การเงิน

ก.ล.ต.ปรับผู้บริหาร Bitkub 8.53 ล้านบาท กรณีทำผิดใช้ข้อมูลภายในเทรดเหรียญ KUB

30 ส.ค. 65
ก.ล.ต.ปรับผู้บริหาร Bitkub 8.53 ล้านบาท กรณีทำผิดใช้ข้อมูลภายในเทรดเหรียญ KUB

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินคดีลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด คือ นายสำเร็จ วจนะเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (BBT) กรณีซื้อโทเคนดิจิทัล Bitkub Coin (เหรียญ KUB) โดยเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยสั่งปรับเงินรวม 8,530,383 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา 12 เดือน

ก.ล.ต. ติดตามข้อมูลซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ Bitkub Exchange หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 2 พ.ย. 2564 เวลา 18.53 น. ว่า จะให้บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้น 51% ของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO) จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (BCGH) มูลค่าประมาณ 17,850 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่า ผลการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของบริษัท BO ส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน

เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาเหรียญ KUB ที่เสนอขายโดยบริษัท BBT ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทบิทคับและมีความเกี่ยวพันกัน อันเป็นข้อมูลภายในเกี่ยวกับบริษัท BBT โดยในวันที่ 2 พ.ย. 2564 ราคาซื้อขายเหรียญ KUB ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่ SCB จะเปิดเผยข้อมูลของดีลนี้ โดยราคา KUB ขึ้นสูงสุดของวันอยู่ที่ 99.99 บาท หรือเพิ่มขึ้น 101% จาก 49.53 บาท ซึ่งเป็นราคาสุดท้ายก่อนที่ SCB จะเปิดเผยข้อมูลนี้

ก.ล.ต. ได้รับการร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบเพราะสงสัยว่ามีบุคคลซื้อขายเหรียญ KUB โดยรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า กลุ่มธนาคาร SCB และบริษัท BCGH ได้เริ่มเจรจาการซื้อขายหุ้นของบริษัท BO ตั้งแต่ช่วงเดือนส.ค. 2564 และในระหว่างวันที่ 4 ก.ย. -2 พ.ย. 2564 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าว

นายสำเร็จ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของบริษัท BBT มีพฤติกรรมการซื้อเหรียญ KUB จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวน 61,107.66 เหรียญ มูลค่า 1,994,966.56 บาท ซึ่งต่างจากพฤติกรรมก่อนเกิดข้อมูลภายในดังกล่าว โดยการกระทำของนายสำเร็จเป็นความผิดฐานซื้อเหรียญ KUB โดยเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ในกรณีนี้ ก.ล.ต. ได้ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานทั้ง 2 แห่งที่ได้มีการหารือแนวทางการทำงานเชิงรุกร่วมกันในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT