ความยั่งยืน

เปิดไฮไลท์ Sustainability Expo (SX2023) 10 วันเต็ม 29 ก.ย.- 8 ต.ค.2566

12 ก.ย. 66
เปิดไฮไลท์ Sustainability Expo (SX2023) 10 วันเต็ม 29 ก.ย.- 8 ต.ค.2566

ภัยพิบัติที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆได้ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทั่วโลกกำลังตื่นตัวถึงวิกฤติการณ์ Climate Change ด้วยการร่วมกันลงมือทำจริง (Decade of Action)เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้

สำหรับในประเทศไทยหลายท่านคงเคยได้ยิน  Sustainability Expo (SX2023) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งงาน SX 2023 เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือขององค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศที่มาร่วมกันสร้างพลังและปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ เพื่อสร้าง “สมดุลที่ดี เพื่อโลก ที่ดีกว่า” Good Balance, Better World 

คุณต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน Sustainability Expo ระบุว่า งาน SX 2023 กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ก.ย.- 8 ต.ค.2566 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 แล้วซึ่งงาน SX2023 เป็นงานด้านความยั่งยืนแรกๆของประเทศไทยและแตกต่างจากงานอื่นใน3 ประเด็นหลักคือ 

 1. Sustainability Expo มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นหัวใจของการจัดงาน

 2. SX 2023 เป็นงานที่ต้องการสื่อสารไปถึงผู้บริโภคทุกคน ไม่ได้เพียงแค่มุมวิชาการ หรือบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน

 3. มิติด้านความยั่งยืนไม่ได้มีแค่ด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่งาน SX 2023 ครอบคลุมทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงไลฟสไตล์ในชีวิตประจำวันของทุกคน

โดยในปีนี้ SX 2023 มีการจัดงานเต็มพื้นที่ 70,000 ตารางเมตร ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้ง 10 วัน และมีการขยายกิจกรรมสู่พื้นที่สวนเบญจกิติที่อยู่ติดกันอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายว่า จะมีผู้เข้าร่วมงาน 3.2 แสนคน เพิ่มขึ้นจากงาน SX 2022 ที่มีผู้เข้าร่วมงาน 2.77 แสนคน

Sustainability Expo (SX2023)

 ผนึกกำลังหลายภาคส่วนนำโดย 5 องค์กรธุรกิจ 
 ต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก  

สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในงาน SX 2023 ยังคงอัดแน่นไปด้วยไฮไลท์ และสุดยอดนวัตกรรมมากมายที่จัดเต็มตลอด 10 วัน รวมถึงต้นแบบโมโดลด้านความยั่งยืนทุกรูปแบบจากองค์กรชั้นนำ จากการผสานความร่วมมือของกว่า 100 องค์กร 250 วิทยากร และ 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน ระดับภูมิภาค และระดับโลก นำโดย 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC,  เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

โดยปีนี้พันธมิตรที่เป็น Co-founder อย่าง เอสซีจี จะเข้ามาจัดงาน ESG Symposium และหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference) ซึ่งนับเป็นงานใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องแผน Net Zero ของประเทศในงาน SX 2023 อีกด้วย และยังร่วมด้วยเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network หรือ TSCN) และหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนที่เรียกว่า B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) หรือการยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจ ที่ทุกภาคส่วนมารวมพลังกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030  

เป้าหมายหนึ่งที่สำคัญของ SX 2023 คือ ช่วยกันปรับสมดุลเพื่อให้โลกดีขึ้น ทั้งปรับพฤติกรรม เปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆ ไปตามเทรนด์โลก ตั้งแต่การนอน การกิน การออกกำลังกาย มุมมองการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การลงมือทำเพื่อคนอื่นเพื่อโลก  พร้อมกับการร่วมแบ่งปันเพื่อสังคมและโลกที่น่าอยู่ 

รับรองว่า ตลอด10 วันของงานจะเพลิดเพลินไปกับนิทรรศการมัลติมีเดียสมดุลที่ดี ดีต่อสุขภาพกายและใจ ดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ดีต่อสังคม ชุมชนเมือง และดีต่อโลกสุดล้ำไปกับที่นวัตกรรมแห่งมัลติมีเดียให้คุณได้สัมผัสโลกเสมือนจริงคู่ขนานแบบ 360 องศา Immersive Experience Pavilion ให้เห็นถึงความเลวร้ายที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อโลกถูกทำร้าย และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนที่เราค้นหา จากสารคดีธรรมชาติจาก National Geographic บนจอ 3 มิติขนาดยักษ์ 

Sustainability Expo (SX2023)

