การเงิน

แบงก์ไหนในไทยมีเงินฝากมากที่สุด

15 มี.ค. 66
แบงก์ไหนในไทยมีเงินฝากมากที่สุด

การปิดแบงก์ Sillicon Valley Bank (SVB) อดีตแบงก์ยักษ์ใหญษอันดับที่ 16 ของสหรัฐฯ จากแบงก์ในสหรัฐฯ ที่ถูกสั่งปิดภายใน 3 วัน เป็นผลจากความผิดพลาดในการบริหารแบงก์ ที่มีธุรกิจสตาร์ทอัพเกือบ 50% ในสหรัฐฯ และเป็นลูกค้าและมีเงินฝากใน SVB ซึ่งนำเงินไปลงทุนด้วยการซื้อสินทรัพย์จ่ายดอกเบี้ยคงที่ เช่น พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่มีระยะเวลา ถึง 56% เพื่อให้เพียงพอกับการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก

เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง และผู้บริหารขายพันธบัตรรัฐบาลในราคาที่ขาดทุนถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับประกาศเพิ่มทุน ทำให้เกิดเหตุการณ์คนไปแห่ถอนเงิน และกรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนียก็ได้ออกมาสั่งปิด SVB และให้จนหน่วยงานรักษาเถียรภาพสถาบันการเงินสหรัฐฯ (FDIC) เข้ามาดูแลจัดการสินทรัพย์และดูแลผู้ฝากเงิน

ด้าน ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตรชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร ระบุกับ SPOTLIGHT” ว่า การสั่งปิดธนาคารในสหรัฐฯ อาจไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจ เนื่องจากธนาคารในสหรัฐฯ มีมากถึง 4,700 แห่ง แต่การสั่งปิดธนาคารขนาดใหญ่อาจไม่ใช่เรื่องปกตินัก เพราะ SVB เป็นธนาคารที่รับฝากเงินใหญ่อันดับที่ 2 ของสหรัฐฯที่ถูกสั่งปิดหลังจาก Washington Mutual  Bank เคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อปี 2008 

โดยสามารถสรุปสาเหตุปัญหาของ SVB ได้ 3 ประเด็นสำคัญ คือ

  1. การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ย – ประเมินความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นผิดพลาดไป ทำให้ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้น
  2. ฐานเงินฝากกระจุกตัว – โดย 90% ของเงินฝากเป็นลูกค้ากลุ่ม บริษัท สตาร์ทอัพ และ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเวนเจอร์ แคปปิตัล เมื่อถูกถอนเงินจากลูกค้ากลุ่นี้ จึงกระทบกับสถานะของธนาคารอย่างหนัก
  3. การสื่อสารกับตลาดที่ผิดพลาด

เมื่อสาเหตุเกิดจากการนำเงินฝากไปลงทุน วันนี้ SPOTLIGHT พามาส่องแบงก์พาณิชย์ไทย แบงก์ไหนมีเงินฝากมากที่สุด มีสินเชื่อเท่าไหร่ และมีเงินลงทุนไปลงทุนที่ไหนกันบ้าง สถานะทางการเงินเป็นอย่างไร

  1. เงินฝาก ณ ธันวาคม 2565

        อันดับ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    มีเงินฝาก 3,210,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากปีก่อน

        อันดับ 2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีเงินฝาก  2,748,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.77% จากปีก่อน

        อันดับ 3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    มีเงินฝาก 2,593,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อน

  1. สินเชื่อ ณ ธันวาคม 2565

        อันดับ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    มีสินเชื่อ 2,682,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% จากปีก่อน

        อันดับ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          มีสินเชื่อ 2,593,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน

        อันดับ 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)       มีสินเชื่อ 2,511,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.98% จากปีก่อน

  1. สินทรัพย์ ณ ธันวาคม 2565

        อันดับ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)          มีสินทรัพย์  4,421,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% จากปีก่อน

        อันดับ 2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)       มีสินทรัพย์  4,246,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.48% จากปีก่อน

        อันดับ 3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          มีสินทรัพย์  3,592,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.0% จากปีก่อน

808080

ทั้งนี้ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ระดมเงินมาจากประชาชน ธนาคารพาณิชย์ไทยก็จะนำไปปล่อยสินเชื่อในภาคต่างๆ ทั้งสินเชื่อรายใหญ่ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) และสินเชื่อลบุคคล และเงินที่เหลือจะนำไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทน

โดยในปี 2565 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ได้มีเงินลงทุนรวม จำนวน 925,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2% จากปีก่อน ซึ่งได้นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 518,587 ล้านบาท คิดเป็น 44% ของเงินลงทุน  มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ จำนวน 217,537 ล้านบาท ตราสารหนี้ภาคเอกชน จำนวน 19,892 ล้านบาท และตราสารทุน 103,791 ล้านบาท

ขณะที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนรวม 973,358 ล้านบาท ลดลง 5.55% นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 448,514 ล้านบาท คิดเป็น 54% ของเงินลงทุน  มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ จำนวน 49,777 ล้านบาท และตราสารหนี้ภาคเอกชน จำนวน 142,588 ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนรวม 310,623 ล้านบาท ลดลง 13.7% นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 186,373.8 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของเงินลงทุน  มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศกับตราสารหนี้ภาคเอกชน จำนวน 102,505.59 ล้านบาท  และเป็นตราสารทุน 18,637.38 ล้านบาท

จากตัวเลขที่เห็นจะพบว่า เงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ไทยได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ราว 40-50% มีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารหนี้ภาคเอกชน รวมถึงตราสารทุนบ้าง ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ในยามที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น ที่จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลดลง

เมื่อถามถึงสถานะความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ไทย พบว่า ฐานเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของระบบสถาบันการเงินไทย โดยธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ระดับ 19.13% ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)  อยู่ที่ระดับ 18.81% และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ระดับ 19.80% ถือว่าเป็นระดับที่แข็งแกร่ง

จากตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) พบว่า เงินฝากทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ จำนวน 28 ธนาคาร ณ มกราคม 2566 มีเงินฝาก 16,996,906 ล้านบาท และสินเชื่อ 18,361,430 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนั้น มีหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล พร้อมมีเครื่องมือและวิธีการหลายวิธี โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะและเหตุการณ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งไทยมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหนึ่งในหน่วยงาน และหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หากมีปัญหาเกิดขึ้น

โดยปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครองผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในแต่ละสถาบันการเงิน หรือมากกว่า 90% ของผู้ฝากเป็นผู้ฝากเงินที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองผู้ฝากเต็มจำนวน สถาบันคุ้มครองเงินฝากติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT