ข่าวเศรษฐกิจ

'นิด้าโพล' ชี้คนไทย ‘ไม่โกรธ’ หากรัฐบาลยกเลิกแจกเงิน ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

28 ม.ค. 67
'นิด้าโพล' ชี้คนไทย ‘ไม่โกรธ’ หากรัฐบาลยกเลิกแจกเงิน ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’

 

กระแสแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ การกู้เงินเพื่อมาทำโครงการนี้ได้หรือไม่? การกู้เงินถึง 560,000 ล้านบาท เมื่อ ป.ป.ช. ได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน10,000 บาท ผ่าน ดิจิทัลวอลเล็ต  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม จำนวน 177 หน้า 

โดยมีความเห็นว่า มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย กรณีจะแจกเงินให้แก่ผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทุกคน คนละ 10,000 บาท จำนวน 56 ล้านคน เป็นเงิน 560,000 แสนล้านบาท และการจะออกพ.ร.บ.กู้เงินฯ นอกงบประมาณนั้น เศรษฐกิจจะต้องวิกฤติ 

แล้วขณะนี้เศรษฐกิจวิกฤตจริงหรือไม่? แล้วนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะได้เดินหน้าต่อหรือไม่ และหากต้องยกเลิกจริงๆ ประชาชนจะ “โกรธ” หรือไม่? 

วันนี้ SPOTLIGHT พามาดูผลสำรวจของ “นิด้า​โพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” ที่ได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2567 จากประชานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จากทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้จากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง

แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต

ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ 

“วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย” พบว่า

 • 63.51% เห็นว่า ไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ ระดับที่ “ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน”
 • 20.15% เห็นว่า ไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ ระดับที่ “ต้องหาทางแก้ไขแบบไม่เร่งด่วน”
 • 10.08% เห็นว่า ไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ ระดับที่ “ไม่น่ากังวลใดๆ”
 •  5.65%  เห็นว่า ไทย “ไม่ได้เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ”
 •  0.61%  ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

“การเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจของขณะนี้” พบว่า

 • 37.72% เห็นว่า เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจระดับที่ “ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเร่งด่วน”
 • 31.91% เห็นว่า เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจระดับที่ “สามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง”
 • 20.45% เห็นว่า เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจระดับที่ “ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลแบบไม่เร่งด่วน”
 • 10.92%  เห็นว่า เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจระดับที่  “ไม่ได้เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจใดๆ”

“คิดเห็นอย่างไรกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท” พบว่า

 • 34.66% เห็นว่า “ควรหยุดดำเนินการ”
 • 33.66% เห็นว่า “ดำเนินต่อไปในปีนี้”
 • 18.55% เห็นว่า “ดำเนินต่อไปในปีนี้ เฉพาะกลุ่มเปราะบาง”
 • 5.88% เห็นว่า “เลื่อนนโยบายนี้ไปปี 2568”
 • 4.58% เห็นว่า “เลื่อนนโยบายนี้ไปปี 2568 แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบาง”
 • 2.67% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

“โกรธหรือไม่? หากยกเลิกโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” พบว่า

 • 68.85% “ไม่โกรธเลย”
 • 12.37%  “ค่อนข้างโกรธ”
 •  9.39%  “โกรธมาก”
 •  8.85%  “ไม่ค่อยโกรธ”
 •  0.54% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อผลโพลออกเป็นเช่นนี้ รัฐบาลเองควรจะพิจารณาให้รอบคอบ เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างสูงสุด ควรนำความคิดเห็นของทุกฝ่ายมาพิจารณาดีๆ เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินกับประเทศชาติ และประชาชน ลูกหลานในอนาคต รวมถึง ไม่ให้เกิดซ้ำรอยอย่างคดี “จำนำข้าว” ที่ป.ป.ช.เองก็เคยออกมาเตือนแล้ว! 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT