ข่าวเศรษฐกิจ

ครม.ต่อเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาทอีก 2 เดือน ลดภาระค่าครองชีพ

15 มี.ค. 66
ครม.ต่อเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาทอีก 2 เดือน  ลดภาระค่าครองชีพ

advertisement

น้ำมันดีเซล เป็นน้ำมันที่ใช้ในรถกระบะ รถบรรทุก ที่ใช้สำหรับการทำการเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่งสินค้า ซึ่งเมื่อราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นย่อมมีผลต่อภาคเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด

การประชุมคณะรัฐมนตรี (14 มี.ค.) จึงมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2566 เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และความเป็นอยู่ของประชาชนจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน อันเนื่องมาจากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าน้ำมันดิบ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ว่า “ครม.มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนจากภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น”

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า “การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในครั้งนี้จะช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ” 

765718

ทั้งนี้ การปรับลดดังกล่าว จะส่งผลให้กรมสรรพสามิตสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่การขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ที่ผ่านมาก็การปรับลดอัตราภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหลายประเภทและหลายครั้งมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดีเซล เนื่องจากถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้เป็นต้นทุนในภาคการผลิตสินค้า ไฟฟ้า และภาคการขนส่งในทุกอุตสาหกรรม

advertisement

SPOTLIGHT