ธุรกิจการตลาด

บีเจซี บิ๊กซี หนุนความหลากหลายทางเพศ มุ่งสู่ความสำเร็จไร้การแบ่งแยก

12 ก.พ. 67
บีเจซี บิ๊กซี หนุนความหลากหลายทางเพศ มุ่งสู่ความสำเร็จไร้การแบ่งแยก

ความเท่าเทียมทางเพศ กลายเป็นประเด็นสำคัญในสังคมโลกปัจจุบัน กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ในฐานะองค์กรชั้นนำ เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงริเริ่มจัดงานเสวนาในหัวข้อ "ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต" เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของ "ความเสมอภาค" และ "ความเท่าเทียมทางเพศ"

 

บีเจซี บิ๊กซี หนุนความหลากหลายทางเพศ มุ่งสู่ความสำเร็จไร้การแบ่งแยก

บีเจซี บิ๊กซี หนุนความหลากหลายทางเพศ มุ่งสู่ความสำเร็จไร้การแบ่งแยก

ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ประกอบด้วย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดการประชุมนานาชาติ “ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต” เน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ความเสมอภาค” และ “ความเท่าเทียมทางเพศ” ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มุ่งสร้างความตระหนักรู้และผลักดันการสร้างกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยและนานาประเทศ

 

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต มุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิของประชาชน เพื่อเดินหน้าสังคมไทยสู่สังคมที่มีความเท่าเทียม

บีเจซี บิ๊กซี หนุนความหลากหลายทางเพศ มุ่งสู่ความสำเร็จไร้การแบ่งแยก

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ให้เกียรติเปิดงานและแสดงความเห็นว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังแก่ประชาชนทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเพศ ศาสนา สัญชาติ หรือสถานะทางสังคม สอดคล้องกับ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และมุ่งมั่นสนับสนุน “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” เพื่อสร้างสังคมที่เปิดรับความหลากหลายและมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานการเสวนาครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างสังคมไทยที่ปราศจากการแบ่งแยก มุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังแก่ประชาชนทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเพศ ศาสนา สัญชาติ หรือสถานะทางสังคม สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ที่ไทยได้เฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี เมื่อเดือนธันวาคม 2566

 “ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและรากฐานสำคัญในนโยบายทางสังคมของไทย รัฐบาลมุ่งมั่นสร้างสังคมที่เปิดรับความหลากหลาย มอบโอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคน โดยเฉพาะการสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียม ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ” นายกรัฐมนตรีกล่าว

รัฐบาลยังสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมระหว่างเพศทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุม จัดการกับความท้าทายทางเพศ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมในประเทศไทย

“ผมเชื่อมั่นว่า การเสวนาครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยกำหนดเส้นทางสู่ความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จ**" นายกรัฐมนตรีกล่าว

นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งความหลากหลายและโอกาส การเสวนาครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมไทยที่เท่าเทียมและเจริญรุ่งเรือง

ความเท่าเทียมทางเพศหรือความเสมอภาคทางเพศ  คือสิ่งสำคัญ ของ กลุ่มบีเจซี 

บีเจซี บิ๊กซี หนุนความหลากหลายทางเพศ มุ่งสู่ความสำเร็จไร้การแบ่งแยก

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ขึ้นกล่าว ถึง ความเท่าเทียมทางเพศ กับประเด็นสำคัญในสังคมโลก ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ หรือความเสมอภาคทางเพศ กำลังได้รับความสนใจและถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก แนวคิดการให้เกียรติและเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายทางเพศ กำลังกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคม มุมมองจากอดีตสู่ปัจจุบัน หากมองย้อนกลับไปในอดีต สังคมไทยได้รับอิทธิพลจากค่านิยม "ชายเป็นใหญ่" ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านบทบาทผู้นำครอบครัวหรือในองค์กร ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ผู้หญิงมีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญน้อยกว่า  สถานการณ์ยิ่งท้าทายสำหรับบุคคลข้ามเพศ พวกเขาไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียม และเผชิญกับการกีดกัน ยากลำบากในการแสดงออกตัวตน แม้กระทั่งในครอบครัว

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จึงริเริ่มจัดงานเสวนาในหัวข้อ "ธุรกิจ ความหลากหลายทางเพศสภาพ และวิถีแห่งอนาคต" มุ่งเสนอแนวคิดการยกระดับความสำคัญเรื่องความหลากหลายและการแสดงออกทางเพศในองค์กรไทย สู่มาตรฐานสากล นอกจากนี้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มีนโยบายสร้างสวัสดิการที่ดี พัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติ based on เพศ เพราะ คุณสมบัติสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เราคัดเลือกบุคลากรจากทัศนคติ ความคิด และทักษะ ไม่ได้จำกัดด้วยกรอบเรื่องเพศ หรือข้อจำกัดทางกายภาพ เพราะ "ความสามารถ" คือสิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุด เพราะกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นสร้างองค์กรที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความเท่าเทียม

“เป้าหมายสูงสุดของเราคือ การเป็นองค์กรที่ดูแลพนักงานให้สบายใจ ภูมิใจในการทำงาน และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล” คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าว “เรามุ่งมั่นสื่อสารสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมคนที่ความสามารถ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศสภาพ ทุกคนมีโอกาสได้รับการรับเข้าทำงาน ประเมินผล ให้ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

 

บีเจซี บิ๊กซี องค์กรแห่งอนาคต ที่พร้อมโอบรับความหลากหลาย

บีเจซี บิ๊กซี หนุนความหลากหลายทางเพศ มุ่งสู่ความสำเร็จไร้การแบ่งแยก

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลายในทุกมิติ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จึงได้รับรางวัล “Top50 Companies in Thailand 2024” หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันก้าวหน้าในการสร้างองค์กรแห่งอนาคต ที่พร้อมโอบรับศักยภาพของทุกคน  ในปัจจุบัน กลุ่มบิ๊กซีมีพนักงานกว่า 30,000 คน และบีเจซีมีพนักงานกว่า 6,000 คน โดยมีฐานทัพธุรกิจในหลายประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และฮ่องกง แต่ละประเทศมีระดับการพัฒนาในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศแตกต่างกัน การริเริ่มนโยบายเหล่านี้ในประเทศไทย จึงเป็นการยกระดับแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ให้เป็นที่ประจักษ์

advertisement

SPOTLIGHT