close sticky
ประเด็นเศรษฐกิจ

เปิดนโยบายเด่น (ว่าที่)ผู้ว่า กทม.ชัชชาติ ความหวังปากท้องคนกรุง!

23 พ.ค. 65
เปิดนโยบายเด่น (ว่าที่)ผู้ว่า กทม.ชัชชาติ ความหวังปากท้องคนกรุง!

หลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสร็จสิ้นลงและคนกทม.ได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่ รศ.ดร.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ได้รับการการเลือกตั้งด้วยคะแนนโหวตท่วมท้นเป็นประวัติการณ์ 1,386,215 คะแนน  และจากนี้ไปอีก 4 ปี คุณชัชชาติ คือ ความหวังของคนกรุงเทพฯ ที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง ซึ่งเชื่อว่า น่าจะเป็นความรู้สึกเหมือนกันกับคนไทยทุกจังหวัด หลังจากที่เราบอบช้ำจากสถานการณ์โควิด 19 มาเกือบ 3 ปีเต็ม 

 

กรุงเทพมหานคร  เป็นเมืองใหญ่คือเมืองหลวงของประเทศไทย มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะหากพูดถึงกทม.ก็จะเชื่้อมโยงจังหวัดปริมณฑลรวมไปด้วยเนื่องจากเศรษฐกิจ การเดินทาง รวมกันเป็นหนึ่งเดียว

 

กรุงเทพฯสำคัญอย่างไร ?

 

ข้อมูลล่าสุดปี 2563 จากสภาพัฒน์พบว่า ขนาดเศรษฐกิจ หรือ GDP ของกทม.และปริมณฑล คิดเป็น 47.2% ของ GDP ประเทศไทยที่มีมูลค่า 15,277,823 ล้านบาทโดย GDP per Capita หรือ รายได้ต่อหัวประชากรกทม. อยู่ที่ 585,689  บาท มากเป็นอันดับ 2 รองจาก จ.ระยอง  831,734 บาท  สัดส่วน GDP กทม.และปริมณฑลถูกแบ่งรายได้เป็นดังนี้ 

 

สัดส่วนโครงสร้าง GDP กทม.
สัดส่วนโครงสร้าง GDP กทม.และปริมณฑล

 

284275ปัญหาทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 

 

ความบอบช้ำจากสถานการณ์โควิด 19 และรวมไปถึงทิศทางเศรษฐกิจของโลกที่มากระทบไทย แน่นอนว่า กระทบกับเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครด้วย โดยพบว่า รายได้ต่อหัวประชากรของคนกรุงเทพ ลดลงจาก ปี 2019  ที่ 636,882.48 บาท มาเป็น 585,689  บาทในปี 2020 หรือ ติดลบ -8.04 เทียบปีต่อปี 

 

นี่เป็นเพียงปัญหาที่เราเผชิญอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น ยังไม่ได้รวมปัญหาอื่นๆ ที่สะสมมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ฝนตก น้ำท่วม รถติด ฝุ่นพิษ ขยะ ถนน และอื่นๆอีกมากมายของกรุงเทพมหานคร ที่จะรวมเรียกกันว่า “คุณภาพชีวิต” หากมันถูกแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑล และแน่นอนว่า มันคือสัดส่วนเกือบ 50% ของเศรษฐกิจประเทศไทย

 

(ว่าที่) ผู้ว่ากทม. ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ให้สัมภาษณ์กับกองบรรณาธิการ SPOTLIGHTก่อนผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะออกมาว่า นโยบายที่ต้องทำทันทีคือ 200 ข้อทีไ่ด้ประกาศไว้ตอนหาเสียง  ไม่สามารถที่จะเลือกทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนได้ เพราะปัญหาของคนกรุงเทพฯมีความหลากหลาย  เราสามารถเดินหน้าได้ทันที เช่น ในสัปดาห์แรก จะลุยเรื่องความโปร่งใส สร้างช่องทางแจ้งเหตุ แจ้งปัญหาต่างๆให้ผู้ว่ากทม.ได้ทราบ  จะมีการลงพื้นที่ทุกอาทิตย์ เพื่อดูปัญหาและติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข  ดังนั้นใน 100 วันแรกทุกนโยบายจะต้องได้รับรายงานความคืบหน้าการทำนโยบายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1.ปัญหาประจำวันของพี่น้องประชาชนในกทม. และ 2.การวางยุทธศาสตร์ของเมือง  ผู้ว่า กทม.ต้องมองอนาคตด้วย เพราะกรุงเทพฯมีศักยภาพหลายด้าน เช่น เราสามารถเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นศูนย์กลางด้าน Wellness เป็นต้น ผู้ว่าต้องทำนโยบายทั้ง 2 ด้าน ปัญหาประจำวันและวางยุทธศาสตร์เมืองไปพร้อมกัน “ผมมีนโยบายที่ไม่เพ้อฝัน ผมทำได้จริง ไม่ใช้งบประมาณเยอะ และแตะถึงชีวิตพวกเราทุกคน  ผมว่ากรุงเทพฯมีศักยภาพมากมาย และหลังจากนี้ไปชีวิตพวกเราจะดีขึ้นทุกคนหลังโควิด  ผมขอเป็นผู้นำแห่งความหวังให้พวกเรา เดินไปด้วยกัน และผมเชื่อว่าเราจะร่วมมือกันทำให้กรุงเทพฯเป็น “เมืองที่น่าอยู่"สำหรับทุกคนได้ "     

 


 

เปิด  5 นโยบายเด่น “ปากท้องคนกรุง…ของคุณชัชชาติ” 

 

จากโยบายของคุณชัชชาติ ที่มีถึง 200 ข้อถูกแบ่งออกเป็น 9 ด้าน 9 ดี  และด้าน "เศรษฐกิจดี" เป็นหนึ่งในนั้น ถูกแบ่งนโยบายออกเป็น 30 กองบรรณาธิการ SPOTLIGHT คัดเลือก  5 นโยบายที่เด่นคืออะไร และทำอย่างไรบ้าง  

1.หาบเร่แผงลอย

- ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ

- หาพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร

2.ตลาด

- เปิดตลาด กทม.ออนไลน์ เช่น เปิดเว็บไซต์ ช่องทางออนไลน์ให้ผู้ค้า 

- ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน

นำร่องรวบรวมสินค้าจากทั้ง 13 ตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่ในอนาคตตามนโยบาย ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต ซึ่งมีถึงมากกว่า 20,000 แผงค้าที่จะเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะเดียวกันนโยบายนี้จะส่งเสริมการจ้างงานคนในชุมชนโดยรอบตลาด เพิ่มรายได้ให้วินจักรยานยนต์ และลดการแออัดของตลาดและปัญหาจราจรด้วย

3.งาน

- ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน

ปัจจุบันหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกให้การสนับสนุนกิจกรรมยามค่ำคืน โดยมี night mayor หรือผู้ว่ายามค่ำคืนเป็นผู้บริหารจัดการครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง ความปลอดภัย และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในยามค่ำคืนได้อย่างปลอดภัยและไร้กังวล โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตัวอย่างเมืองที่มีผู้ว่ากลางคืน เช่น อัมสเตอร์ดัม ลอนดอน ซิดนีย์ วอชิงตัน ดีซี และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น 

4.ขนส่งสาธารณะ

- เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว

5.กรอ.กทม.

- จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)

อ่านนโยบายเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์  www.chadchart.com

 

ไม่มีเวลาฮันนีมูน ทุกนโยบายคือความหวังของคนกรุงเทพฯ 

ปัญหาที่มากมาย หมักหมมและสะสมมานาน กับความหวังของคนกรุงเทพฯทำให้ช่วงเวลาการทำงานของผู้ว่า กทม. คนใหม่ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไม่มีเวลาฮันนีมูนมากนัก และหากผลงานของคุณชัชชาติใน 4 ปีจากนี้ กทม.ดีขึ้น กลายเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างที่คุณชัชชาติประกาศไว้ได้จริงๆ นั่นหมายความว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศที่มาจาก กทม.และปริมณฑลเกือบ 50% กำลังดีขึ้นตามไปด้วย  สิ่งนี้คือความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ทุกคนรอคอย …   

 

634012

 

ที่มาข้อมูล 

https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=gross_regional

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=12388&filename=gross_regional

https://www.chadchart.com
 

 

 

 

 

Relate Post

Spotlight

ยาดมโป้ยเซียน