การเงิน

ตลท.ยกระดับคุม Short Sell สั่งโบรกฯส่งหลักฐานถือหุ้น ภายใน 15 วัน

21 พ.ย. 66
ตลท.ยกระดับคุม  Short Sell  สั่งโบรกฯส่งหลักฐานถือหุ้น ภายใน 15 วัน

set_homepage

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ออกมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการดูแล การทำ Short Sell และ Programm Trading ล่าสุด วันนี้ ตลท.จะยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมช็อตเซลด้วยการเข้มงวดการส่งหลักฐานของโบรกเกอร์เพื่อแสดงการมีหุ้นในครอบครองก่อนส่งคำสั่งขายภายใน 15 วัน หากไม่สามารถส่งได้ทันตามกำหนดจะสันนิษฐานว่าเป็นการทำช็อตเซลโดยไม่มีหุ้นในมือ  หรือ Naked Short Sell ซึ่ง ตลท.จะลงโทษทางวินัยกับโบรกเกอร์

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ จะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อทบทวนความเท่าเทียมเป็นธรรมของผู้ที่ใช้โปรแกรมเทรดและไม่ใช้โปรแกรมเทรด ให้เป็นไปตามหลักสากล

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ ตลท.ได้ดำเนินการไปแล้ว คือการส่งหนังสือเวียนกำชับไปยังโบรกเกอร์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบธุรกรรมช็อตเซล พร้อมประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบบัญชีซื้อขายร่วมที่ทำรายการช็อตเซลเพื่อหาผู้ที่มีอำนาจสั่งการตัวจริง

สำหรับข้อแนะนำของ ก.ล.ต.ให้คณะกรรรมการ ตลท.พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดราคาทำชอร์ตเซลด้วยราคาสูงกว่าราคาครั้งสุดท้าย (Uptick Rule) เพื่อไม่ให้เกิดการดัมพ์ราคานั้น ตลท.ได้หารือกันแล้วเห็นว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องนำมาใช้ เพราะตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์โลกไม่ได้เกิดจากความผิดปกติ แต่ไม่ได้ปิดโอกาสการนำมาใช้หากพบสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายก็จะดำเนินการทันที

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT