ธุรกิจการตลาด

Microsoft ยกระดับเมืองรอง พัฒนาทักษะ AI ให้ธุรกิจท่องเที่ยว ประเดิมเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี

31 พ.ค. 67
Microsoft ยกระดับเมืองรอง พัฒนาทักษะ AI ให้ธุรกิจท่องเที่ยว ประเดิมเมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี

‘การท่องเที่ยว’ คือหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการตั้งเป้ารายได้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวปี 2567 สูงถึง 3 ล้านล้านบาท

ในขณะเดียวกัน Microsoft ประเทศไทย เห็นถึงโอกาสจากการเติบโตนี้ จึงนำเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อยกระดับทักษะด้าน AI ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเมืองรองที่มีโอกาสเติบโตได้มากกว่านี้ ทำให้การยกระดับด้าน AI มุ่งเน้นสู้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นหลักในเวลานี้ ก่อนที่จะกระจายสู่อุตสาหกรรมอื่นตามมา

ซึ่ง Microsoft ประเทศไทยได้นำร่องยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีและ AI ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ ‘AI Skills for the AI-enabled Tourism Industry’ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ที่ประกาศไปในงาน Microsoft Build: AI Day ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับทักษะที่สำคัญ และแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI อย่าง ’Copilot‘ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความแข็งแกร่ง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคการท่องเที่ยว

คุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมประจำภูมิภาคอาเซียนของ Microsoft เผยว่า จากการเติบโตของ GDP ไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ ที่ผลผลิตของธุรกิจในสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารมีอัตราการเติบโตสูงถึง 11.8% และธุรกิจสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า เติบโตขึ้น 9.4% ทำให้ Microsoft เชื่อว่า เทคโนโลยีจะขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสให้กับทุกคน ผ่านแผนยกระดับทักษะด้าน AI

โดยโครงการ AI Skills for the AI-enabled Tourism Industry ที่เปิดประเดิมในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง จะช่วยให้ชุมชนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีอยู่เดิม และสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การนำเครื่องมือ AI มาพัฒนาชิ้นงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สร้างคอนเทนต์เพื่อแนะนำหรือเสนอแผนการท่องเที่ยวที่ตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบ และความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันไปได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับหลักสูตรแรกของโครงการนี้ Microsoft จับมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อนำทักษะด้านดิจิทัลและ AI ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองรอง 

นอกจากนี้ ยังมีการนำเนื้อหาจากการเรียนการสอนไปเผยแพร่และขยายขอบเขตของโครงการออกไปผ่านเครือข่ายพันธมิตรด้านการเสริมสร้างทักษะของ Microsoft ทั่วไทย ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 70,000 รายที่เกี่ยวข้องอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวในเมืองรองทั่วทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย

คุณประยูร อสัมภินพงศ์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี กล่าวว่า ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ในการนำ AI และเทคโนโลยีต่างๆ มาส่งเสริมการทำงานให้กับผู้ประกอบการ นับตั้งแต่ที่อพท. ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง ให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2555 

โดยหวังว่า ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และการนำศักยภาพของ AI มาประยุกต์ใช้ จะยกระดับให้เมืองอู่ทองเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และเกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และนำไปสู่การเพิ่มมูลทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทางด้านชาวบ้านและผู้ประกอบการในชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง ได้นำหลักสูตรของ Microsoft มาปรับใช้เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว เช่น การรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน การแปลภาษา การทำคอนเทนต์ออนไลน์ การเพิ่มการรับรู้ของชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับเนื้อหาในหลักสูตรพัฒนาทักษะ AI นี้ ครอบคลุมทั้งการใช้งาน AI เบื้องต้นผ่าน Microsoft Copilot การสร้างกราฟิกดีไซน์และคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบผ่าน Microsoft Designer การแอปตัดต่อวิดีโอ Clipchamp รวมถึงการสร้างเว็บไซต์และเอกสารการตลาดด้วย Sway

ส่วนในอนาคต Microsoft ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวไทยในเมืองรองต่อเนื่อง รวมไปถึงการยกระดับและเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มอาชีวะ

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT