การเงิน

ฝากประจำสกุลดอลลาร์สหรัฐ แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด?

25 ก.พ. 67
ฝากประจำสกุลดอลลาร์สหรัฐ แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด?

การเปิดบัญชีเงินฝากประจำเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษามูลค่าเงินออมโดยมักได้รับผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีฝากออมทรัพย์แต่ต้องแลกด้วยเงื่อนไขการฝากเงินที่เข้มงวดขึ้น เช่น การห้ามถอนก่อนระยะเวลาการฝากเงินที่เลือกไว้ โดยหากผิดเงื่อนไขแล้วก็อาจทำให้ไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือได้รับดอกเบี้ยน้อยลง 

แต่ล่าสุดการฝากประจำจะยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกโดยเฉพาะหากเราเลือกฝากเงินในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพราะตั้งแต่ปลายปี 2023 มานี้หลายธนาคารก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำด้วยเงินดอลล่าร์สหรัฐที่จะให้ดอกเบี้ยสูงขึ้น อย่างธนาคารหนึ่งก็ให้ดอกเบี้ยสำหรับ การฝากประจำ 6 เดือนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐสูงถึง 5.25% ต่อปีเลยทีเดียว 

ฝากประจำสกุลดอลลาร์สหรัฐ แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ธนาคารสามารถการันตีดอกเบี้ยบัญชีฝากประจำด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐในอัตราที่สูงขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในการรับฝากเงินสกุลต่างประเทศเช่นนี้ ธนาคารจะไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)  ซึ่งปกติแล้วค่าธรรมเนียมดังกล่าวถูกกำหนดไว้อยู่ที่ 0.46% ต่อปี เมื่อธนาคารไม่ต้องนำส่งค่าธรรมเนียมส่วนนี้สำหรับการรับฝากเงินสกุลต่างประเทศจึงทำให้ต้นทุนของธนาคารน้อยลงและสามารถจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากเงินในอัตราที่สูงขึ้นได้นั่นเอง 

อย่างไรก็ตามบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศเช่นนี้อาจไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเนื่องจากมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้ขาดทุนจากการฝากเงินได้ถึงแม้การันตีดอกเบี้ยสูง หากอยากรู้รายละเอียดทั้งหมด ห้ามพลาดรายการ Money Check Up โดยCFP คนสวย คุณฟ้า ญาดา กันต่อที่คลิปด้านล่างนี้เลย 

ชวนไปดูคลิปรายการ Money Check Up สุขภาพการเงินดี ชีวิตดี advertisement

SPOTLIGHT