close sticky

เผยแนวทางการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

0
25 พ.ย. 64

แนวทางฉีดวัคซีน โมเดอร์นา จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม ร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นต่างๆ


ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก และความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประกอบกันไปด้วย เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่เหมาะสมกับคนไทย โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันชัดเจนในหัวข้อที่ข้อมูลวิชาการสนับสนุน และในบางหัวข้อก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม ได้มีข้อสรุปในภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกัน สามารถแนะนำออกมาเป็นแนวทางแบ่งเป็น 5 กลุ่ม


1. กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือ อาจมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน


2. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 1 เข็ม


3. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม


4. กลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น หญิงตั้งครรภ์ คนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน


5. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว


สามารถฉีดวัคซีน โมเดอร์นา โดยเว้นระยะห่างได้ดังนี้


707396


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- เช็กเลย! สูตรฉีด โมเดอร์นา เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 ต้องเว้นระยะห่างจากยี่ห้ออื่นกี่เดือน
- สธ.เผยคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็ม 3 mRNA ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา
- อภ.คอนเฟิร์ม โมเดอร์นา 1,382,500 โดส เตรียมถึงไทย 27 พ.ย.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่