กิจกรรมและโซนต่างๆภายในงาน SX 2023

สำหรับ SX 2023 เป็นงานที่จัดมาเพื่อทุกคน ทุกเพศทุกวัยที่จะร่วมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลก มีเวทีเสวนาที่จัดเต็มมุมมองคนทำจริง หาคำตอบสู่สังคมและโลกที่ยั่งยืนของวิทยากรชื่อดังจากทุกวงแวดวง ที่มาชวนคุณเปลี่ยนโลกไปด้วยกันกับศาสตร์แห่งนวัตกรรมล้ำสมัย องค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเรา ปรับกาย..ฮีลใจทั้งด้านสุขภาพ การกิน การอยู่ การใช้ชีวิตในสังคมสูงวัย การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด และความพยายามเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่าน 8 โซนหลักของงาน ตัวอย่างโซนต่างๆมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ 

โซน SEP Inspiration ตามหาความหมายที่แท้จริงของ SEP (SX Prologue) ถ่ายทอดผ่านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นหัวใจในการจัดงาน ร่วมสัมผัสมิติคู่ขนาดระหว่างโลกไร้สมดุลกับโลกแห่งสมดุลที่ดี ที่มาในรูปแบบ Immersive multi media พบกับผลงาน Collaboration จาก ศิลปิน BAB ผู้ใกล้ชิดและเข้าใจธรรมชาติ ผนวกกลุ่มสร้างแสงและเสียงร่วมสมัย Duck Unit ร่วมกับภาพมหัศจรรย์บนพื้นโลก จาก NAT GEO นิทรรศการที่จะนำทางไปค้นหาคำตอบที่แท้จริงของการสร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลก ที่ดีขึ้น และยังเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันหาทางออกที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 • โซน Better Me ทุกสิ่งจะดีขึ้นได้…เริ่มที่ตัวเรา ปรับมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตต่างวัยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พบกับโซน Good Health & Well Being indoor Park ภายใต้กรอบคิดว่า “เราทุกคนสามารถกอบกู้โลกได้” พร้อมอัพเดทเทรนด์สุขภาพ และสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่ดีต่อเรา ดีต่อโลกในหลากหลายมิติที่สายรักสุขภาพไม่ควรพลาด ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม สู่แนวทางการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง ใน 3 มิติ ได้แก่ สุขภาพกายเราดี สุขภาพโลกของเราดี (Healthy Life Healthy Earth) พบกับนวัตกรรมการผลิตอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนและรักษาโลก, สังคมสูงวัย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข (Aging Society) ที่เชิญชวนร่วมการวางแผนก่อนเกษียณ รวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีสุขร่วมกันในสังคมต่างวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่จะมาให้แนวคิดที่น่าสนใจที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน คนรุ่นใหม่ และใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพ มีสุขภาพและทัศนคติที่ดี สู่การสร้างอาชีพ ที่เป็นจริงได้ ตลอดจนการส่งเสริมแนวคิดด้านธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการ       ยุคใหม่ที่มีต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้นำไปปรับใช้ในแบบตัวคุณ

 • โซน Better Living นำเสนอผลงานและโครงการขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   ยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero  ผ่านการนำเสนอ            ในแง่มุมที่น่าสนใจและใกล้ตัว  ในรูปแบบ Sustainable Living 24/7 Lifestyle ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ การดูแลน้ำ (Water Stewardship), การลดคาร์บอน (Decarbonization),ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ การจัดการของเสีย (Waste Management)

  Sustainability Expo (SX2023)
 • โซน Better Community บอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวและมีความเท่าเทียม  เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคมที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมองด้านต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน  รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค

 • โซน Better World ตื่นตาตื่นใจไปกับ SX Landmark และ Arts Exhibition                      ที่รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  Nat Geo  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า  

วันที่ 29 กันยายนนี้ เปิด 3 โซนพิเศษก่อนใคร

 • SX Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking เรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนแบบเต็มรูปแบบ

 •  SX Marketplace พาช็อปสินค้างานคราฟโดนใจเพื่อชุมชนและสังคม

 •  SX Kids Zone ชวนน้องๆ มาสนุกกับการเรียนรู้และความน่าฉงนของโลกแห่งแมลงตัวจิ๋วกับบทบาทที่สำคัญต่อโลกที่ยั่งยืนใบนี้ พร้อมกิจกรรมเสริมทักษะความคิดอีกมากมาย
  Sustainability Expo (SX2023)

 

Sustainability Expo (SX2023)

มาร่วมกันเปลี่ยนโลกเพื่อ สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ood Balance, Better World กับสุดยอดไฮไลท์โซนต่างๆ รวมถึงทุกเรื่องบน TALK STAGE จากตัวจริงเสียงจริงที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ทำงานเพื่อ สร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า อีกมากมายที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์โลก เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ในงาน Sustainability Expo (SX2023) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน- 8 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) 

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Facebook Page : Sustainability Expo, www.sustainabilityexpo.com และแอดไลน์ @sxofficial  เตรียมพบกับมุมมองดีๆ และต้นแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกิจกรรมมากมายเพื่อโลก ด้วยกันที่ Sustainability Expo 2023: Good Balance, Better World #good balance,better world  

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT