข้าร่วมการประชุมกับกรมสรรพากร เพื่อหาทางออกร่วมกันกรณีรายละเอียดการจัดเก็บภาษีคริปโตเคอร์เรนซี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง "คณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน" เพื่อจัดทำการรับฟังความเห็นสาธารณะจากทุกฝ่าย ก่อนจะรวบรวมเพื่อนำไปสู่การตัดสินข้อสรุปในการประชุมใหญ่ 3 ฝ่าย วันที่ 20 ม.ค. นี้


 


 


นายศุภกฤษฎ์ กล่าวว่า ในการประชุมล่าสุดร่วมกับกรมสรรพากร ทางสมาคมฯ ได้เสนอจุดยืนและกรอบข้อเสนอให้ทางสรรพากรได้รับทราบ โดยเรื่องที่สำคัญที่สุดคือ จะทำอย่างไรให้ภาษีคริปโตเคอร์เรนซีครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกฝ่าย ตั้งแต่นักขุด นักเทรด คนที่ได้เหรียญแจกฟรี (Airdrop) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไปจนถึงทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง


 


 


ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน ซึ่งนอกจากจะมีตัวแทนของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยแล้ว ก็ยังรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมธุรกิจร่วมค้า เพื่อให้คณะทำงานร่วมชุดนี้เป็นผู้จัดทำแบบสอบถามความเห็นของสาธารณชน ต่อการหาข้อสรุปภาษีคริปโตเคอร์เรนซี โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะแนวทางให้เลือก ไม่ใช่คำถามปลายเปิดมากนัก เพื่อให้สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ ซึ่งจะมีการแจกจ่ายกระจายไปตามเครือข่ายทั้งในและนอกคอมมูนิตี้


 


 


หลังจากนั้น ทางคณะทำงานจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเพื่อนำไปสู่การหาข้อสรุปร่วมกัน ในการประชุมใหญ่ 3 ฝ่าย วันที่ 20 ม.ค. นี้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมสรรพากร และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย โดยมีเป้าหมายให้สามารถสรุปจบภาษีคริปโตได้ภายในเดือน ม.ค. นี้ ทั้งในแง่ของกระบวนการและความชัดเจนทั้งหมด


 
ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังได้เสนอกรอบแนวทางการแก้ไขหลัก 3 ข้อ ต่อที่ประชุม ได้แก่


   • ทำให้ชัด - ลงรายละเอียดในข้อปฏิบัติของปัญหาแต่ละตัว โดยไล่ทุกข้อให้ละเอียดและชัดเจน

  • ผ่อนปรน - ผ่อนปรนในบางรายละเอียด ทำให้ยังพอเก็บภาษีได้ แต่ไม่สร้างภาระกับผู้เสียภาษีมากเกินไป

  • มองอนาคต - สรุปเรื่องแนวทางภาษีในอนาคต เพื่อให้ง่ายต่อการเสียภาษีและมีรายได้สม่ำเสมอ


 


 


นายกานต์นิธิ กล่าวว่า ภาษีคริปโตเคอร์เรนซีในครั้งนี้ จะเป็นรากฐานสำคัญในการปูทางอุตสาหกรรมคริปโตของไทยต่อไปอีกเป็นสิบๆ ปี ซึ่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงขอให้ทุกคนติดตามและใจเย็น ซึ่งสมาคมฯ จะทำงานอย่างเต็มที่แน่นอน


 


 


เช่นเดียวกับนายศุภกฤษฎ์ ที่กล่าวปิดท้ายว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่รัฐรู้ว่าถึงเวลาจะต้องปรับอะไรบางอย่างแล้ว และยังเป็นการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมคริปโตในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่สามารถทำตามใจของทุกคนได้ แต่จะเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น เพื่อให้อุตสาหกรรม Digital Assets ของไทย เติบโตไปในทิศทางที่ควรจะเป็น


 

Powered by อมรินทร์ทีวีออนไลน์

ข่าวยอดนิยม