ธุรกิจการตลาด

ลุ้นของขวัญรัฐบาล 21 ธ.ค.นี้ อสม.ได้500บาทต่ออีก 6 เดือน

18 ธ.ค. 64
ลุ้นของขวัญรัฐบาล 21 ธ.ค.นี้ อสม.ได้500บาทต่ออีก 6 เดือน
ไฮไลท์ Highlight
ซึ่งที่เปิดเผยออกมาบ้างแล้ว เช่น กระทรวงการคลัง มีมาตรการผ่อนดีมีคืน ของธนาคารรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการระบาดโรคโควิด-19 นั้นนายกฯ ได้ขอบคุณที่ได้ดูแลประชาชนคนไทยมาเป็นอย่างดี และจะได้มอบขวัญและกำลังใจเล็กน้อยต่อไปอีก 6 เดือน เดือนละ 500 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยนายกฯ จะอนุมัติงบกลาง จำนวน 3,510 ล้านบาท  

การประชุม ครม.วันที่ 21 ธันวาคมนี้ ครม.เตรียมอนุมัติของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เบื้องต้นมาแน่คือ อสม.ได้500 บาทต่ออีก 6  เดือน  ส่วนคลังผนึกแบงค์รัฐ มอบผ่อนดีมีคืนให้ประชาชน

 

19 ธ.ค.64เมื่อวานนี้ในรายการ "รัฐบาลเล่าเรื่อง โดยทีมนารีสโมสร" เผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า        น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า ให้จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 ธ.ค.มีเรื่องของขวัญที่รัฐบาลจะมอบให้กับประชาชน ตามที่นายกฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกๆ กระทรวงไปจัดเตรียมให้กับประชาชน

 

ซึ่งที่เปิดเผยออกมาบ้างแล้ว เช่น กระทรวงการคลัง มีมาตรการผ่อนดีมีคืน ของธนาคารรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการระบาดโรคโควิด-19 นั้นนายกฯ ได้ขอบคุณที่ได้ดูแลประชาชนคนไทยมาเป็นอย่างดี และจะได้มอบขวัญและกำลังใจเล็กน้อยต่อไปอีก 6 เดือน เดือนละ 500 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยนายกฯ จะอนุมัติงบกลาง จำนวน 3,510 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ก่อนการประชุม ครม.จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการจัดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อะเมซิ่งไทยแลนด์เคาต์ดาวน์ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมาประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรมจะมาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

สำหรับรายละเอียด “ผ่อนดีมีคืน” ก่อนหน้านี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เคยแถลงว่า

1.ธนาคารออมสิน คืนเงิน 500 บาทให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีต่อเนื่อง 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขสัญญาสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาท นอกจากนี้ ยังจัดแคมเปญเงินฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ช่วงปีใหม่) ตั้งแต่วันนี้-29 ธ.ค.65 โดยกำหนดรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท 20 รางวัล

2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดโครงการชำระดีมีคืน ในวงเงิน 1,200 ล้านบาท โดยคืนดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ไม่เกิน 1,000 บาท และโครงการ “นาทีทองลูกค้า NPLs” โดยการลดดอกเบี้ย เมื่อลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยตามอัตราการลดดอกเบี้ยงของโครงการ ตั้งแต่ 10-50% ทั้ง 2 โครงการ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.64-31 มี.ค.65

3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2565 สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส. ที่มีวินัยในการผ่อนชำระ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มชำระดี 48 เดือน (นับถึงงวดเดือน พ.ย. 2564) ได้รับเงิน 1,000 บาท ภายใต้เงื่อนไขวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ชำระเงินกุ้ผ่านแอพพลิเคชัน GHB ALL ในงวดเดือน พ.ย.-ธ.ค.64 หรือกรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือนผ่อนชำระผ่านหน่วยงาน และ 2) กลุ่มชำระดี 43 เดือน ได้รับเงิน 500 บาท ภายใต้เงื่อนไขชำระเงินกู้ผ่านแอพพลิเคชัน GHB ALL ในงวดเดือน ธ.ค.64-ม.ค.65 หรือกรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือนผ่อนชำระผ่านหน่วยงาน

 

 SMEลงทะเบียนส่งเสริมจ้างงานรอบ2 ภายใน20 ธ.ค.64  

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชน ขนาดเล็ก-กลาง ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ภายในวันที่ 20 ธ.ค.64 เพื่อรับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ จากรัฐ ซึ่งตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 23 พ.ย.-16 ธ.ค.64 มีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 จำนวน 14,829 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน 118,087 คน

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯ ผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

หลังจากสมัครร่วมโครงการแล้วจะต้องสมัครใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในเดือน ธ.ค.64 และเดือน ม.ค.65 ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก

 

รัฐเตรียมเยียวยา 5,000 บาทกับผู้ประกอบอาชีพสถานบันเทิง 

ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพสถานบันเทิง ตอนนี้รัฐบาลเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน ขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้ โดยคาดว่าจะสามารถโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนรอบแรกภายในปลายเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงเช่นกัน

ผู้ที่จะได้รับสิทธิเยียวยาตามโครงการนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค.65 พร้อมให้ทางสมาคมดังกล่าวข้างต้นรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค.65 จึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งนอกจากจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐแล้ว ยังมีสิทธิประโยชย์ที่สำนักงานประกันสังคมคุ้มครอง เช่น การจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยเมื่อนอนโรงพยาบาล

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://www.amarintv.com/article/detail/16064

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT