ธุรกิจการตลาด

ส่องงบ 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าของไทย หลังบิลค่าไฟพุ่ง

23 เม.ย. 66
ส่องงบ 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตไฟฟ้าของไทย หลังบิลค่าไฟพุ่ง

อากาศร้อนแบบนี้! ทำไมค่าไฟแพง? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย และรู้หรือไม่? โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยเป็นอย่างไร?

วันนี้ SPOTLIGHT จะพามาดูโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทย พร้อมกับส่องงบ 5 บริษัทผลิตไฟฟ้าของไทย หลังบิลค่าไฟเดือนมี.ค.2566 พุ่งกระฉูด จนหนาวไปตามๆ กัน

ปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นโครงสร้างกิจการไฟฟ้า รูปแบบ Enhanced Single  Buyer Model (ESB)  โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. หรือ EGAT เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า และเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (IPP หรือ SPP)  และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศเพียงรายเดียว (Single Buyer)  โดยส่งกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อจำหน่ายต่อไปให้กับ…

 •  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่จะจ่าย และจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่จะจ่าย และจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 74 จังหวัด (นอกเหนือจาก 3 จังหวัดในพื้นที่ของ กฟน.)

ทั้งนี้ กฟน. และกฟภ. จะเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกันเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ (Uniform Tariff) ต่างกันแค่ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น 4  กลุ่ม คือ บ้านอยู่อาศัย พาณิชย์ อุตสาหกรรม และอื่นๆ เช่น ความต้องการใช้ไฟไม่ส่ำเสมอ ใช้เพียงชั่วคราว เป็นต้น อุตสาหกรรม ซึ่งจะมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้กำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม

ขณะที่บริษัทเอกชนที่ทำการผลิตไฟฟ้าของไทย ก็มีหลายบริษัทในขณะนี้ แต่วันนี้ SPOTLIGHT ได้พามาส่องงบ 5 บริษัทขนาดใหญ่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ในยามที่ค่าไฟฟ้าพุ่งกระฉูดกันในขณะนี้ 

 

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH บริษัทรูปแบบโฮลดิ้ง เข้าไปลงทุนบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ  ทั้งในและต่างประเทศ

โดยปี 2565 มีรายได้รวม               81,788.08 ล้านบาท

                มีกำไรสุทธิ                  5,782.07 ล้านบาท

                มีมูลค่าหลักทรัพย์         83,193.75 ล้านบาท

                มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม  8,250.05 เมกะวัตต์  แบ่งเป็น

 1. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก ดังนี้
 • ก๊าซธรรมชาติ จำนวน 6,237.50  เมกะวัตต์  คิดเป็น 63.64% ของกำลังการผลิตรวม
 • ถ่านหิน     จำนวน 1,629.43  เมกะวัตต์  คิดเป็น 16.62% ของกำลังการผลิตรวม 
 • น้ำมันดีเซล จำนวน        7.02  เมกะวัตต์  คิดเป็น   7.20% ของกำลังการผลิตรวม

โดยตัวเลขกำลังการผลิต ณ เดือนมีนาคม 2566 บริษัท มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ จำนวน 4,586.46 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีก จำนวน 809.88 เมกะวัตต์ และจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในต่างประเทศ จำนวน 1,736.26 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีก จำนวน 741.52 เมกะวัตต์ 

 1. โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 • พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 124.32  เมกะวัตต์  คิดเป็น   1.27% ของกำลังการผลิตรวม
 • พลังงานลม จำนวน  951.35 เมกะวัตต์  คิดเป็น   9.71% ของกำลังการผลิตรวม
 • พลังงานชีวมวล จำนวน    11.83  เมกะวัตต์  คิดเป็น   0.12% ของกำลังการผลิตรวม
 • พลังงานน้ำ จำนวน  830.23  เมกะวัตต์  คิดเป็น   8.47% ของกำลังการผลิตรวม
 • พลังงานแบตตารี่ จำนวน    10.00  เมกะวัตต์  คิดเป็น   0.10% ของกำลังการผลิตรวม

โดยตัวเลขกำลังการผลิต ณ เดือนมีนาคม 2566 บริษัท มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนลงทุนจากพลังงานทดแทน จำนวน 1,927.33 เมกะวัตต์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผู้ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง ธุรกิจ New S-curve ได้แก่ ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจพลังงานอัจฉริยะ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

โดยปี 2565 มีรายได้รวม 126,416.06  ล้านบาท

                มีกำไรสุทธิ                  11,417.56 ล้านบาท

                มีมูลค่าหลักทรัพย์        621,856.95  ล้านบาท

                มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม   7,227 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น

 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน / โคเจนเนอเรชั่น/ พลังงานความร้อน จำนวน 4,501 เมกะวัตต์
 • โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ จำนวน 449 เมกะวัตต์
 • โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 2,277 เมกะวัตต์

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยโครงสร้างธุรกิจหลักของกัลฟ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และธุรกิจดิจิทัล

โดยปี 2565 มีรายได้รวม                95,076.17  ล้านบาท

                มีกำไรสุทธิ                      891.45  ล้านบาท

                มีมูลค่าหลักทรัพย์         83,193.75   ล้านบาท

                มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม  6,384.2     เมกะวัตต์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ และรายเล็ก ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ซีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

โดยปี 2565 มีรายได้รวม                65,344       ล้านบาท

                มีกำไรสุทธิ                    2,683      ล้านบาท

                มีมูลค่าหลักทรัพย์          83,181.41  ล้านบาท

                มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม    5,959      เมกะวัตต์

โดยมีกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,364 เมกะวัตต์ ทั้งจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา

บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU

บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU เป็นบริษัทพลังงานแบบครบวงจร ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

 1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ทั้งถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง
 2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน โดยเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และพลังงานหมุนเวียน
 3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน โดยเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงงาน รวมถึงการผสานระหว่างธุรกิจพลังงานรูปแบบเก่ากับรูปแบบใหม่ นั่นคือ พลังงานหมุนเวียน 

โดยปี 2565 มีรายได้รวม               275,263.44     ล้านบาท

                มีกำไรสุทธิ                  40,518.97     ล้านบาท

                มีมูลค่าหลักทรัพย์          80,314.53     ล้านบาท

                มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม    4,058         เมกะวัตต์

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT