ธุรกิจการตลาด

SCB ยกระดับดิจิทัลแบงก์ ตั้งเป้ารายได้ดิจิทัลปี 68 ที่ 25% ใช้ AI อนุมัติสินเชื่อ-ดูแลพอร์ตการลงทุน

17 พ.ค. 67
SCB ยกระดับดิจิทัลแบงก์ ตั้งเป้ารายได้ดิจิทัลปี 68 ที่ 25% ใช้ AI อนุมัติสินเชื่อ-ดูแลพอร์ตการลงทุน

ไทยพาณิชย์ (SCB) เตรียมพร้อมเดินหน้าเข้าสู่การเป็น AI-First Bank นำเทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนองค์กร ยกระดับดิจิทัลแบงก์ ทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงบริหาร และยกระดับกระบวนการทำงาน หลังจากที่ผลงานไตรมาสที่ 1/2567 เติบโตต่อเนื่อง ด้วยความสำเร็จจากกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch

โดยหลังจากนี้ ไทยพาณิชย์เตรียมยกระดับแผนการทำงานด้วยโมเดล Better Brain เปิดตัว 3 นวัตกรรม AI ครั้งแรก กับการนำ ‘AI อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 100%’ พร้อมมอบประสบการณ์ Digital Wealth ด้วยการเปิดตัว ‘AI Advisory Chatbot’ แชตบอทให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และ บริการ ‘My Alert’ แนะนำและแจ้งเตือนการลงทุนแบบเฉพาะบุคคล

นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริหารความมั่งคั่งของลูกค้ายุคดิจิทัล ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า และตอกย้ำความเป็นดิจิทัลแบงก์เต็มรูปแบบด้วยเป้าหมายรายได้ดิจิทัลภายในปี 2568 ที่ 25%

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยว่า ธนาคารตั้งเป้าหมายเป็นดิจิทัลแบงก์อันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางให้กับลูกค้า

สำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ ธนาคารมีผลประกอบการที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้าน โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 1.32 หมื่นล้านบาท เติบโต 13.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (C/I) อยู่ที่ 37.7% มีผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 12.7% และสร้างรายได้ดิจิทัลขยับสู่ 9.9 %

จากการแข่งขันที่สูงขึ้น ปีนี้ธนาคารไทยพาณิชย์จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงบริการ ยกระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และเพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยีให้พนักงาน

โดยได้กำหนดการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ภายใต้โมเดล ‘Better Brain’ นำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาพัฒนาใช้งานวางรากฐานบริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างบริการที่รู้จักรู้ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของธนาคาร และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

ธนาคารได้พัฒนา 3 นวัตกรรม AI ที่พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นครั้งแรก ประกอบไปด้วยการนำ ‘AI อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 100%’ ครอบคลุมสินเชื่อเคหะ สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) ช่วยให้ลูกค้าทราบผลอนุมัติภายในระยะที่รวดเร็วกว่าเดิมมาก และประเมินความเสี่ยงลูกค้าจากข้อมูลเชิงลึกด้วย AI และ Machine Learning ที่ช่วยกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ธนาคารยังนำ AI เข้ามาเสริมประสบการณ์การลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล อันเป็นไปตามแนวโน้มการเติบโตทางด้านธุรกรรมบน SCB EASY ที่ขยายตัวขึ้นราว 23% YoY โดยพบว่าปัจจุบันลูกค้าให้ความสนใจซื้อประกันในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า และมีจำนวนครั้งของการลงทุนบนช่องทางดิจิทัลสูงกว่าช่อง non-digital ถึง 7 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่นิยมใช้ดิจิทัลเป็นแพลตฟอร์มในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

สำหรับแนวโน้มดังกล่าว จึงได้นำ AI เข้ามาเสริมประสบการณ์บริหารความมั่งคั่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยได้เริ่มต้นพัฒนาแชตบอท ‘AI Advisory Chatbot’ บนช่องทาง SCB โต้ตอบและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

พร้อมกันนี้ ยังได้พัฒนาบริการแจ้งเตือน ‘My Alert’ นำ AI เป็นผู้ช่วยดูแลพอร์ตการลงทุนรายบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถประมวลผลจากข้อมูลพอร์ตลงทุนที่มีอยู่ ร่วมกับข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดโดย SCB CIO และวิเคราะห์โอกาสการลงทุน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อถึงจังหวะการลงทุนได้อย่างทันท่วงที ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารทั้ง SCB Connect, SCB EASY และ ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้นำ AI เข้าเสริมประสิทธิภาพการทำงานทางด้านต่างๆ เช่น เพิ่มระบบการทำงานให้เป็นอัตโนมัติและลดการทำงานแบบ Manual เพื่อผลลัพธ์ที่ว่องไว แม่นยำ ประหยัดเวลา และลดต้นทุนการบริหารจัดการ ทั้งยังมีโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีให้กับพนักงานของธนาคารเพื่อเตรียมรับมือและเป็นกำลังสำคัญที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่ง AI อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลังจากการนำ AI มาใช้นั้น ธนาคารคาดสามารถสร้างรายได้ทางดิจิทัลของธนาคารให้เติบโตเป็น 13% ภายในปีนี้ และ 25% ในปี 2568 และเชื่อมั่นว่าไทยพาณิชย์สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ต่อไปได้ทุกปี ตามกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT