การเงิน

เปิดอันดับประเทศเงินเดือนสูงในอาเซียน ‘ไทย’ ติดอันดับสอง รองจาก ‘สิงคโปร์’

13 พ.ค. 67
เปิดอันดับประเทศเงินเดือนสูงในอาเซียน ‘ไทย’ ติดอันดับสอง รองจาก ‘สิงคโปร์’

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน อุดมไปด้วยวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่กำลังถูกบริษัทเทคฯ ยักษ์ใหญ่ทั่วโลก จับตาละหันมาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจาก Time Doctor รายงานว่า เงินเดือนเฉลี่ยในเอเชียอยู่ที่ประมาณ 12,883 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี หรือประมาณ 473,000 บาท ถึงแม้แต่ละประเทศในอาเซียนจะมีระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมก็มีโอกาสมากมายสําหรับผู้อยู่อาศัย ในการบรรลุมาตรฐานการครองชีพที่สูง

ล่าสุด Time Camp จัดอันดับรายชื่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเงินเดือนของแต่ละประเทศจากมากไปน้อย ดังนี้:

 1. สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน ด้วยเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด จากการเป็นศูนย์กลางทางการเงินและเทคโนโลยี ทำให้สิงคโปร์ดึงดูดพนักงานที่มีประสบการณ์มากมายจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยเงินเดือนเฉลี่ยในสิงคโปร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมากที่ 232,900 บาท

 1. ไทย

ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และเหมาะกับการเอาต์ซอร์ซ เนื่องจากมีการแข่งขันด้านเงินเดือน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยข้อมูลจาก Time Camp เผยว่า รายได้เฉลี่ยของเด็กจบใหม่ในประเทศไทยอยู่ที่ 20,000-25,000 บาทส ส่วนรายได้เฉลี่ยของพนักงานวัยกลางคนอยู่ที่ 50,000-100,000 บาท

 1. บรูไน

แม้จะมีประชากรค่อนข้างน้อย แต่บรูไนขึ้นชื่อเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทําให้ประเทศมีเงินเดือนสูงสําหรับผู้อยู่อาศัย โดยมีมาตรฐานค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูง โดย Salary Explorer เผยรายได้เฉลี่ยในบรูไนปัจจุบันอยู่ที่ 87,700 บาท

 1. มาเลเซีย

มาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีการแข่งขันด้านเงินเดือน และยังเสนอโอกาสในการทํางานที่น่าสนใจในภาคส่วนต่างๆ สําหรับผู้อยู่อาศัย ซึ่งเพิ่มระดับรายได้โดยรวม โดยเงินเดือนเฉลี่ยในมาเลเซียอยู่ที่ 51,200 บาท

 1. ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในอาเซียน และยังเป็นจุดหมายปลายทางการเอาท์ซอร์สอันดับต้นๆ เนื่องจากมีพนักงานที่มีทักษะและค่าจ้างที่แข่งขันได้ โดยเงินเดือนเฉลี่ยในฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ 28,500 บาท

 1. อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่มีประชากรจํานวนมาก และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ถึงแม้เงินเดือนเฉลี่ยจะต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่อินโดนีเซียยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก Salary Explorer เผยเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนในอินโดนีเซียอยู่ที่ 27,950 บาท

 1. เวียดนาม

เวียดนามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภาคการผลิตและเทคโนโลยี นอกจากนี้ เวียดนามยังขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนที่กําลังพัฒนา โดยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 26,200 บาท

 1. ลาว

การเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวที่ต่อเนื่อง และการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระดับรายได้ในลาวเริ่มเพิ่มขึ้นเช่น จากสถิติล่าสุด เงินเดือนเฉลี่ยในลาวคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,500 บาท

 1. กัมพูชา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กัมพูชามีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและการผลิต ซึ่งปัจจุบันเงินเดือนเฉลี่ยในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 5,500 บาท

 1. พม่า

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ทำให้เงินเดือนเฉลี่ยในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ อย่าง ‘ย่างกุ้ง’ และ ‘มัณฑะเลย์’ มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าในพื้นที่ชนบท โดยเงินเดือนเฉลี่ยในพม่าคือ 5,440 บาท

 1. ติมอร์ เลสเต

เงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของติมอร์ เลสเตอยู่ที่ราว 5,400 บาท เมื่อพิจารณาว่าประเทศนี้ยังคงพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลังจากเป็นอิสระจากอินโดนีเซียในปี 2545

ที่มา Time Camp

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT