การเงิน

TRUE ชี้แจงขายหุ้นกู้สำเร็จกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทยืนยันสภาพคล่องเพียงพอ

9 พ.ย. 66
TRUE ชี้แจงขายหุ้นกู้สำเร็จกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทยืนยันสภาพคล่องเพียงพอ

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)  ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่มีข่าวจากบางสื่อที่สร้างความกังวลต่อตลาดทุนจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป เมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น การขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จดีแม้ภายใต้ความผันผวนของตลาดทุน โดยสามารถขายหุ้นกู้ได้ถึง 12,291.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในวิสัยและประมาณการที่บริษัทตั้งไว้ตลอดจนเป็นไปตามแผนการเงินของบริษัทที่มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ รัดกุมโดยคำนึงถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดหุ้นกู้ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงไม่มีผลอย่างใดต่อสภาพคล่องของบริษัท

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังมีวงเงินกู้สำรองที่เตรียมไว้จำนวนมาก โดยได้รับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนในการสร้างเสถียรภาพและความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัท

สำหรับราคาหุ้นเวลา 11.15 น.  ปรับตัวลดลง 0.86% อยู่ที่ 5.75 บาท/หุ้น 

ก่อนหน้านี้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายจำนวน 5 ชุด คือ

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.12-3.22% ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70-3.85% ต่อปี 
  3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00-4.15% ต่อปี
  4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35-4.45% ต่อปี
  5. หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50-4.80% ต่อปี (ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5)

ทั้งนี้บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 


3bfde84


advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT