การเงิน

Microsoft ประกาศการลงทุน 62,920 ล้านบาท พัฒนาระบบคลาวด์และ AI ของอินโดนีเซีย

1 พ.ค. 67
Microsoft ประกาศการลงทุน 62,920 ล้านบาท พัฒนาระบบคลาวด์และ AI ของอินโดนีเซีย

หลังจาก สัตยา นาเดลลา ซีอีโอ Microsoft เยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ล่าสุด Microsoft ประกาศว่าจะลงทุน 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 6.29 หมื่นล้านบาท ในอีก 4 ปีข้างหน้า ในโครงสร้างพื้นฐานของ ระบบคลาวด์และ AI ใหม่ในอินโดนีเซีย

รวมถึงฝึกทักษะด้าน AI ให้ประชาชน 840,000 คน และการสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาที่กําลังเติบโตของประเทศ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 29 ปีของ Microsoft อินโดนีเซีย

โดยการลงทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมาย Golden Indonesia 2045 Vision ของรัฐบาล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนอินโดนิเซียให้กลายเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจระดับโลก

นอกจากนี้ สัตยา กล่าวว่า AI รุ่นใหม่นี้กําลังปรับวิถีชีวิตการอยู่ของผู้คน และการทํางานได้ในทุกที่ รวมถึงในอินโดนีเซียด้วย ซึ่งการลงทุนที่ประกาศไปในวันนี้ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทักษะ และการสนับสนุนสําหรับนักพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้อินโดนีเซียเติบโตในยุคใหม่นี้

จากการวิจัยของ Kearney รายงานว่า AI สามารถสร้างเงินได้เกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 37.01 ล้านล้านบาท ให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2030

ส่วนในวันพรุ่งนี้ สัตยา มีแผนมาเยือนประเทศไทย ในงาน Microsoft Build: AI Day ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT