ธุรกิจการตลาด

ญุี่ปุ่นมอบเครื่องราชฯ เจ้าสัวธนินทร์ ชูบทบาทส่งเสริมการค้าไทย-ญี่ปุ่น

9 พ.ย. 66
ญุี่ปุ่นมอบเครื่องราชฯ เจ้าสัวธนินทร์ ชูบทบาทส่งเสริมการค้าไทย-ญี่ปุ่น

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" เครื่องราชฯ สูงสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้กับเอกชน เพื่อเชิดชูบทบาทของนายธนินทร์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจญี่ปุ่นและไทยมาอย่างยาวนาน

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายธนินทร์ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ พระราชวังอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่น โดยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธี และมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ฟูมิโอะ คิชิดะ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มอบ 

รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่า เครื่องราชฯ ดังกล่าวมอบให้แก่ นายธนินท์ ในฐานะที่นายธนินท์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 

นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังระบุว่า นายธนินท์ ในฐานะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมานานหลายปี อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นภายในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นให้กว้างขวาง 

s__23257226

ซีพีเข้าไปทำการค้าในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งไปขายญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ทำให้ซีพีถือเป็นบริษัทที่เข้าไปปฏิวัติโต๊ะอาหารของญี่ปุ่นเพราะการส่งออกไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศญี่ปุ่นทำให้คนญี่ปุ่นได้บริโภคไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนได้ในราคาถูก 

ทั้งนี้ นอกจากการส่งออกอาหารแล้ว ซีพียังมีความร่วมมือกับธุรกิจญี่ปุ่น อาทิ การผนึกกำลังเป็นพันธมิตรกับอิโตชู ซึ่งเป็นบริษัทการค้าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ซึ่งอิโตชูมีการทำธุรกิจหลากหลายในประเทศญี่ปุ่นและมีการลงทุนในต่างประเทศหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ทั้งยังเป็นบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ 1 ใน 5 ในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และเป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารระดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ซีพี ยังผนึกกำลังกับ อิโตชู ไปเป็นพันธมิตรกับกลุ่มซิติก ประเทศจีน ทั้งนี้นับเป็นการสร้างความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ระหว่างบริษัทชั้นนำของเอเชีย ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น และจีน เพื่อเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจในเอเชียให้โดดเด่นบนเวทีโลก 

โดยในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นการร่วมทุนนี้จะช่วยขยายโอกาสธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร การค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของทุกฝ่าย ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการค้า และส่งเสริมการลงทุนในไทย และทั่วภูมิภาค

อนึ่ง การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566 ของรัฐบาลญี่ปุ่นในปีนี้ได้มอบแก่ชาวต่างชาติรวม 8 คน โดยมีคนไทยได้รับรวม 4 คน ได้แก่ 

  1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star  ซึ่งเป็นเครื่องราชฯสูงสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้กับเอกชน 
  2. รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" จากผลสำเร็จอันโดดเด่นและการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีและการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 
  3. ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" จากผลสำเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
  4. ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette" จากผลสำเร็จในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนในการพัฒนาการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อาทิตย์อุทัย (ญี่ปุ่น: 旭日章; โรมาจิ: Kyokujitsu-shō; อังกฤษ: Order of the Rising Sun) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่นที่สถาปนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1875 โดยจักรพรรดิเมจิ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์แรกที่มอบโดยรัฐบาลญี่ปุ่น  และสถาปนาขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1875 โดยกฤษฎีกาของสภาแห่งรัฐ ดวงตราเป็นแสงอาทิตย์อุทัยฉายรัศมี การออกแบบของเครื่องราชเป็นสัญลักษณ์ของพลังที่ทรงพลังดั่งอาทิตย์อุทัย

s__23281774

สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎแสงแห่งอาทิตย์ (The Order of the Rising Sun) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด 8 ลำดับชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1  Grand Cordon (เคียวกุจิสึ ไดจูโช) ชั้นที่ 2  Gold and Silver Star (เคียวกุจิสึ จูโกโช) ชั้นที่ 3  Gold Rays with Neck Ribbon (เคียวกุจิสึ ชูจุโช) ชั้นที่ 4  Gold Rays with Rosette (เคียวกุจิสึ โชจูโช) ชั้นที่ 5  Gold and Silver Rays (เคียวกุจิสึ โซโกโช) ชั้นที่ 6  Silver Rays (เคียวกุจิสึ ทันโกโช) ชั้นที่ 7  Blue Paulownia Leaves Medal (เซโชะกุ โทโยโช) และชั้นที่ 8  White Paulownia Leaves Medal (ฮากุโชะกุ โทโยโช)advertisement

SPOTLIGHT