การเงิน

เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567

1 ก.พ. 67
เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567

เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567

เงินฝากออมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่ได้รับความนิยม เพราะสามารถฝากถอนได้อย่างอิสระ มีสภาพคล่องสูง เหมาะสำหรับนักออมทุกระดับ ตั้งแต่มนุษย์เงินเดือนมือใหม่ที่มีเงินออมไม่มากไปจนถึงนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67

693408

ธนาคาร

ออมทรัพย์

ประจำ 3 เดือน

ประจำ 6 เดือน

ประจำ 12 เดือน

ประจำ 24 เดือน

กรุงเทพ

0.45-0.55

1.2

1.25

1.6

2

กรุงไทย

0.3

1.17

1.25

1.7

2.4

กสิกรไทย

0.3

1.05-1.10

1.20-1.25

1.60-1.70

2.15-2.25

ไทยพาณิชย์

0.3

1.1

1.25

1.7

2.25

กรุงศรีอยุธยา

0.3

1.1

1.25

1.7

2.1

ทหารไทยธนชาต

0.125

1.05

1.15

1.55

1.7

ยูโอบี

0.35

0.9

1.1

1.55

1.7

ซีไอเอ็มบี ไทย

0.35

1

1.2

1.6

1.9

เกียรตินาคินภัทร

0.25

1.35-1.50

1.50-1.65

1.80-1.95

1.95-2.10

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

0.25

1.4

1.5

1.75

1.85

ออมสิน

0.50

1.20

1.30

1.70

2.10

ไอซีบีซี (ไทย)

0.70-1.45

1.6

1.8

1.9

2.25

 

รู้หรือไม่เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit Account)

คือ บัญชีเงินฝากที่เปิดรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไป ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการฝาก สามารถฝากถอนเงินได้ตลอดเวลา อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์ถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการฝากเงินในบัญชีประเภทอื่น เช่น บัญชีเงินฝากประจำ

สุดท้ายนี้การเงินฝากออมทรัพย์ยังคงเป็นช่องทางการออมเงินที่เหมาะกับนักออมทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออมเงินด้วยเงินจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเปิดบัญชี เพื่อเลือกบัญชีที่เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขของตนเอง

 

advertisement

SPOTLIGHT