การเงิน

FETCO นัดถกค้านเก็บภาษีขายหุ้น เล็งส่งหนังสือถึงคลังสัปดาห์นี้

10 ม.ค. 65
FETCO นัดถกค้านเก็บภาษีขายหุ้น เล็งส่งหนังสือถึงคลังสัปดาห์นี้

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวกับทีมข่าว "SPOTLIGHT" ว่า ในวันพฤหัสบดีนี้(13 ม.ค.นี้) คณะกรรมการ(บอร์ด) ของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยซึ่งมีสมาชิก ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.), สมาคมบริษัทจัดการกองทุน, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมตราสารหนี้ไทย และ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จะมีการนัดประชุมประจำเดือน ม.ค. 2565 ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของปีนี้

 

โดยจะมีประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคือ การหารือในเรื่องคัดค้านกรณีที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดในการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์(Financial Transaction tax) ซึ่งสมาชิกของ FETCO ทั้งหมดต่างมีความเห็นและจุดยืนร่วมกันคัดค้านในเรื่องนี้

 

สำหรับประเด็นที่จะการนัดหารือเพิ่มเติมในที่ประชุมนี้คือ การพิจารณาทำหนังสือคัดค้านออกมาอย่างเป็นทางการเพื่อส่งไปยังกระทรวงการคลังซึ่งเป็นต้นสังกัดของกรมสรรพากรซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้ โดยจะให้บอร์ดของ FETCO ที่มีตัวแทนจากองค์ต่างๆ ของภาคตลาดทุนมาเสนอระดมความคิดเห็นที่รอบด้าน รวมถึงเจาะลึกลงไปในประเด็นเหตุผลสำคัญที่ต้องการเน้นเพิ่มเติมถึงผลกระทบหากมีการเก็บภาษี Financial Transaction tax เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเตรียมไว้ หากที่ประชุมมีมติออกมาว่าต้องการส่งหนังสือทำเรื่องคัดค้านไปยังกระทรวงการคลัง

 

อย่างไรก็ดีสำหรับความเห็นส่วนตัวขอยืนยันว่าไม่เห็นด้วยเช่นกันกับมาตรการเก็บภาษีดังกล่าว เพราะเห็นว่ายังเป็นจังหวะเวลาการเก็บภาษีจากการขายหุ้นยังไม่เหมาะสม เนื่องจากจะมีผลกระทบในด้านการพัฒนาตลาดทุน ใน 2 เรื่องสำคัญคือ 1.ประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยให้ลดลงประมาณถึง 30% จากมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อวัน โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนต่างชาติซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมามีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึงประมาณ 40% ของมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยปี 2564 ที่จะมาลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในตลาดหุ้นไทยเพราะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจาการจัดเก็บภาษี

 

เรื่องที่ 2.จะกระทบต่อการผลิตภัณฑ์การเงินและลงทุนที่ทำได้ยากขึ้น รวมถึงจะเป็นอุปสรรคต่อการออมภาคประชาชนของไทย อีกทั้งจะเป็นการสร้างอุปสรรคในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ คือ ธุรกิจกลุ่ม New Economy และเทคโนโลยีที่รัฐบาลมีนโยบายต้องการสนับสนุนให้เข้ามาระดมเงินทุนในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT