ข่าวเศรษฐกิจ

เปิด 5 อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเที่ยวไทยมากที่สุด

25 มิ.ย. 67
เปิด 5 อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ  มาเที่ยวไทยมากที่สุด

 

การท่องเที่ยวไทยดูจะเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ที่ 5.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.9% 

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ปีนี้ ไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ น่าจะมูลค่า 1.68 ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ฟื้นตัวถึง 88% เมื่อเทียบกับช่วงโควิด 19

แล้วที่ผ่านมาตั้งแค่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวไทยแล้วเท่าไหร่? วันนี้ SPOTLIGHT จะพามาดู

ภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 มิ.ย. 67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศทั้งสิ้น 16,841,453 คน เพิ่มขึ้น +36%YoY สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 795,002 ล้านบาท 

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

 • จีน  3,306,178 คน 
 • มาเลเซีย 2,343,900 คน 
 • อินเดีย  998,448 คน
 • รัสเซีย 904,551 คน
 • เกาหลีใต้ 904,159 คน

โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 17-23 มิ.ย.2567 นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) กลับมาฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 2.05% จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ที่เพิ่มขึ้น 16.24% 

อย่างไรก็ตาม จากการสิ้นสุดวันหยุดต่อเนื่องทางศาสนา ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) อาทิ มาเลเซีย และอินเดีย ที่เป็นกลุ่มตลาดหลัก ชะลอตัวการเดินทางลง 

โดยภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทั้งสิ้น 640,747 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 16,615 คน หรือ 2.53% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 91,536 คน

ทั้งนี้ 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยสูงสุด ได้แก่

 •  จีน 126,639 คน
 • มาเลเซีย 90,503 คน
 • อินเดีย 45,978 คน
 • เกาหลีใต้ 29,256 คน
 • เวียดนาม 27,025 คน 

โดยนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 8.83% 1.21% และ 0.84% ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และอินเดีย ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17.78% และ 6.59%

สำหรับสัปดาห์นี้  24-30 มิ.ย. จากการคาดการณ์ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว 

โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การมีมาตรการ Ease of traveling ของรัฐบาล ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย อาทิ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย - จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน 

รวมทั้ง การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน และการยกเว้นบัตรตม. 6 ในด่านทางบก 8 ด่าน แก่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และลาว

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT