อินไซต์เศรษฐกิจ

รวมข้อมูล รถไฟฟ้าสายสีแดง เปิดให้บริการแล้ว 29 พ.ย.64

28 พ.ย. 64
รวมข้อมูล รถไฟฟ้าสายสีแดง เปิดให้บริการแล้ว 29 พ.ย.64

 

หลังจากทดลองเปิดให้บริการฟรีมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2564 ล่าสุดวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564 รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ - รังสิต และ บางซื่อ – ตลิ่งชัน จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรก  โดยมีการเก็บค่าโดยสารจริง หลังจากช่วงทดลองให้บริการฟรี ทีมงาน Spotlight สรุปข้อมูลให้รู้จักกับรถไฟฟ้าสายสีแดงมากขึ้น ใน 10 ประเด็นดังต่อไปนี้

 

10 ข้อต้องรู้ รถไฟฟ้าสายสีแดง เปิดให้บริการแล้ววันนี้  

 

1.เส้นทางแบ่งเป็น 2 ช่วง บางซื่อ-รังสิต และ บางซื่อ-ตลิ่งชัน ทั้งหมด 13  สถานี

ช่วง 1    สายสีแดงเข้ม    บางซื่อ-รังสิต     ระยะทาง 26 กิโลเมตร  รวม 9 สถานี

ช่วง  2   สายสีแดงอ่อน   บางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร  รวม 4 สถานี

 1. สถานีรังสิต
 2. สถานีหลักหก
 3. สถานีดอนเมือง
 4. สถานีการเคหะ
 5. สถานีหลักสี่
 6. สถานีทุ่งสองห้อง
 7. สถานีบางเขน
 8. สถานีวัดเสมียนนารี
 9. สถานีจตุจักร
 10. สถานีกลางบางซื่อ
 11. สถานีบางซ่อน
 12. สถานีบางบำหรุ
 13. สถานีตลิ่งชัน

 

2.เวลาให้บริการตั้งแต่ 5.30 – 24.00 น.

เส้นทาง บางซื่อ-รังสิต :

 - เที่ยวแรกจากบางซื่อ เริ่มเดินรถเวลา 05.30 น.

- เที่ยวแรกจากรังสิต เริ่มเดินรถเวลา  05.30 น.

 

- เที่ยวสุดท้ายจากบางซื่อ เวลา 24.00  น.

- เที่ยวสุดท้ายจากรังสิต เวลา    24.00  น.

 

เส้นทาง บางซื่อ-ตลิ่งชัน :

- เที่ยวแรกจากบางซื่อ เริ่มเดินรถเวลา 05.35 น.

- เที่ยวแรกจากตลิ่งชัน เริ่มเดินรถเวลา 05.35  น.

 

- เที่ยวสุดท้ายจากบางซื่อ เวลา 24.00 น.

- เที่ยวสุดท้ายจากรังสิต เวลา 24.00 น.

 

3.ราคาค่าโดยสาร  12 – 42  บาท 

ราคาเริ่มต้นที่ 12 บาท  สูงสุดที่ 42 บาท

เช่น หากนั่งจากตลิ่งชัน ไป รังสิต ราคาสูงสุดคือ 42 บาท

อัตราค่าโดยสารคิดตามระยะทางกิโลเมตรละ  1.50บาท

 

redlineorice

 

4.รถไฟใช้ความเร็วสูงสุด 120 ก.ม./ชั่วโมง    วิ่งจากบางซื่อไปรังสิตใช้เวลา 25  นาที

 

บางซื่อ-รังสิต : ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที

บางซื่อ-ตลิ่งชัน : ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที

สำหรับตัวรถไฟที่ใช้วิ่งบนสายสีแดงนี้ เป็นรถไฟยี่ห้อ HITACHI จากญี่ปุ่น

 

5.วิ่งให้บริการ วันละกี่เที่ยว ?

 

สายบางซื่อ – รังสิต จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า – เย็น 07.00 – 09.30 น. และ 17.00 – 19.30 น. จะใช้ความถี่ 12 นาที

ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน      จะใช้ความถี่ 20 นาที

ความสามารถในการเดินรถ รวม 138 เที่ยว/วัน 

ส่วนสายบางซื่อ – ตลิ่งชัน จะใช้ความถี่ 20 นาทีตลอดระยะเวลาการให้บริการ

ความสามารถในการเดินรถ รวม 112 เที่ยว/วัน

 

6.ทำไมต้องมีรถไฟฟ้าสายสีแดง ? 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ผู้ที่รับผิดชอบของโครงการนี้ คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บทระบบรางของประเทศไทย เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการรถไฟฟ้าสู่ย่านชานเมืองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น แก้ปัญหาความล่าช้าของระบบรถไฟเดิม รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาการจราจรจากชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองด้วย

 redline

7.กว่าจะเปิดให้บริการได้ใช้เวลานานมากกว่า 14 ปี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2550  ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)  เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 และ สามารถทดลองเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 2  สิงหาคม 2564  รวมระยะเวลาจากวันที่ ครม.อนุมัติ ถึงวันที่ทดลองเปิดให้บริการ มากกว่า  14 ปี ส่วนถ้านับจากวันที่เริ่มก่อสร้างถึงวันที่เปิดทดลองให้บริการ ใช้เวลา เกือบ 9 ปี  

 

8.ขนาดความกว้างรางรถไฟฟ้า 1 เมตร ต่างจากรถไฟฟ้าสีอื่น อยู่ที่ 1.435 เมตร

 

รางรถไฟขนาดความกว้าง 1 เมตร รฟท.ต้องการให้รถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกลซึ่งใช้ราง 1 เมตร สามารถใช้รางร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงได้  เพราะในอนาคตจะมีการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงออกไปชานเมืองไกลขึ้นจากเดิมอีก    โดยระบบรางของรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ยกระดับขึ้น แต่ได้ทำคู่ขนานไปกับเส้นรางรถไฟแบบเก่าเดิมทำให้ระบบเดิมก็ยังวิ่งขนส่งสินค้าได้

 

9.สายสีแดงในอนาคตจะขยายออกไปอีก จากปัจจุบันถือเป็นระยะแรก  

สายสีแดงเข้ม  บางซื่อ-รังสิต จะขยายออกไปอีก 4 สถานี  จนถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ส่วนสีแดงอ่อน บางซื่อ- ตลิ่งชัน จะขยายออกไปอีก 6 สถานี ถึง ศาลายา และ จะมีตลิ่งชัน ไป ศิริราช อีก 3  สถานี และยังมี บางซื่อ-หัวหมาก และช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง อีกด้วย  

 ขณะที่สถานีกลางบางซื่อ จะเป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่งระบบรางแบบครบวงจรในอนาคต  ทั้งรถไฟฟ้าชานเมือง   รถไฟทางไกล  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยรถไฟฟ้าสายสีแดง สามารถเชื่อต่อ กับ MRT สายสีน้ำเงินในปัจจุบันได้ 

 

10.มูลค่าการลงทุน เมกะโปรเจ็ค

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ รังสิต และ บางซื่อตลิ่งชัน นี้ใช้เงินลงทุนไป จำนวน 108,833 ล้านบาท

แต่ในอนาคตรถไฟฟ้าสายสีแดงจะมีการต่อขยายออกไป อีก  4  โครงการ มูลค่าการลงทุนส่วนนี้  79,322 ล้านบาท   ส่งผลให้วงเงินลงทุนโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงทั้งระบบ หรือทั้ง 2 ระยะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 188,155 ล้านบาท

(อ้างอิงข้อมูล ณ  วันที่ 26 ต.ค. 2564 รฟท.มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคาและการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ครั้งที่ 1)

 

ที่มาข้อมูล   รวบรวมจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

https://www.bangkokbiznews.com/news/968896

http://www.bangsue-rangsitredline.com/

https://mgronline.com/business/detail/9640000101666

 

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT