ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐบาลเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ รับวันแรงงาน!

22 เม.ย. 67
รัฐบาลเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ รับวันแรงงาน!

ใกล้ถึงวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2567 นี้แล้ว กระทรวงแรงงานมีข่าวดีมาฝากผู้ใช้แรงงานชาวไทย โดยเตรียมเสนอของขวัญชิ้นพิเศษ นั่นคือ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 400 บาท ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งจะดำเนินการเร็วขึ้นจากแผนงานเดิม

รัฐบาลเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ รับวันแรงงาน!

รัฐบาลเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ รับวันแรงงาน!

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ของขวัญวันแรงงานปีนี้ กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้ว ยังมีของขวัญสำหรับผู้ใช้แรงงาน อาทิ ขยายเวลาวงเงินกู้แรงงานอิสระทำงานจากบ้าน และ ผลักดันอนุสัญญา 8,98,144 และ 155

รัฐบาลขยายเวลาวงเงินกู้แรงงานอิสระทำงานจากบ้าน พร้อมผลักดันอนุสัญญา 87 และ 98

นอกจากการประกาศเตรียมเสนอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาท นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังมีของขวัญชิ้นพิเศษเพิ่มเติมมอบให้กับผู้ใช้แรงงานอีก 2 ประการ ดังนี้

  • ขยายเวลาวงเงินกู้สำหรับแรงงานอิสระทำงานจากที่บ้าน : โดยวงเงินกู้สำหรับแรงงานอิสระทำงานจากที่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผู้กู้ไปแล้วกว่า 1 ล้านบาท และจะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายนนี้ จะมีการขยายเวลาออกไปให้วงเงินกู้สามารถใช้ได้จนหมด เพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน โดยใน 2 ปีแรกไม่มีดอกเบี้ย ส่วนปีที่ 3 คิดดอกเบี้ย 2%
  • ผลักดันอนุสัญญา 87 และ 98 : สำหรับการผลักดันให้การรับรอง อนุสัญญา 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และ อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกันและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ.1949 ผ่านขั้นตอนที่ 1 จากทั้งหมด 7 ขั้นตอน โดยอยู่ในช่วงกลั่นกรองข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการไตรภาคี ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการผลักดันให้ประเทศไทยรับรอง อนุสัญญา 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และ อนุสัญญา 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกันและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ.1949 โดยระบุว่า ขณะนี้ ผู้ใช้แรงงาน ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายข้าราชการ กำลังร่วมกันผลักดันให้ทั้ง 2 ฉบับผ่านคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งแม้ฝ่ายนายจ้างจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับอนุสัญญา 87 แต่ค่อนข้างเห็นด้วยกับอนุสัญญา 98 ส่วนฝ่ายข้าราชการมีความเห็นแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นที่จะประกาศใช้ทั้ง 2 ฉบับ โดยผู้ใช้แรงงานสามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันให้กฎหมายเกิดขึ้นจริง โดยศึกษาข้อดีและข้อเสียของทั้ง 2 ฉบับ โดย นายพิพัฒน์ ยังกล่าวด้วยว่า รู้สึกดีใจที่ทั้ง 2 ฉบับผ่านมติขั้นที่ 1 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี และตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผ่านทุกขั้นตอนภายในรัฐบาลชุดนี้

กระทรวงแรงงานยังเร่งผลักดัน มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

รัฐบาลเตรียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ รับวันแรงงาน!

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังเร่งผลักดัน อนุสัญญาฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตรภาคี (มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ) ค.ศ.1976 และ อนุสัญญาฉบับที่ 155 ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ค.ศ.1981 ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่กรุงเจนีวา ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2567 โดยมั่นใจว่าอนุสัญญาฉบับที่ 144 จะเสร็จทัน ส่วนฉบับที่ 155 จะพยายามทำให้ทัน และตั้งเป้าจะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการในที่ประชุมที่กรุงเจนีวา

ทั้งนี้ ของขวัญทั้งหมดนี้ ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเร็วๆ นี้ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานชาวไทย จะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้คึกคักยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามต่อ เช่น กลไกการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ผลกระทบต่อธุรกิจ และมาตรการรองรับอื่นๆ คาดว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมในคณะกรรมการไตรภาคีต่อไป

ที่มา รัฐบาลไทย 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT