ข่าวเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2565 ต้องจ่ายภาษีที่ดินแบบไม่มีส่วนลดจากรัฐ

17 ม.ค. 65
เมื่อปี 2565 ต้องจ่ายภาษีที่ดินแบบไม่มีส่วนลดจากรัฐ

advertisement

เมื่อปี 2565 ต้องจ่ายภาษีที่ดินแบบไม่มีส่วนลดจากรัฐ

ที่มาของเรื่อง

ปี 2565 เป็นปีแห่งภาษีจริงๆ หลังจากเป็นประเด็น ทั้งภาษีคริปโต , ภาษีจากการซื้อขายหุ้น , ภาษีความเค็ม ล่าสุดคือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งที่จริงแล้วภาษีตัวนี้ ออกมาตั้งแต่ปี 2562 แล้ว และหลังจากนั้นในปี 2563-2564 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภาครัฐจึงลดภาระประชาชน จึงออกประกาศลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% นั่นแปว่าหากเข้าเกณฑ์ ก็เสียภาษีแค่10% ของอัตราที่จัดเก็บเท่านั้น สำหรับประกาศการลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ได้ครบอายุไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2564 นี้แล้ว ทางฝั่งภาคธุรกิจเอกชน กกร.(คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เรียกร้องให้รัฐขยายเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปอีก

แต่ชัดเจนแล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ​ ยืนยันว่า กระทรวงการคลังจะไม่พิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้อีก  หลังจากที่ได้ปรับลดภาษีดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว​ เพราะการลดภาษีดังกล่าว ถือเป็นภาระทางการคลัง ทำให้รัฐบาลเสียรายได้ปีละประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นภาระที่สูง ดังนั้น กระทรวงการคลัง จึงเสนอว่า จะไม่มีการลดภาษีดังกล่าวอีก  และให้กลับไปใช้อัตราตามกฎหมาย

 

เมื่อไม่ลดภาษีที่ดินให้แล้ว...อัตราที่จัดเก็บปัจจุบันคือเท่าไหร่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาระที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ และถือเป็นรายได้ของท้องถิ่น ที่นำกลับไปพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเมื่อรัฐบาลประกาศลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ทำให้กระทรวงการคลัง ต้องหาเงินมาชดเชยรายได้ของท้องถิ่นที่หายไปด้วย

***สำหรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2565 และ 2566

1.การประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน  0.01-0.1%

2.ที่อยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน  0.02-0.1%

  2.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.03-0.1%

  2.2 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน  0.02-0.1%

  2.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจาก 2.1 และ 2.2 อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.02-0.1%

3.การใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2(เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม) อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.3-0.7%

4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน 0.3-0.7%

 

ทั้งนี้ สำหรับบ้านและที่ดินที่เป็นบ้านหลังหลักหรือบ้านหลังแรก ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี ,ส่วนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นเช่นกัน

 

479037

advertisement

Relate Post

Spotlight