การเงิน

เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567

1 มิ.ย. 67
เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567

เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567

เงินฝากออมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่ได้รับความนิยม เพราะสามารถฝากถอนได้อย่างอิสระ มีสภาพคล่องสูง เหมาะสำหรับนักออมทุกระดับ ตั้งแต่มนุษย์เงินเดือนมือใหม่ที่มีเงินออมไม่มากไปจนถึงนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง


เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2567 MRR MLR MOR ล่าสุด


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มิถุนายน 67

786695

ธนาคาร ออมทรัพย์ ประจำ 3 เดือน ประจำ 6 เดือน ประจำ 12 เดือน ประจำ 24 เดือน
กรุงเทพ 0.45-0.55 1.2 1.25 1.6 2
กรุงไทย 0.3 1.17 1.25 1.7 2.25
กสิกรไทย 0.3 1.05-1.10 1.20-1.25 1.60-1.70 2.15-2.25
ไทยพาณิชย์ 0.3 1.1 1.25 1.7 2.25
กรุงศรีอยุธยา 0.3 1.1 1.25 1.7 2.1
ทหารไทยธนชาต 0.125 1.05 1.15 1.55 1.7
ยูโอบี 0.35 0.9 1.1 1.55 1.7
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.35 1 1.2 1.6 1.9
เกียรตินาคินภัทร 0.25 1.35-1.50 1.50-1.65 1.80-1.95 1.95-2.10
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.25 1.4 1.5 1.75 1.85
ออมสิน 0.5 1.2 1.3 1.7 2.1
ไอซีบีซี (ไทย) 0.70-1.45 1.6 1.8 1.9 2.25

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1  เดือน มิถุนายน  2567

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 67

739290

ธนาคาร ออมทรัพย์ ประจำ 3 เดือน ประจำ 6 เดือน ประจำ 12 เดือน ประจำ 24 เดือน
กรุงเทพ 0.45-0.55 1.2 1.25 1.6 2
กรุงไทย 0.3 1.17 1.25 1.7 2.25
กสิกรไทย 0.3 1.05-1.10 1.20-1.25 1.60-1.70 2.15-2.25
ไทยพาณิชย์ 0.3 1.1 1.25 1.7 2.25
กรุงศรีอยุธยา 0.3 1.1 1.25 1.7 2.1
ทหารไทยธนชาต 0.125 1.05 1.15 1.55 1.7
ยูโอบี 0.35 0.9 1.1 1.55 1.7
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.35 1 1.2 1.6 1.9
เกียรตินาคินภัทร 0.25 1.35-1.50 1.50-1.65 1.80-1.95 1.95-2.10
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.25 1.4 1.5 1.75 1.85
ออมสิน 0.5 1.2 1.3 1.7 2.1
ไอซีบีซี (ไทย) 0.70-1.45 1.6 1.8 1.9 2.25

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1  เดือน พฤษภาคม  2567


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน เมษายน 67

เช็คอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำปี 2567

ธนาคาร ออมทรัพย์ ประจำ 3 เดือน ประจำ 6 เดือน ประจำ 12 เดือน ประจำ 24 เดือน
กรุงเทพ 0.45-0.55 1.2 1.25 1.6 2
กรุงไทย 0.3 1.17 1.25 1.7 2.25
กสิกรไทย 0.3 1.05-1.10 1.20-1.25 1.60-1.70 2.15-2.25
ไทยพาณิชย์ 0.3 1.1 1.25 1.7 2.25
กรุงศรีอยุธยา 0.3 1.1 1.25 1.7 2.1
ทหารไทยธนชาต 0.125 1.05 1.15 1.55 1.7
ยูโอบี 0.35 0.9 1.1 1.55 1.7
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.35 1 1.2 1.6 1.9
เกียรตินาคินภัทร 0.25 1.35-1.50 1.50-1.65 1.80-1.95 1.95-2.10
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.25 1.4 1.5 1.75 1.85
ออมสิน 0.5 1.2 1.3 1.7 2.1
ไอซีบีซี (ไทย) 0.70-1.45 1.6 1.8 1.9 2.25

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มาจากเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน 2567

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน มีนาคม 67

509307

ธนาคาร ออมทรัพย์ ประจำ 3 เดือน ประจำ 6 เดือน ประจำ 12 เดือน ประจำ 24 เดือน
กรุงเทพ 0.45-0.55 1.2 1.25 1.6 2
กรุงไทย 0.3 1.17 1.25 1.7 2.4
กสิกรไทย 0.3 1.05-1.10 1.20-1.25 1.60-1.70 2.15-2.25
ไทยพาณิชย์ 0.3 1.1 1.25 1.7 2.25
กรุงศรีอยุธยา 0.3 1.1 1.25 1.7 2.1
ทหารไทยธนชาต 0.125 1.05 1.15 1.55 1.7
ยูโอบี 0.35 0.9 1.1 1.55 1.7
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.35 1 1.2 1.6 1.9
เกียรตินาคินภัทร 0.25 1.35-1.50 1.50-1.65 1.80-1.95 1.95-2.10
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.25 1.4 1.5 1.75 1.85
ออมสิน 0.5 1.2 1.3 1.7 2.1
ไอซีบีซี (ไทย) 0.70-1.45 1.6 1.8 1.9 2.25

 


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 67

693408

ธนาคาร

ออมทรัพย์

ประจำ 3 เดือน

ประจำ 6 เดือน

ประจำ 12 เดือน

ประจำ 24 เดือน

กรุงเทพ

0.45-0.55

1.2

1.25

1.6

2

กรุงไทย

0.3

1.17

1.25

1.7

2.4

กสิกรไทย

0.3

1.05-1.10

1.20-1.25

1.60-1.70

2.15-2.25

ไทยพาณิชย์

0.3

1.1

1.25

1.7

2.25

กรุงศรีอยุธยา

0.3

1.1

1.25

1.7

2.1

ทหารไทยธนชาต

0.125

1.05

1.15

1.55

1.7

ยูโอบี

0.35

0.9

1.1

1.55

1.7

ซีไอเอ็มบี ไทย

0.35

1

1.2

1.6

1.9

เกียรตินาคินภัทร

0.25

1.35-1.50

1.50-1.65

1.80-1.95

1.95-2.10

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

0.25

1.4

1.5

1.75

1.85

ออมสิน

0.50

1.20

1.30

1.70

2.10

ไอซีบีซี (ไทย)

0.70-1.45

1.6

1.8

1.9

2.25

 

รู้หรือไม่เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit Account)

คือ บัญชีเงินฝากที่เปิดรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไป ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการฝาก สามารถฝากถอนเงินได้ตลอดเวลา อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์ถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการฝากเงินในบัญชีประเภทอื่น เช่น บัญชีเงินฝากประจำ

สุดท้ายนี้การเงินฝากออมทรัพย์ยังคงเป็นช่องทางการออมเงินที่เหมาะกับนักออมทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเริ่มต้นออมเงินด้วยเงินจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจเปิดบัญชี เพื่อเลือกบัญชีที่เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขของตนเอง

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT